Biddi - tarjouspyyntöverkkopalvelu

Verkkopalvelu

www.biddi.fi

Biddi.fi on Suomen kattavin metalliteollisuuden alihankintaverkosto, josta voit löytää yhteistyökumppanin. Biddi tarjoaa sekä ostajille että myyjille markkinapaikan, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa. Ostajana voit jättää ilmaiseksi tarjouspyynnön kattavalle alihankintaverkostolle ja myyjänä voit vastaanottaa tarjouspyyntöjä potentiaalisilta asiakkailta.

Lähtökohta

Startup-yritys Biddi halusi rakentaa palvelun, joka olisi yksinkertaisen hyvä. Tarkoituksena oli tehdä palvelu, jonka avulla metallityöalan ostajat ja myyjät kohtaisivat ja jonka kautta syntyisi ihan aitoa kauppaa.

Palvelusta toivottiin mahdollisimman  käyttäjälähtöistä ja mutkatonta tarjouspyyntö/tarjousvaiheiden osalta. Lisäksi toivottiin, että uuden tilin perustaminen/sisäänkirjautuminen olisi tehty mahdollisimman helpoksi.

Visuaalisen ilmeen osalta tavoitteena oli palvelun selkeä rytmitys sekä havainnollistavien ikonien luominen.

 

Tekninen määrittely suunnittelun tukena

Suunnittelu aloitettiin teknisen toteutuksen määrittelyllä. Koska toteutus tehtiin WordPress -ympäristössä, oli kriittisen tärkeää tietää, mitä toivottuja ominaisuuksia palveluun haluttiin ja miten ne voitaisiin kustannustehokkaasti toteuttaa.

Biddin tarjouspyyntöpalvelun palvelupolku on lyhyen ytimekäs ilman mitään turhuuksia: kirjaudu sisälle, tee tarjouspyyntö ja vastaanota tarjouksia palvelun tarjoajilta.

Palvelun tekninen toteutus

Tarjouspyyntöpalvelu rakennettiin WordPress -ympäristöön siten, että osa datasta palveluun kulkee Rest API-rajanpintaa hyödyksi käyttäen verkkopalveluun ja osa tiedosta tulee suoraan WordPressin sisältölohkojen kautta. Kaikki tieto tallennetaan WordPressiin, joten se toimii palvelun backend-puolena. Tämä ratkaisumalli mahdollisti sen, että palvelu voitiin suunnitella yksinkertaisen toimivaksi ja eri käyttäjille saatiin luotua monipuoliset osto- ja myyntitarjouksen luomistyökalut. Tarjoyspyyntöihin ja itse tarjouksiin rekennettiin myös mahdollisuus liittää monimutkaisia 3D -tiedostoja.

Palvelun kautta lähtee viestejä kaikista eri osto/myyntiprosessien vaiheista: kun esimerkiksi joku haluaa ostaa tiettyä metallia tietyllä tavalla työstettynä, lähtee viesti uudesta tarjouspyynnöstä kaikille palveluun tilin luonneille potentiaalisille tarjoajille.

Yritystilin hallintaa varten luotiin mahdollisuus “lisäkäyttäjien” hallintaan eli tilin pääkäyttäjä voi kutsua yrityksen sisältä muita käyttäjiä saman Biddi-tilin alle. Tällä tavoin varmistettiin se, että yrityksen eri osastot/käyttäjät voivat käyttää Biddia yhden tilin sisällä.

 

Visuaalisen ilmeen luominen

Biddin visuaalisen ilmeen lähtökohtana oli jo valmiiksi luotuna oleva logo, loppu jäi redandbluen suunniteltavaksi.

Työ aloitettiin työpajassa, jossa pyrittiin esimerkkien ja osallistavan keskustelun avulla hahmottamaan Biddin visuaalista identiteettiä.

Graafisen suunnittelutyön myötä verkkopalvelu sai modernin ilmeen, joka pelkistetyssä yksinkertaisuudessaan pyrkii edesauttamaan Biddin palvelun ydintä: tarjouspyynnön ja tarjouksen tekemistä.

Tutustu palveluun osoitteessa biddi.fi

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Petteri Laamo

Strategist / Founder

040 194 4421

Muut työt