Emce 365 – Tuotesuunnittelu, brändäys ja verkkopalvelu

Lähtötilanne

EmCe Solution Partner Oy on taloushallinnon ohjelmistopalveluja tuottava yritys, joka tarjoaa taloushallinnan ratkaisuja asiakkailleen jo kolmatta vuosikymmentä. Emcen tuotteita käyttävät tilitoimistot ja kirjanpidon ammattilaiset, jotka vastaavat puolestaan tuhansien suomalaisten yritysten kirjanpidosta.

Brief

Emce on päättänyt kehittää uuden ja ketterän tuotteen, joka on suunnattu paitsi taloushallinnon ammattilaisille, myös yrittäjille itselleen.

  • Käyttäjätestaus ja haastattelut
  • Konseptisuunnittelu
  • Prototyyppien rakentaminen
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Visuaalinen suunnittelu
  • Tuotteen visuaalisen ilmeen suunnittelu
  • Graafinen suunnittelu

redandbluen rooli

Toimimme projektissa palvelumuotoiluresurssina; loimme palvelulle konseptin, käyttäjälähtöisen käyttökokemuksen sekä graafisen käyttöliittymän. Autoimme tuotteen markkinoinnissa suunnittelemalla tuotteelle visuaalisen ilmeen, brändin kiteytyksen ja kuvakonseptin. Tuoteen suunnittelu jatkuu edelleen ketterään toimintatapaa noudattaen.

 

Palvelun käyttökokemus

Koska Emce on aikaisemmin tuottanut palveluita ammattilaiskäyttöön, jouduttiin valtaosa palvelun termeistä ja käsitteistä suunnittelemaan uudelleen niin, että ne ovat selkeitä ja ymmärrettäviä myös meille tavallisille käyttäjille. Suunnitteluvaiheessa testasimme sekä termejä että käyttöliittymän prorotyyppejä loppukäyttäjillä, jotta paras mahdollinen käyttökokemus voitiin saavuttaa.

Koska palvelu on päivittäisessä käytössä oleva työkalu, graafisesta käyttöliittymästä luotiin tummasävyinen. Näin se rasittaa käyttäjän silmiä mahdollisimman vähän.

Emce 365 – Avaa taloudenhallinnan uusi luku.

EmCe 365 on taloudenhallinnan ketterä ja helppokäyttöinen verkkopalvelu, joka tuo kaikki tarvitsemasi työkalut yhteen paikkaan. Se automatisoi prosesseja, mikä säästää tilitoimiston aikaa selkeästi. Yrittäjille EmCe 365 -pilvipalvelu tarjoaa uudenlaisen ja sujuvan taloudenhallinnan palvelukokemuksen – milloin ja missä ikinä he sitä tarvitsevatkaan. Se tarjoaa täysin uudenlaisen, ketterän taloudenhallinnan käyttökokemuksen. Tilitoimistolle, yrityksille ja yrittäjälle.

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Petteri Laamo

Strategist / Founder

040 194 4421

Muut työt