Blogi

01.07.2021

Miksi meiltä ei saa WordPress-pakettisivustoja

By Reeta Laamo

Jaa

Lähiaikoina saamissamme tarjouspyynnöissä on yleistynyt trendi, jossa asiakas haluaa verkkosivut pystyyn nopeasti ja halvalla. Kaikki tietävät klassikkokuvan, jossa voit valita seuraavista vaihtoehdoista kaksi: hyvä, halpa, nopea. Tämä pätee myös verkkosivustojen ostamiseen.

Vallitsevaan trendiin on varmasti vaikuttanut lukuisat tee-itse-verkkosivut-palvelut, joista osa palvelee pienyrittäjiä ja väliaikaissivustotarpeita ihan mallikkaasti. Kuitenkin siirryttäessä ammattimaiselle tasolle, ei verkkosivustoa saada pystyyn viikossa, tai edes kuukaudessa.

Pitkän aikavälin säästö rakennetaan hyville perustuksille

Verkkopalvelun ostajalle tulee maksettavaksi kahdenlaisia kustannuksia: välittömiä ja elinkaarikustannuksia. Välittömät kustannukset muodostuvat ensimmäisen sivustoversion pystyttämisestä ja elinkaarikustannukset jatkokehityksestä ja ylläpidosta. Valmisratkaisussa voidaan alussa säästää, mutta pidemmällä aikavälillä sivusto joudutaan pahimmassa tapauksessa tekemään monta kertaa alusta, kun valittu ratkaisu ei taivukkaan muuttuneisiin tarpeisiin.

Laadukkaan verkkosivuston suunnittelu ja toteuttaminen vaatii useiden eri asiantuntijoiden työpanosta ja ajattelua nykyhetkeä pidemmälle. Näissä projekteissa käytetty työaika on se, josta kustannus pääosin muodostuu. Joillakin julkaisujärjestelmillä päälle tulee vielä lisenssimaksut, mutta käyttämässämme WordPressissä näitä ei ole. Satunnaisia kuluja voi tulla maksullisista kolmansien osapuolten palveluista kuten liitännäisistä tai fonteista.

Törmäämme tarjousvaiheessa usein tilanteeseen, jossa ihmetellään, miksi meidän tarjous on kolme kertaa kalliimpi kuin kilpailijalla. Syitä on useita ja toivon, että tällä kirjoituksella saisimme tehtyä vielä suuremman pesäeron erilaisia valmispakettiratkaisuja tarjoaviin tahoihin. Meillä prosessi rakentuu tulevaisuusajattelulle, jossa kustannussäästöt näkyvät pidemmällä aikavälillä.

Verkkopalvelun hinnan muodostuminen redandbluella menee seuraavasti:

Palvelun konseptointi

Hyvä briiffi verkkopalvelun suunnittelulle ja toteutukselle on koko projektin onnistumisen perusta. Jokainen projekti alkaa meillä konseptointityöpajalla, jossa määritetään palvelun kohderyhmät, käyttäjäpolut ja tavoitteet. Isompien palveluiden kohdalla työpajoja voi olla useita ja niillä voi olla erilaiset painotukset teknisestä määrittelystä visuaalisiin mieltymyksiin.

Työpajat voidaan pitää etänä yhteisessä verkkotyötilassa tai livenä. Työpajoissa voidaan hyödyntää palvelumuotoilun osallistavia metodeja, joiden avulla asiakas pääsee mukaan suunnitteluun.

Mikäli kyseessä on täysin uusi innovaatio, voidaan palvelun suunnittelu aloittaa esimerkiksi design sprintillä, jossa uuden konseptin kärki terotetaan ja ideaa testataan loppukäyttäjillä.

Työpajojen lopputulemana pyrimme saamaan asiakkaalta kaiken mahdollisen tiedon varsinaista suunnittelua ja teknistä toteutusta varten. Mikäli palveluun tulee ulkoisia integraatioita, selvitämme myös näiden vaikutuksen projektin hintaan, arkkitehtuuriin ja aikatauluun.

Käyttöliittymäsuunnittelu ja prototyyppi

Palveluiden suunnittelussa puhutaan usein UI- tai UX-suunnittelusta. UI:llä viitataan User Interfaceen eli palvelun navigoitavaan käyttöliittymään. UX:llä taas viitataan käyttökokemukseen eli User Experienceen, joka koostuu käyttöliittymän lisäksi palvelun toimivuudesta, visuaalisuudesta, animaatioista ja koko palvelukokemuksen onnistumisesta.

