Koneen Säätiön verkkopalvelu-uudistus

Lähtötilanne ja brief

Koneen säätiön sivusto oli alun perin rakennettu WordPress-alustalle ja sisältöä oli runsaasti. Sivustolla oli kuitenkin haasteita sisällön löydettävyyden ja käytettävyyden suhteen. Sivuston rakenteeseen tarvittiin selkeytystä ja valtavaa sisältömäärää oli tarpeen kategorisoida ja uudelleenjärjestellä loogisiksi kokonaisuuksiksi. Myös sivuston palvelinratkaisuun ja ylläpitoon etsittin kumppania.

 

  • Konseptisuunnittelu
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Visuaalinen suunnittelu
  • Tekninen kehitys (WordPress)
  • Testaus
  • Ylläpito- ja pienkehitys
  • Käyttäjätestaus ja haastattelut
  • Digitaalinen markkinointi

Toteutus

Koneen säätiön sivustouudistus tehtiin vanhan toteutuksen päälle niin, että olemassa olevat sisällöt säilytettiin WordPressin hallinnassa. Sivuston rakenne ja sivukartta konseptoitiin uudelleen käyttäjälähtöiseksi useammassa työpajassa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Sivustolle luotiin uusia päätason sivupohjia selkeyttämään aikaisemmin haasteelliseksi koettua rakennetta. Sivuston menua uusittaessa siitä tehtiin saavutettava.

Olemassa olevat artikkeli- ja custom post type -sisällöt kategorisoitiin, jaoteltiin ja avainsanoitettiin kokonaan uudestaan. Artikkelisisällöille rakennettiin eri tyyppisiä sisällönnäyttämistapoja ja dynaamisia filtteröintejä osiksi uusia sivupohjia.

Vanhaa tapahtumakalenteria selkeytettiin ja siitä tehtiin modulaarinen osa eri sivupohjia, joka mahdollistaa kalenterin näyttämisen vain tarvittaessa. Suuri osa vanhoista sivupohjista poistettiin, kirjasintyylejä ja UI-elementtejä yhdenmukaistettiin ja tarpeettomaksi käyneitä toiminnallisuuksia poistettiin.

Uudistettu koneensaatio.fi sai remontissa käyttäjälähtöisen sisältökonseptin, nopeamman ja turvallisemman palvelinympäristön sekä mittavasti lisää pituutta elinkaareensa. Sivusto siirtyi samalla redandbluen ylläpitoon ja jatkokehitykseen.

Vieraile sivustolla koneensaatio.fi

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Petteri Laamo

Strategist / Founder

+358 40 194 4421

Muut työt