Strategia

 

Digitaalinen palvelumuotoilu ja konseptisuunnittelu

Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa pyritään selvittämään, millaisia tarpeita loppukäyttäjällä on ja miten häntä voidaan palvella mahdollisimman tehokkaasti. Tarkoituksena on parantaa palvelun käyttömukavuutta ja konversiota. Hyvä konseptisuunnittelu säästää kuluja muissa työvaiheissa, mutta se myös parantaa palvelun käyttöastetta ja lisää kauppaa. Konseptisuunnittelu perustuu asiakasymmärrykseen joko olemassa olevan datan tai kyselyhaastatteluiden pohjalta.

Brändistrategia

Jokaisella yrityksellä on brändi riippumatta siitä onko brändiä rakennettu vai ei. Hyvin rakennettu yritysmielikuva viestii yritykselle tärkeistä arvoista, ja saa aikaan halutun vaikutelman. Luomme asiakkaillemme brändin, joka eroaa kilpailijoista ja joka jää loppukäyttäjän mieleen. Palveluihin kuuluu paitsi brändin rakentaminen, myös graafinen suunnittelu sekä graafinen tuotanto, jolla brändi-ilme pysyy yhtenäisenä.

Käyttöliittymäsuunnittelu ja prototyypit

Käyttöliittymäsuunnittelu ei ole kulu, vaan kilpailutekijä. Hyvä käyttöliittymäsuunnittelu on hyvää palvelua, joka erottaa palvelun muista ja lisää käyttömukavuutta sekä konversiota. Mahdolliset kompastuskivet käyttöliittymässä pyritään kitkemään pois jo rautalankavaiheessa, jotta ne eivät siirry tekniseen tuotantoon. Valmisteilla olevaa palvelua tai sivustoa voidaan testata loppukäyttäjillä käytettävyystutkimuksella, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen

Autamme hyödyntämään internetin tarjoamia mahdollisuuksia, saavuttamaan kilpailuetua sekä parantamaan liiketoimintaa. Palvelumme ytimessä on asiakkaan liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen.