Blogi

27.04.2021

Brändistrategia osoittaa yritykselle kulkusuunnan

By Petteri Laamo

Jaa

Brändistrategia – henkilö pitelee kädessään timanttia, joka kuvastaa brändistrategian merkitystä yritykselle.

Onko sinulle selvää, mitä arvoja yrityksesi edustaa? Onko brändistrategia keskuudessanne unohdettu suuruus? Näitä kysymyksiä on hyvä kysyä itseltään, kun tavoitteena ovat menestyksekäs liiketoiminta ja asiakkaiden luottamus.

Yrityksen brändi on olemassa kaikesta huolimatta, oli sitä määritelty tai ei. Onko brändi sellainen, mitä sen halutaankin olevan, tai onko brändi elänyt elämäänsä ja ohjannut ihmisten mielikuvia omalla tavallaan? Brändistrategia on jokaisen yrityksen tärkeä työkalu, ja sen tehtävänä on selventää, miten yritys haluaa tulla ymmärretyksi. Suunnitelmallisen brändityön avulla voidaan itse olla aktiivisia toimijoita ja vahvistaa ihmisten mielikuvia toivottuun suuntaan.

Brändistrategian laatiminen saattaa tuntua joskus haastavalta, koska yrityksen sisältä käsin monet asiat näyttävät erilaisilta kuin ulkopuolisen silmissä. Yrityksen vahvuuksien ja erottuvuustekijöiden löytäminen voi olla vaikeaa, koska toimintamallit ovat tulleet liiankin tutuiksi. Asioita tarkastellaan vain yhden linssin läpi, vaikka katselukulmia kannattaisi olla useita.

Arvot ja brändistrategia kytkeytyvät yhteen

Yrityksen brändiä rakennetaan arvojen avulla. Arvot ja brändistrategia kulkevatkin käsi kädessä ja yhdessä ne toimivat yrityksen selkärankana. Jo yhden ainoan päivän aikana tehdään useita päätöksiä ja nopealla tahdilla. Kun arvot on määritelty ja brändistrategia on sisäistetty, ne ohjaavat yrityksen toimintaa ja toimivat suuntaviittana arkipäivän päätöksissä. Brändistrategia tarjoaa päätöksentekijälle valokeilan, joka valaisee lauseen: ”Näinhän me tämän teemme.”

Arvoilla on myös hintansa. Kun yritys valitsee arvonsa, se samalla sulkee pois toimintamalleja ja etäännyttää ihmisiä, jotka eivät mahdu arvomaailmaan. Arvot ovat toisaalta kuitenkin kuin majakka, joiden avulla juuri oikeat kontaktit löytävät yrityksen kilpailijoiden joukosta.

Erotu joukosta

Liiketoiminnassa on pohjimmiltaan kyse asiakkaiden kiinnostuksen herättämisestä ja arvostuksen saavuttamisesta. Asiakkaiden kiinnostus ansaitaan yrityksen tarinan ja erityisyyden avulla. Brändistrategian avulla yrityksen tarina ja tuotteen tarjoama lisäarvo tuodaan esiin, jotta voidaan erottua muiden alan toimijoiden joukosta.

Erottelevien tekijöiden löytäminen antaa myös oikeutuksen tuotteen tai palvelun hinnalle. Kun tietää, mitä hinnalla saa, on helpompaa tehdä ostopäätös. Erottelevat tekijät tulee aina perustua tosiasioihin, jotta luottamus yritykseen säilyy. Ilman luottamusta asiakkuuksista ei muodostu pysyviä.

Kumppani avuksi brändäykseen

Miten brändistrategiaa tulisi lähteä rakentamaan? Jotta yrityksen ominaisuuksia voidaan tarkastella mahdollisimman laajasti, on hyödyllistä käyttää apunaan ulkopuolista toimijaa. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla brändistrategian luominen onnistuu järjestelmällisesti, ajallaan ja ennen kaikkea puolueettomin silmin.

