Frame verkkopalvelu-uudistus

Hero image

Lähtökohdat: Mikä oli toimeksianto tai ongelma, joka piti ratkaista?

Frame on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa ja näkyvyyttä, tukea kansainvälistä toimintaa sekä edistää kentän toimijoiden yhteistyötä Suomessa ja ulkomailla.

Framen verkkopalvelu oli vanhentunut eikä se vastannut enää oraganisaation tarpeita. Sivuston tekstien luettavuus oli valitun kirjasimen ja pitkien palstojen vuoksi hankalaa. Uudesta sivustosta haluttiin ensisijaisesti viestinnällinen, sillä Framen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tiedottaminen. Myös tieto apurahoista ja niiden hakeminen haluttiin nostaa paremmin esille. Julkaisujärjestelmän tuli olla helppokäyttöinen ja edesauttaa matalaa kynnystä sisällöntuotannolle.

Luova ratkaisu: Millä idealla tai näkökulmalla toimeksiantoa lähestyttiin

Konseptointivaiheessa käytiin läpi sivuston tärkeimmät käyttäjäryhmät ja niiden tärkeimmät käyttötapaukset. Sivustoa lähdettiin suunnittelemaan loppukäyttäjät ja yleisimmät käyttötapaukset mielessä. Apurahojen haku tuotiin näkyviin kokoajan sivuston yläreunaan, ja etusivulle tuotiin ensimmäisenä tärkeimpiä käyttäjäryhmiä palvelevat sisällöt. Konseptissa panostettiin erilaisiin uutis- ja tiedotesisältötyyppeihin, joita haetaan aihealueittain eri sivupohjille. Sivustolle toteutettiin myös toimialahaku-työkalu, jolla voi hakea taidekentän toimijoita. Haun tarkoituksena on tehdä näkyväksi erilaisia taidealan tekijöitä ja tapahtumia.

Toteutus: Millainen on lopullinen toteutus ja miten siihen päädyttiin

Lopullinen toteutus vastaa Framen uudistunutta ulkoasua. Sivukartasta tehtiin yksinkertainen ja sisällöistä helposti löydettäviä. Visuaalisuudessa panostettiin isoihin kuvapaikkoihin ja harmoniseen värimaailmaan. Sivuston rakenne on modulaarinen, jolloin sivupohjat taipuvat monenlaisen sisällön näyttämiseen. Sisältötyyppien suunnittelussa otettiin huomioon ulkoasullisesti niiden sopivuus toisiinsa missä järjestyksessä tahansa. Leipätekstin kirjasimeksi valittiin verkossa helposti luettava päätteellinen Merriweather. Lopputuloksesta erityisesti sivuston apurahaosio on saanut kiitosta, sillä tiedot löytyvät nyt helpommin ja apurahoihin liittyneet puhelut ovat kuormittaneet henkilöstöä huomattavasti aikaisempaa vähemmän. Sivusto on myös aikaisempaa nopeampi ja sisällöntuotannon kynnys on madaltunut organisaation sisällä.

Apunasi verkkosivuprojekteissa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Tomi Talas redandblue

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:

Tomi Talas

Toimitusjohtaja

tomi@redandblue.fi

+358 (0)45 633 2122