Brändin rakentaminen

Yritysilmeen suunnittelu

Yritysilme suunnitellaan brändistrategian ja viestintäsuunnitelman pohjalta. Yritysilme kuvastaa yrityksen visiota, missiota ja arvoja. Ilmeuudistukseen kuuluu logon, väripaletin, typografian ja kuvituskonseptin suunnittelu.

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun alueeseen kuuluu lehtien ja esitteiden taitto, pakkaussuunnittelu, yritysilmeet tai graafinen tuotanto olemassa olevan yritysilmeen pohjalta.

Kuvitus ja kuvaussuunnittelu

Yritysilme vaatii usein kuvia tuekseen. Kuvituskonsepti on suunnitelma siitä millaisia kuvia tai kuvituksia bärndi-ilmeessä hyödynnetään, ja mitä sen tulee viestiä. Konsepti antaa yritysilmeelle syvyyttä ja laajentaa sen käyttömahdollisuuksia. Tarjoamme myös kuvasuunnittelua ja kuvituspalveluita.