Blogi

02.05.2022

WordPress Multisite -verkkosivustosta on moneksi

Jaa

Helpottaisiko multisite-ratkaisu sinun elämääsi?

Ollapa aikaa ja rahaa! Ja aikaahan nimittäin jää sekä kustannuksia säästyy, kun organisaation kaikki verkkosivut toteutetaan multisite-ratkaisuna. Oletko koskaan ajatellut, että sivuston päivittäminen ja tiedon jakaminen voisi toteutua kerralla kaikkiin organisaation hallinnoimiin nettisivuihin.

WordPress Multisite-ratkaisut tarjoavat nimensä mukaisesti mahdollisuuden toteuttaa useita verkkosivustoja yhdellä palvelimella. Toteutus tehdään yhden asennuksen kautta, jolloin saavutetaan monia etuja. Yhdellä asennuksella säästetään ennen kaikkea aikaa ja kustannuksia, mutta toisaalta sivuston päivityksestä ja ylläpidosta tulee entistä selkeämpää ja nopeampaa.

Ratkaisu, joka mukautuu tarpeisiin

Multisite-sivuston toteutusmahdollisuudet ovat monipuoliset. Ratkaisu taipuu niin yritysten kuin yhdistysten käyttöön, ja toisiinsa kytkeytyvät nettisivustot soveltuvat loistavasti sekä pienempiin että isompiin kokonaisuuksiin. Rajoittavia tekijöitä ei juuri ole ja yhteisesti hallinnoituja sivustoja multisite-ratkaisun avulla toteutettuna voi olla jopa kymmeniä.

Verkkosivuista voi tehdä valinnan mukaan joko yhdennäköiset sivut tai toteuttaa kullekin sivustolle oman itsenäisen ulkoasun. Sivusto on helppo ottaa käyttöön, koska se on selkeä ja yksinkertainen. Oppimiskynnys on matala, minkä vuoksi sivustojen hallinta voidaan haluttaessa jakaa organisaation eri tasoille.

Kustannustehokkaasti kaikki kerralla

Kustannustehokkuus on multisite-toteutusten merkittävä etu. Suunnittelukustannukset ovat alhaisempia, koska sivupohjat eri sivuilla on mahdollista toteuttaa yhteisellä muotilla. Eri sivuilla voi olla esimerkiksi yhteinen footer-elementti, blogipohja sekä muita elementtejä, jotka toistuvat samanlaisina jokaisella sivustolla. Multisite mahdollistaa myös sen, että kun jollekin sivustolle kehitetään uusi elementti, se voidaan monistaa myös muihin sivustoihin.

Kahta eri sivustoa on useimmiten kalliimpaa ylläpitää ja hallinnoida. Yhdellä multisite-ratkaisulla tietoja voidaan ketterästi jakaa ja sivujen hallinta pystytään pitämään tarvittaessa yhdessä tai erillään.

Multisite sopii järjestöille ja kuntasektorille

Järjestöt, liitot ja yhdistykset muodostavat oman multisite-ratkaisujen kohderyhmän. Järjestötason toimijoilla on usein eri alaosastoja sekä keskusjärjestö tai muu keskitetty hallinto. Multisite-ratkaisu soveltuu tällaiseen rakenteeseen erinomaisesti. Järjestölle voidaan toteuttaa nettisivut sekä alaosastoille omat sivut, joissa sivujen päivitys ja ylläpito voidaan osoittaa alaosastojen vastuuhenkilöille tai vaihtoehtoisesti päivitystä voidaan tehdä kerralla kaikkiin alaosastojen sivuihin.

Hyvänä esimerkkinä järjestötason multisite-ratkaisusta toimii MMA:n sivustokokonaisuus. Ammatillinen etujärjestö Myynnin & markkinoinnin ammattilaiset MMA:lle toteutettiin multisite-ratkaisuna sivustot, joissa jokaisella organisaation jäsenyhdistyksellä on oma yhdenmukainen nettisivunsa. Jäsenyhdistykset ylläpitävät omia sivujaan ja liitto huolehtii myös tiedon jakamisesta jäsenyhdistysten sivuille.

Yhdistysten ja järjestöjen lisäksi myös kunta- ja kaupunkiorganisaatioille multisite tuo mukanaan lukuisia etuja. Isolla julkisen sektorin organisaatiolla voi olla useita rinnakkaisia sivustoja kuten vaikkapa kirjasto, teatteri, liikuntapalvelut sekä muut kokonaisuudet, jotka toimivat kunnassa itsenäisinä toimijoina. Sivuston käyttäjille tämä tuo selkeyttä ja luo yhdenmukaisen mielikuvan koko organisaatiosta. Ylläpitäjät voidaan kouluttaa kullekin sivustolle sektoreittain.

Useita sivustoja ketterästi myös yrityksille

Yrityksille multisite-toteutuksen avulla voidaan luoda monipuolisesti erilaisia sivustoja. Tyypillisesti useiden sivustojen kokonaisuus voi olla yrityksellä, jolla on useita arvokkaita brändejä tai konsernitason sivusto on erikseen. Jokaiselle brändille toteutetaan oma sivusto, jossa voi olla haluttaessa yrityksen yhtenäinen ulkoasu tai vaihtoehtoisesti brändin oma visualiikka. Erityisesti niissä tapauksissa, joissa eri brändeillä on täysin erilaiset kohderyhmät, on kätevää erottaa brändit omiksi multisite-ratkaisussa hallinnoitaviksi sivuikseen.

Toinen yritysten hyödyntämä sivustoratkaisu on yrityksen järjestämien tapahtumien omat sivustot multisite-toteutuksena. Tapahtumanjärjestäjille ja koulutukseen erikoistuneille yrityksille multisite tarjoaa ketterän vaihtoehdon hallinnoida jokaisen tapahtuman omaa sivustoa. Sivujen ulkoasu voi olla kaikissa yhdenmukainen tai niistä voidaan luoda toisistaan poikkeavia. Sivuilla voi olla myös oma url-osoite. Tapahtumien domain voidaan pitää voimassa rajatun ajan, kunnes tapahtuma sulkeutuu, mutta sivun elementit jäävät edelleen käyttöön.

Yritykset ja muut organisaatiot saattavat hyötyä julkisen verkkosivuston rinnalla toteutettavasta intranetistä tai ekstranetistä. Myös tässä multisite-ratkaisu toimii loistavasti, jolloin sivustoja voidaan hallinnoida omina kokonaisuuksinaan ketterästi. Samalla pystytään hyödyntämään sivujen yhteyttä toisiinsa jakamalla esimerkiksi tiedotteita sisäisesti ja julkisella sivustolla.

Uudista sivustosi, multisitea tilalle

Jos sivu-uudistus kurkistaa nurkan takaa tai tarve uudistukselle on herännyt, on syytä pohtia uuden verkkosivuston kohdalla multisite-toteutuksen hyötyjä. Jos multisite ei ole heti tarpeen, sivustolle kannattaa silti suunnitella multisite-varaus, koska se ei aiheuta suuria lisäkustannuksia projektissa. Olemassa olevaa sivustoa voidaan toki jälkikäteen laajentaa multisite-sivustoksi, mutta se tuottaa enemmän työtunteja.

 

Lisää ajankohtaisia