Brand sprint-työpajasarja

Brand sprint on intensiivinen työpajasarja, jonka tavoitteena on kiteyttää organisaation ydin ja tarjota eväät yrityksen visuaalisen ilmeen uudistukselle.

Brändistä on puhuttu jo kasarilta asti, joten jokainen alalla toimiva ymmärtää miksi brändääminen on tärkeää. Hyvin hallittu brändi erottelee, jää mieleen, viestii oikeista asioista ja parhaimmillaan nostaa organisaation uudelle tasolle. Mutta miten aloittaa brändäysprojekti? Kestääkö projekti kauan? Ketä pitää ottaa mukaan hankkeeseen? Saadaanko päätöksiä tehtyä helposti?

Mihin Brand Sprinttiä tarvitaan?

Sprintti on todistetusti tehokas ja perusteellinen tapa käynnistää brändi-ilmeen kehittämis- tai uudistusprojekti. Sprintin lopussa tiimillä on selkeä kuva organisaation brändin ytimestä. Menetelmän etuja ovat nopeus, tehokkuus ja hyvin hallittu päätöksenteko. Prosessilla saadaan brändinrakennuksen kulmakivet hiottua kuntoon alle viikossa.

Mikä on Brand Sprint?

Sprintti on intensiivinen työpajasarja, jonka tavoitteena on kiteyttää organisaation ydin, ja tarjota eväät visuaaliselle yritysilmeen suunnittelu- tai uudistusprosessille.

Työskentelyssä hyödynnetään Googlen kehittämää Bränd sprint -menetelmää, jolla Google on jo vuosia sparrannut sijoitusyhtiöitään.

Miten Brand Sprint etenee?

Työpajasarja pidetään neljänä mielellään peräkkäisenä päivänä, jotta uudistukseen sitoutunut tiimi pystyy työskentelemään intensiivisesti ja asialle omistautuneesti tiiviissä tahdissa. Jokainen työpajapäivä alkaa aamusta ja kestää noin puoli päivää.

Työpajoihin on hyvä osallistua kaikki brändin valintoihin ja päätöksentekoon vaikuttavat henkilöt. Redandbluen osalta tiimiin osallistuu työpajan fasilitaattori ja mahdollisesti toinen suunnittelija.

Työpajoihin voidaan kutsua vierailevia asiantuntijoita aiheen ympäriltä.

Mitä Brand Sprintistä jää käteen?

Sprintin jälkeen koko tiimillä on selkeä näkemys siitä mitä brändin tulee viestiä, mitä sen ei tule viestiä ja mihin brändin olemus kiteytyy. Perinteisesti brändityössä kiteytettävät osiot kuten missio, visio ja arvot määritetään nykyaikaisella twistillä.

Sprintin ansiosta on helppo siirtyä varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen, koska kaikilla osapuolilla on samanlainen ymmärrys tulevista askelmerkeistä.

Referenssi: Ruosniemi Brewery

Lähtötilanne

Ruosniemen panimo haluaa uudistaa brändiään, jotta voisi paremmin erottua massasta ja puhutella suurempaa kohdeyleisöä. Panimo on tullut tunnetuksi insinööritaustaisista perustajistaa, ja leikkisistä tuotenimistä kuten Sihteeri, Pikkupomo ja Diplomi-insinööri.

Panimo haluaa vaikuttaa suomalaisen juomakulttuurin kehittymiseen ja jakaa sivistystä, jotta ihmiset oppisivat juomaan paremmin. Tulevaisuudessa oluita halutaan viedä myös ulkomaille, tehdä entistäkin parempia juomia sekä toimia juomakulttuurin äänitorvena ja näyttää esimerkkiä muille.

Lopputulos

Suunnittelu aloitettiin brändisprintillä, jonka pohjalta suunnittelimme panimolle uuden visuaalisen identiteetin. Ruosniemen Panimo muuttui Ruosniemi Breweryksi, ja brändin kiteytyksenä toimii ”Olutta insinöörikansalle”.

Identiteetin lisäksi uudistimme juomien etiketit ja verkkosivuston ja teimme julisteita ja tuotekortteja sekä lukuisia muita sovelluksia.

Uudistuksessa päätimme pitää kiinni sellaisista asioista, jotka vanhassa brändissä ovat vahvoja, mutta myös vahvistaa niitä ja tuoda uusia ideoita niiden rinnalle. Luotettavuus, hyvän tekeminen ja rationaalisuus ovat Ruosniemen panimon arvoja, joita uusi visuaalinen identiteetti pyrkii heijastamaan.

Ruosniemen panimo haluaa olla toimissaan innovatiivinen ja kyseenalaistaa alan yleisiä tapoja. Uusi brändi pyrkii myös viemään yritystä leikkisämpään ja ystävällisempään suuntaan.

Sprintti apuna brändiuudistuksessa

”Brand sprint auttoi meitä kiteyttämään brändimme ytimen ja toimi pohjana panimomme brändin ja visuaalisen ilmeen uudistamiselle. Saimme neljässä työpajassa konkretisoitua yhtiömme arvot, mission, vision, unique selling pointit ja brändikiteytyksen kokonaisvaltaiseksi paketiksi, jonka pohjalta oli helppo lähteä työstämään uutta visuaalista identiteettiä, puhuttelutyyliä (tone of voice) ja konkreettisia lopputuotteita. Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja suosittelen brand sprintiä lämpimästi.”

Antti Isomäki

CEO
Ruosniemi Brewery

Kiinnostunut Brand Sprintistä?

Ota yhteyttä

Petteri Laamo

Perustaja, strategi

040 194 4421

petteri@redandblue.fi