Uusittu Voitas-verkkopalvelu – Ideoita monipuoliseen liikkumiseen

Tutustu referenssiin

voitas.fi

Voitas.fi on verkkopalvelu, joka tarjoaa vinkkejä liikkumiseen ja hyvinvointiin yli 65-vuotiaille, ammattilaisille sekä ohjaajille. Palvelussa on mahdollista koota omia liikuntaohjelmia liikepankista sekä hyödyntää jo valmiiksi luotuja liikuntaohjelmia.

Palvelu on täysin ilmainen ja se on ollut käytössä jo useamman vuoden ajan, jonka aikana sen käyttöaste on kasvanut tasaisesti. Verkkosivuston uudistuksella kaivattiin parannuksia sekä käytettävyyteen että käyttökokemukseen, kohderyhmä huomioon ottaen.

Voitas-verkkopalvelun selkeä ja suoraviivainen sivurakenne

Projektin tavoitteena oli parantaa palvelun käytettävyyttä, selkeyttää olemassa olevaa sivurakennetta, parantaa sivuston responsiivisuutta mobiililaitteilla sekä nostaa hakukonenäkyvyyttä.

Lopputuloksena syntyi moderni ja selkeä verkkosivusto, joka vastaa kohderyhmänsä tarpeisiin ja toiveisiin. Verkkosivusto on helppokäyttöisyys huomioitiin myös sisältösuunnittelun vaiheessa, jossa sivukartasta pyrittiin tekemään helposti hahmotettava ja suoraviivainen. Sisältösuunnitelmaa tehtäessä kiinnitettiin huomiota myös sivurakenteeseen hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. 

Yhtenä isompana teemana näiden lisäksi oli parantaa sivujen saavutettavuutta. Palvelusta haluttiin tehdä saavutettava, jotta se palvelisi sekä erityisryhmiä että muita sivuston kohderyhmiä mahdollisimman hyvin. Saavutettavuus huomioitiin suunnitteluvaiheessa esimerkiksi typografiaa valitessa sekä kuvien asettelussa, jolla varmistetaan sisällön helppolukuisuus pienemmilläkin näytöillä.

Voitas-verkkopalvelussa on käyttäjien itse räätälöimät liikuntaohjelmat

Verkkosivun uudistuksen yhteydessä siirrettiin sen käyttäjät ja heidän olemassa olevat liikuntaohjelmat uudelle alustalle. Näin verkkosivu-uudistus oli mahdollisimman saumaton palvelun jo olemassa oleville käyttäjille.

Luomalla oman Voitas-tilin käyttäjä voi koostaa sivuston sadoista liikkeistä oman liikuntaohjelman, jonka jälkeen ohjelmat tallentuvat käyttäjän henkilökohtaiselle tilille. Käyttäjä voi muokata ja tulostaa ohjelmiaan tarvittaessa. Voitas-tilin käyttäminen on kaikille maksutonta ja sen tekeminen on helppoa. Tilin luomiseksi tarvitaan vain nimi ja sähköpostiosoite.

Kirjautunut käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa omia liikuntaohjelmia. Ohjelmien hallinta tapahtuu dynaamisesti suoraan kirjautuneen käyttäjän omalla sivulla. Teknisestä näkökulmasta ohjelmien hallinta on toteutettu vues.js-sovelluksena, joka lukee ja päivittää tietoja WordPressin tietokannasta räätälöidyn REST-rajapinnan kautta. Tietoturva ja tietosuoja on huomioitu rajaamalla tarkkaan käyttäjäroolit ja niiden kyvykkyydet sekä hyödyntämällä käyttäjäkohtaisia tunnisteita.

Lopputulokset

Voitas-verkkopalvelun uudistusprojekti osoitti, kuinka käyttäjälähtöinen lähestymistapa on verkkosivu-uudistuksessa usein avainasemassa. Uudistuksen ansiosta verkkopalvelu tarjoaa nyt vieläkin paremman käyttökokemuksen sekä auttaa käyttäjiä liikkumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan entistäkin paremmin. Kerätyn käyttäjäpalautteen mukaan uudistus vaatii hieman totuttelua, mutta sivusto on jo nyt kasvattanut säännöllistä käyttäjäkuntaansa. 

Sivusto on ollut julki vasta parin kuukauden ajan, mutta sen käytöstä kerätty data osoittaa selkeää kasvua julkaisua edeltäneeseen parin kuukauden jaksoon verrattuna:

  • Uudistetun sivun julkaisun jälkeisenä 30 päivänä käyttäjien määrä nousi 366%
  • Sivustolla vierailujen määrä nousi 259%
  • Keskimääräinen sivulla vietetty aika on pidentynyt 5%

Vieraile palvelussa: voitas.fi

Petteri on redandbluen toinen perustaja ja kokenut suunnittelija.

Petteri Laamo

040 194 4421

Muut työt