Me Redandbluella toteutamme asiakkaillemme Brand sprint -työpajoja brändistrategian laatimiseksi. Brand sprint on tiivis työpajasarja, johon osallistuu asiantuntijoita sekä asiakkaalta että sidosryhmistä. Monimuotoisen työryhmän avulla saadaan enemmän toisistaan poikkeavia näkökulmia. Tiiviin agendan avulla saadaan kuitenkin tehtyä myös päätöksiä.  Brand sprintin lopputuloksena saadaan selville, mitä yritys todellisuudessa on, mihin sen halutaan olevan menossa ja miten siitä viestitään.

Kun brändistrategia on valmis, sen avulla on helppo tehdä markkinointisuunnitelmia, visuaalista suunnittelua, myyntistrategioita sekä liiketoiminnan kehittämistä. Brändi määrittelee liiketoiminnalle sielun.

Monet saattavat mieltää brändäyksen yrityksen visuaalisena uudistuksena. Tosiasiassa ulkoasun uudistaminen on kuitenkin vain markkinointia tehostava yksittäinen toimenpide, jonka tulisi perustua brändistrategiaan.

Sanoista tekoihin, strategiasta käytäntöön

Jotta brändi tulisi ymmärretyksi oikealla tavalla, se on ensin itse sisäistettävä yrityksessä. Tästä syystä brändistrategian vieminen käytäntöön on tärkeää. Arvot ja brändistrategia eivät ole sanoja helisevä kalvoesitys, vaan yrityksen arjen toimintaa ja päätöksiä toiminnan takana.

Brändistrategian vieminen käytäntöön onnistuu luontevasti, kun brändäysvaiheessa on otettu huomioon työntekijöiden näkemykset. Näin voidaan löytää ja määritellä myös hiljainen tieto yrityskulttuurista. Brand sprint -työpajoissa keskitytään tuomaan esiin aidot asiat kysymällä oikeita kysymyksiä.

Brändäyksen asiantuntijana meidän tehtävämme on toimia asiakkaamme mikroskooppina, joka helpottaa yksityiskohtien tarkastelua ja tuo ne selkeämmin näkyville. Me olemme tarkkailija ja tuuppari, katsoja ja kriitikko. Asiakkaamme tekee itse raskaimman työn, mutta se työ kannattaa. Tuloksena syntyy todellisuuteen perustuva ja arjen toiminnassa helposti hyödynnettävä brändistrategia.

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Petteri Laamo

Strategist / Founder

040 194 4421

Mitä saisi olla?

Palveluitamme

Brand sprint

Brand sprint

Brand sprint on työkalu, jonka avulla brändin ytimen kirkastaminen ja ydinviestien muotoilu tehdään johdetusti ja napakasti. Sen avulla tuodaan organisaation todellinen luonne esiin, ja viestitään se kiinnostavasti.

Lue lisää
Brändäys ja muotoilu

Brändäys ja muotoilu

Tuomme näkyväksi sen, mikä organisaatiossasi on kiinnostavaa ja erilaista. Teemme yritysilmeitä, graafista suunnittelua, valokuvia sekä kuvituksia.

Lue lisää
Kuvitus ja valokuvaus

Kuvitus ja valokuvaus

Valokuva toimii tehokkaammin kuin sana, ja kuvituksen avulla on mahdollista kuvata asioita, joihin valokuvan keinot eivät riitä. Luomme kuvakonsepteja, sekä vastaamme kuvien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lue lisää
Tutkimus ja palvelumuotoilu

Tutkimus ja palvelumuotoilu

Tutkimuksen avulla ymmärrämme paremmin ihmisten toiveita ja tarpeita. Repertuaariimme kuuluvat palvelumuotoilun keskeisimmät työkalut. Teemme lisäksi käyttäjätutkimusta sekä testausta.

Lue lisää

Lisää ajankohtaisia