Paragraaffin ja Panakeian multisite-verkkopalvelu

Paragraaffi ja Panakeia Talent tarjoavat työnvälityksen palveluita verkossa. Paragraaffin verkkopalvelun tarkoituksena on yhdistää juridiikan alan työnantajat ja asiantuntijat parantaen työpaikkojen löydettävyyttä sekä saatavuutta. Yksi Paragraaffin tavoitteista on pyrkiä aktiivisesti kehittämään työelämää sekä osallistua muutokseen tuottamalla kattavaa tutkimustietoa yhteistyössä juridiikan alan eri toimijoiden kanssa. Vuonna 2022 perustetun Panakeia Talentin työpaikkaportaali luotiin tavoittamaan farmasia-alan ammattilaiset sekä opiskelijat.

Yhtenäiset verkkosivustot suunniteltiin multisite-toteutuksena, eli molemmat sivustot toimivat yhden asennuksen ja hallinnan kautta. Uudistuksen tarkoitus oli luoda yhtenäinen rakenne sivustojen välillä, moderni ilme ja hakukoneilla helposti löydettävät työpaikkailmoitukset. Toteutuksessa kiinnitettiin huomiota käyttäjäystävällisiin lomakkeisiin, jotka mahdollistavat työpaikkojen ilmoittamisen ja ilmoitusten esikatselun verkkosivustolla.

www.paragraaffi.fi

www.panakeia.fi

Uudistuksen tavoitteet

Verkkosivustojen uudistuksen tavoitteena oli hakukonenäkyvyydeltään hyvä ja helposti hallittava verkkokokonaisuus, joka houkuttaa alansa ammattilaisia. Palveluiden ilmeiden suunnittelussa korostui ajatus yrityksen ammattimaisuuden ja luotettavuuden esiin tuomisesta visuaalisin keinoin.

Verkkosivuilla työnantajalla on mahdollisuus luoda omia kustomoituja esittelysivuja tarjolla olevista avoimista työpaikoista, joihin sivuston ylläpitäjillä on moderointioikeus. Käyttäjän näkökulmasta koko rekryilmoitusprosessi tapahtuu helposti verkkosivun kautta lomakkeella ilman kirjautumispakkoa – aina ilmoituksen esikatselusta maksamiseen asti. Uudistuksen tavoitteena oli tehdä työpaikkojen ilmoittamisesta helppoa ja yksinkertaista yrityksille, ja samalla toimia työnhakijalle luotettavana tahona, josta voi löytää oman alansa työpaikkoja.

Projektin toteutus ja sen lähtökohdat

Verkkopalveluprojekti aloitettiin konseptointityöpajalla ja teknisellä määrittelyllä maaliskuussa 2022. Konseptoinnin jälkeen toteutettiin palveluiden käyttöliittymäsuunnittelu ja visuaalinen suunnittelu. Seuraavassa vaiheessa toteutettiin verkkosivustojen multisite-asennus ja tekninen toteutus. Paragraaffin ja Panakeia Talentin sivut julkaistiin syyskuussa 2022.

Ulkoasun osalta toteutuksessa haettiin raikasta, modernia ilmettä. Molmpien sivustojen rakenne haluttiin pitää yhtenäisinä, ja sivustot eroavatkin toisistaan vain värimaailman osalta. Näin tekninen toteutuksen osa säilyi työmäärältään kohtuullisena, kun samoja elementtejä voitiin hyödyntää molemmilla sivustoilla.

  • Konseptointi ja määrittely
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Visuaalinen suunnittelu
  • Tekninen toteutus
  • Testaus
  • Sisältöjen syöttö ja käännöstyöt
  • Julkaisu
  • Analytiikka ja digimarkkinointi

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Petteri Laamo

Strategist / Founder

040 194 4421

Muut työt