Verkko- ja mobiilipalveluiden suunnittelu

Digitaalinen palvelumuotoilu ja konseptisuunnittelu

Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa pyritään selvittämään, millaisia tarpeita loppukäyttäjällä on ja miten häntä voidaan palvella mahdollisimman tehokkaasti. Tarkoituksena on parantaa palvelun käyttömukavuutta ja konversiota. Hyvä konseptisuunnittelu säästää kuluja muissa työvaiheissa, mutta se myös parantaa palvelun käyttöastetta ja lisää kauppaa. Konseptisuunnittelu perustuu asiakasymmärrykseen joko olemassa olevan datan tai kyselyhaastatteluiden pohjalta.

Käyttöliittymäsuunnittelu ja prototyypit

Käyttöliittymäsuunnittelu ei ole kulu, vaan kilpailutekijä. Hyvä käyttöliittymäsuunnittelu on hyvää palvelua, joka erottaa palvelun muista ja lisää käyttömukavuutta sekä konversiota. Mahdolliset kompastuskivet käyttöliittymässä pyritään kitkemään pois jo rautalankavaiheessa, jotta ne eivät siirry tekniseen tuotantoon. Valmisteilla olevaa palvelua tai sivustoa voidaan testata loppukäyttäjillä käytettävyystutkimuksella, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Käytettävyystestaus ja haastattelut

Mikään ei avaa käyttöliittymäsuunnittelijan silmiä kuten käytettävyystestaus. Ihmiset käyttävät monesti verkkosivuja ja verkkopalveluita aivan eri tavalla kuin miten on suunniteltu. Mahdolliset käyttöliittymäongelmat voidaan selvittää ainoastaan käyttöliittymätutkimuksen avulla. Suunnittelemme ja järjestämme käytettävyystutkimuksia osana käyttöliittymäprosessia. Teemme myös verkkokyselyitä.

Visuaalinen suunnittelu

Visuaalisen suunnittelun vaiheessa verkkosivusto tai palvelu saa graafisen ilmeen.

Tekninen toteutus

Toteutamme verkkosivuja ja -palveluita, sekä tarjoamme kehitys- ja ylläpitopalvelua. Olemme erikoistuneet avoimen lähdekoodin WordPress-sisällönhallintajärjestelmään.