Brändäys ja graafinen suunnittelu

Brändistrategian ja yritysilmeen suunnittelu

Jokaisella yrityksellä on brändi riippumatta siitä onko brändiä rakennettu vai ei. Hyvin rakennettu yritysmielikuva viestii yritykselle tärkeistä arvoista, ja saa aikaan halutun vaikutelman. Luomme asiakkaillemme brändin, joka eroaa kilpailijoista ja joka jää loppukäyttäjän mieleen. Palveluihin kuuluu paitsi brändin rakentaminen, myös graafinen suunnittelu sekä graafinen tuotanto, jolla brändi-ilme pysyy yhtenäisenä.

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun alueeseen kuuluu lehtien ja esitteiden taitto, pakkaussuunnittelu, yritysilmeet tai graafinen tuotanto olemassa olevan yritysilmeen pohjalta.

Kuvitus ja kuvaussuunnittelu

Yritysilme vaatii usein kuvia tuekseen. Kuvituskonsepti on suunnitelma siitä millaisia kuvia tai kuvituksia bärndi-ilmeessä hyödynnetään, ja mitä sen tulee viestiä. Konsepti antaa yritysilmeelle syvyyttä ja laajentaa sen käyttömahdollisuuksia. Tarjoamme myös kuvasuunnittelua ja kuvituspalveluita.