Käytettävyystestaus

Verkkopalvelu ei ole koskaan valmis – sitä tulee testata ja jatkokehittää jatkuvasti, jotta se palvelee sekä käyttäjiä että palvelun omistajaa parhaalla mahdollisella tavalla. Haastattelemalla kohderyhmiä ennen palvelun suunnittelua saadaan selville käyttäjien tarpeita laajemmin, mutta ei kuitenkaan täsmällistä tietoa siitä, miten käyttäjät todellisuudessa navigoivat palvelussa.

Kokenutkin käyttöliittymäsuunnittelija osaa suunnitella vain parhaan arvauksen siitä miten käyttäjät palvelua voisivat käyttää. Toki tietyt käytettävyyssuunnittelun konventiot ohjaavat suunnittelutyötä, mutta silti testaamalla palvelua voidaan havaita asioita, joita ei etukäteen olisi voitu tietää.

Onneksi käyttäytymismalleja voidaan selvittää sekä seuraamalla käyttäjän itsestään jättämää dataa että havainnoimalla reaaliaikaisesti miten käyttäjä palvelussa liikkuu. Havainnointia on tehokasta tehdä fasilitoiduissa tilaisuuksissa, johon kutsutaan kolmesta viiteen testikäyttäjää tekemään ennalta suunniteltuja ja palvelun kannalta relevantteja tehtäviä.

Redandbluen käytettävyystestauspalvelut:

Kyselytutkimus verkkosivustolle

Tutkimuksen alkuun kartoitamme kyselyn tavoitteet ja tarpeet. Luomme verkkosivustolle kyselyn, jonka avulla selvitetään, millainen käyttökokemus verkkosivustosta muodostuu. Kyselyn tulokset kootaan raportiksi. Kyselyn tulosten perusteella ehdotetaan käyttöliittymäparannuksia sivustolle.

Focus-ryhmät

Focusryhmähaastattelussa fasilitaattori kerää yhteen 3–5 henkilöä, jotka kuuluvat verkkopalvelulle relevanttiin kohderyhmään. Haastattelutilaisuus voidaan järjestää joko toimistolla tai etäkokouksena. Haastattelussa fasilitoija esittää verkkopalveluun liittyviä kysymyksiä, kuvakaappauksia, prototyyppejä ja muuta materiaalia etukäteen suunnitellun haastattelurakenteen mukaiseksi. Haastattelutuloksista kerätään raportti, ja tulosten perusteella ehdotetaan käyttöliittymäparannuksia sivustolle.

Käyttöliittymätestaus

Yksittäisen verkkopalvelun käytettävyystestaukseen kannattaa valita 3–5 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Viidellä käyttäjällä havaitaan tutkimusten mukaan jo 85 % sivuston mahdollisista käytettävyysongelmista (Nilsen Norman Group). Käyettävyystestauksessa testihenkilöt testaavat joko olemassa olevaa verkkopalvelua, tai verkkopalvelun klikkailtavaa prototyyppejä. Testattavat suorittavat verkkopalvelussa erilaisia tehtäviä, jotka liittyvät palvelun tärkeimpiin toimintoihin. Käytettävyystestauksen tulokset kootaan raportiksi, ja tulosten perusteella ehdotetaan käyttöliittymäparannuksia sivustolle.


Haluatko testata verkkopalvelusi käytettävyyttä?

Ota yhteyttä:
Reeta Laamo
Designer, Co-founder
044 362 7714
reeta@redandblue.fi