Yleensä käyttökokemus on parhaimmillaan silloin, kun tarvittavan asian saa hoidetuksi ilman sen kummempia miettimättä. Tämä vaatii käyttöliittymältä intuitiivisuutta ja sitä että erilaiset käyttötapaukset on otettu huomioon palvelun suunnittelussa ja niiden toimivuus on testattu laajalti.

Redandbluella kaikista verkkosivuista tehdään käyttöliittymäprototyypit, joissa asiakas voi jo navigoida ja saada tuntumaa palvelun käytöstä. Rautalankamalliksikin kutsuttu käyttöliittymä mallintaa palvelun elementtien ja informaation hierarkiaa sekä visualisoi toiminnallisuutta. Käyttöliittymävaiheessa usein tarkentuu vielä palvelun tarvittavat ominaisuudet ja mahdolliset lisätyötarpeet, joita tarjousvaiheessa ei olla osattu ottaa huomioon.

 

Visuaalinen suunnittelu

Redandbluella on töissä useita suunnittelijoita. Usein projektissa sama suunnittelija vastaa sekä käyttöliittymä- että visuaalisen suunnittelun vaiheesta. Jos projektin ohella viedään samanaikaisesti läpi myös brändiuudistusta, voi käyttöliittymäsuunnittelija tehdä jo samaan aikaan omaa osuuttaan, kun brändi-identiteettiä vielä viimeistellään. Tällöin voi olla luontevaa, että brändi-ilmeen suunnittelija jatkaa verkkopalvelun visuaalisuuden kanssa käyttöliittymän valmistuttua.

Visuaalisen suunnittelun vaiheessa määritetään sivuston fonttityylit ja hierarkia, erilaiset nappi- ja linkkityylit sekä tyyli kuville, ikoneille ja kuvituksille. Yrityksen väripaletti määritetään verkkoon sopivaksi ja tarvittaessa otetaan huomioon saavutettavuusvaatimukset kontrastien suhteen. Sivuston visuaalisuus koostetaan UI-kirjastoksi, jossa määritetään myös elementtien hover-ominaisuudet ja mahdolliset animoinnit.

Visuaalinen prototyyppi muistuttaa muodoltaan jo paljolti lopullista sivustoa. Mikäli sivuston käytettävyyttä halutaan tässä vaiheessa testata, voidaan prototyyppiin lisätä aitoa sisältöä ja enemmän yksittäisiä sivuja niiden osioiden osalta, joita testissä käytetään.

Käytettävyystestauksella varmistetaan, että suunnitellut käyttäjäpolut ja sivuston tavoitteet ovat linjassa sen kanssa mitä on suunniteltu. Käyttettävyystestaus ei kuulu meillä perusverkkopalvelutoimitukseen, mutta voimme toteuttaa sen lisätyönä ketterästi.

Räätälöity WordPress-toteutus

WordPress on maailman suosituin julkaisujärjestelmä. Koska se toimi alun perin blogialustana, on nykyäänkin vielä mahdollisuus perustaa oma blogi WordPress.com:in kautta. Ilmaisella blogialustalla tehdyt valmissivustot eivät kuitenkaan ole sama asia kuin räätälöidysti tehdyt sivustot, jotka hyödyntävät WordPressiä julkaisujärjestelmänä.

Redandbluella kaikki sivustot toteutetaan suunnittelutyön tuloksena syntyneet prototyypin mukaisesti. Meillä ei ole valmispakettia, jota muokkaisimme kunkin asiakkaan tarpeisiin, vaan jokainen sivusto koodataan sen mukaan mitä sisällöllisiä, myynnillisiä tai visuaalisia tarpeita sivustolle on asetettu.

Koska jokainen yritys ja briiffi on erilainen, myös jokainen sivusto on erilainen. Valmisratkaisuihin verrattuna meidän toteutuksissa on vain ne ominaisuudet, joita tarvitaan, eikä esimerkiksi valtavaa määrää erilaisia turhia liitännäisiä ja elementtejä hidastamassa sivuston toimintaa.

Tämä ei tarkoita, ettei WordPress-yhteisön valmiita lisäosia käytettäisi ollenkaan, vaan niitä käytetään harkitusti ja tarpeeseen. Kaikki käyttämämme liitännäiset ovat yhteisön hyväksymiä, tietoturvallisia ja monissa projekteissa toimiviksi testattuja.

Rakenteellisesti teemme kaikista sivustoista modulaarisia, jolloin erilaisia sivupohjia voidaan rakentaa sivustolle julkaisujärjestelmän kautta sisällön vaatimilla tavoilla. Uusia sisältölohkoja on mahdollista tehdä jälkeenpäin lisää, ja myös muu sivuston jatkokehitys on räätälöidyissä palveluissa helppoa.

