Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistyksen verkkosivustouudistus

Tutustu verkkosivustoon

www.helsinki.mll.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on vuonna 1920 perustettu yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 541 paikallisyhdistyksestä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys antaa ammatillista kriisiapua ja tukea lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille Sophie Mannerheimin turvakodissa sekä Turvaverkko Helsingin avopalvelussa. Tytäryhtiömme MLL Helsingin Sosiaalipalvelut tuottaa lastensuojelupalveluja eri hyvinvointialueille.

Lastensuojelu on ollut Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistykselle tärkeää ja keskeistä toimintaa jo 1950-luvulta saakka, jolloin se perusti ensimmäisen ”tyttökodin”. Nykyisin lastensuojelupalveluja tuottaa yhdistyksen omistama MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy, joka ylläpitää lastensuojelun sijaishuoltoyksikköä Helsingissä (Nuorisokoti Marjis) sekä tarjoaa jälkihuollon palveluja.

Lähtökohta

MLL Helsinki sivusto oli jo nähnyt aikaa ja vuosien saatossa laajentunut niin paljon, että sisällöt vaativat uudelleen organisoimista sekä ylipäätään selkeyttämistä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistyksen uudelle sivusto suunniteltiin uusi rakenne siten, että se palvelee yhdistyksen pääkohderyhmiä: ammatillista kriisiapua tarvitsevia sekä lastensuojelupalveluita tarvitsevia. Verkkosivuston ilmeessä hyödynnetään MLL:n yhdistyksen visuaalista ilmettä. Ilmeessä tärkeänä pidettiin selkeää jäsentelyä, rauhallisuutta ja lempeyttä.

Sivustouudistuksen rakenne

Sivustouudistuksessa lähdettiin liikkeelle konseptoinnista: kohderyhmien määrittelystä, verkkosivuston tavoitteista ja tehtävistä, sekä esimerkiksi visuaalisista reunaehdoista. Myös sivuston rakenne suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa. Konseptoinnin jälkeen etenimme käyttöliittymäsuunnittelun kautta visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Teknisen toteutuksen ja testauksen jälkeen asiakas pääsi lisäämään sisällöt sivustolle. Projektikokonaisuuteen sisältyi myös kuvamaailman suunnittelu ja kuvien valinta, jotta kokonaisuus olisi hallittu.

Jatkohankkeena toteutamme MLL Helsingille myös Nuorisokoti Marjiksen esitteiden suunnittelun. Esitteissä hyödynnetään Marjiksen verkkosivustolle luotua omaa ilmettä.

Tutustu palveluun helsinki.mll.fi

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Heidi Nora-Klemetti

Project Manager

040 575 2448

Muut työt