Allianssi ry - Verkkosivuston uudistus

Rakensimme  Allianssi ry:lle verkkopalvelun, jossa yhdistyy selkeästi erottuva sivuston ilme sekä kattavaa nuorisoalan informaatiota tarjoava verkkopalvelu.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisoalan palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Allianssi on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, ja jäseninään heillä on yli 140 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota.

Tärkein tavoite on nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Allianssi edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan.

  • Konseptisuunnittelu
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Visuaalinen suunnittelu
  • Tekninen määrittely
  • Tekninen kehitys
  • Testaus
  • Ylläpito- ja jatkokehitys

Lähtökohta ja tavoitteet

Allianssin  verkkopalvelun lähtökohtana oli parantaa sivuston käyttäjäryhmien hyötyä sivustosta. Toisin sanoen, tuoda informaatio hyvin jäsenneltynä ja selkeästi esille.  Sivuston ilmeestä haluttiin käyttäjiensä näköinen – leikkisä, värikäs ja nuorta intoa täynnä.

Suunnittelu

Suunnittelu aloitettiin työpajassa, jossa käytiin läpi redandbluen tuottama ja Allianssin esitäyttämä Web Brief -lomake. Lomakkeen avulla selvitettiin Allianssin toiveet palvelun tulevaisuudesta,  tekniset erikoisvaatimukset, tärkeimmät kohderyhmät ja heidän tarpeensa koskien uutta verkkopalvelua sekä käyttöliittymälliset ja visuaaliset tyylisuuntatoiveet.

Web briefin ja työpajan tuloksena päätettiin nostaa sivuston päälähtökohdaksi Allianssin toiminnan ja uutisten sekä tapahtumien esilletuominen nuorekkaiden ja hauskojen sivuston taustakuvioiden tyylittelemänä.  Navigaatio päätettiin toteuttaa selkeänä, kaksitasoisena ja A/AA -saavutettavusstason kriteeristön mukaisena.  

Tekninen toteutus

Tekninen toteutus pohjautuu WordPress-julkaisujärjestelmän päälle rakennettuun helposti hallittavan ja modulaarisesti muokattavaan sivustoon, johon on saumattomasti integroitu Lyyti -tapahtumapalvelu. Allianssi pystyy täysin omatoimisesti kustomoimaan ja rakentamaan yksittäisiä sivuja sivuston suunnitelluilla lohkoelementeillä. Sivusto on luonnollisesti täysin responsiivinen sekä teknisesti hakukoneoptimoitu.

Projekti sujui hyvin, sivustosta tuli hieno ja hyvin toimiva. Suuret kiitokset Allianssin sangen valveutuneelle tiimille: Paiju Pajunen ja Salla Merikukka.

Uuden sivuston tuloksista voidaan nostaa esille esimerkiksi se, että sivusto sitouttaa paremmin kuin aiemmin: keskimääräinen istunnon kesto on kasvanut 46,7%.

“Kiitos teille! Loistavat sivut ovatkin”   –  Salla Merikukka.

Tutustu Allianssin sivustoon

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Petteri Laamo

Strategist / Founder

040 194 4421

Muut työt