Esimerkiksi WordPressin valmisteemaan verrattuna jatkokehitykselle ei ole teeman määrittämiä rajoituksia, vaan uusia ominaisuuksia voidaan luoda tarpeiden mukaan vapaasti. Sivuston jatkokehitysmahdollisuudet ja toimittajan sitoutuminen palvelun kehittämiseen ja ylläpitoon ovatkin merkittäviä eroja, kun verrataan räätälöityjen palvelujen toimittajia valmisratkaisujen toimittajiin. Kalliimpi alkukustannus kannattaa siis pidemmällä aikavälillä, kun valmisratkaisua ei taivukkaan parin vuoden päästä muuttuneisiin tarpeisiin. Räätälöidyn sivuston elinkaari on vähintään viisi vuotta.

Saavutettavuus

EU:n saavutettavuusdirektiivin seurauksena yhä useammassa tarjouspyynnössä vaaditaan verkkosivustolta saavutettavuutta. Se tarkoittaa, että sivustoa voidaan selata erilaisilla apuvälineillä kuten ruudunlukuohjelmistolla tai näppäimistöllä. Saavutettavuusvaatimukset tulee huomioida myös sivuston visuaalisuudessa ja käyttöliittymässä. Näitä asioita on harvoin huomioitu valmisratkaisuissa.

Jotta halutut elementit saadaan toimimaan mahdollisimman monella erilaisella kävijällä saavutettavuusvaatimusten mukaisesti, vaatii toteutusvaihe normaalia enemmän koodaustyötä ja ymmärrystä. Suuri osa redandbluen toteuttamista sivustoista on AA-tason saavutettavia ja teemme myös saavutettavuusauditointeja muiden toteuttamille sivustoille. Saavutettavuusvaatimuksiin voi tutustua osoitteessa täällä.

Ylläpito ja jatkokehitys

Me redandbluella ajattelemme, että verkkopalvelu ei ole koskaan valmis. Julkaisuvaiheessa sivusto on ensimmäinen versio itsestään, jonka jälkeen sen toimintaa mitataan ja seurataan sekä datan että mahdollisen käytettävyystestauksen avulla. Sivustoa tulee kehittää jatkuvasti mittaustulosten perusteella ja annamme myös proaktiivisesti kehitysehdotuksia sivustoille. Ylläpitotiimimme päivystää arkisin ja vastaa tukipyyntöihin saman päivän aikana.

Summa summarum

Yhteenvetona nämä kaikki yllä listaamani asiat vaativat ammattitaitoa, kokemusta ja pitkäjänteisyyttä toteutuakseen – unohtamatta uteliaisuutta omaa työtä kohtaan, jolloin voimme ehdottaa asiakkaidemme verkkosivustoille uusia innovatiivisia ratkaisuja.

Verkkosivustoymmärryksen ohella pystymme tuottamaan sivustoille laadukasta kuva- ja kuvitusmateriaalia, jolla sivusto saadaan erottumaan kilpailijoiden kuvapankkikuvista. Mikäli haluat siis sivuston, joka palvelee asiakkaittesi tarpeita ja erottuu edukseen, räätälöity ratkaisu on sinua varten.

Petteri on redandbluen toinen perustaja ja kokenut suunnittelija.

Petteri Laamo

040 194 4421

Mitä saisi olla?

Palveluitamme

WordPress-sivut

WordPress-sivut

WordPress -julkaisujärjestelmällä palveluiden ylläpito on helppoa ja mukavaa. Palveluista tulee tietoturvallisia, kevyitä ja helposti jatkokehitettäviä. Rakennamme sinulle oman teeman organisaatiosi omista lähtökohdista käsin.

Lue lisää
WooCommerce -verkkokaupat

WooCommerce -verkkokaupat

WooCommerce on maailman suosituin verkkokauppa-alusta, eikä syyttä. Yhdistettynä WordPress-julkaisujärjestemään kokonaisuudesta saadaan joustajva ja helppokäyttöinen digitaalinen kivijalka yrityksellesi.

Lue lisää
Web-sovellukset

Web-sovellukset

Rakkaalla lapsella monta nimeä: web sovellus, web applikaatio, web app tai PWA, eli progressive web application. Lyhyesti kuvattuna web sovellukset ovat yhdistelmä verkkosivujen ja natiivisovellusten hyviä puolia.

Lue lisää
Brändäys ja muotoilu

Brändäys ja muotoilu

Tuomme näkyväksi sen, mikä organisaatiossasi on kiinnostavaa ja erilaista. Teemme yritysilmeitä, graafista suunnittelua, valokuvia sekä kuvituksia.

Lue lisää

Lisää ajankohtaisia