Blogi

16.08.2022

redandbluen yrityskulttuuria kehitettiin hybridiaikaan yhdessä henkilöstön kanssa

By Reeta Laamo

Jaa

Redandbluella on aina pari yrityksen uudistumiseen liittyvää isompaa hanketta käynnissä. Tänä vuonna teimme kulttuurinkehityshankkeen vastaamaan hybridityöarkeen. Toiveena oli lisätä yhteenkuuluvuutta ja yhteisön kehittymistä aikana, jolloin suurin osa henkilöstöstä työskentelee etänä, osa vielä eri puolilta Suomea käyden toimistolla vain muutaman kerran vuodessa. Hankkeessa on myös parannettu boarding-prosessia uusille R&B:läisille ottaen huomioon nimenomaan kollegoihin tutustuminen osittain etänä.

Hanketta meillä veti Innoman Oy. Henkilöstöstä työpajoihin osallistui kaikki halukkaat ja saimmekin ihan mukavasti osallistujia kaikilta eri osaamisalueilta. Hanke alkoi nykykulttuurin kartoittamisella, joka tehtiin henkilöstökyselyn ja pienryhmähaastatteluiden avulla.

Työpajoissa käsittelimme tavoitetkulttuuria eli sitä millaisen kulttuurin yritykseen haluamme ja miten se ilmenee jokapäiväisessä työssä. Keskustelu oli avointa ja hedelmällistä ja sujui hyvässä hengessä. Saimme työpajojen pohjalta myös muutamia uusia ideoita, jotka on jo otettu käytäntöön.

Tässä muutama esimerkki:

Ideatakuu

Redandbluen ohjausryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ohjausryhmässä käsitellään henkilöstöltä ja ohjausryhmän jäseniltä tulleita aiheita. Aikaisemmin on koettu, että redandbluella saa kyllä ehdottaa erilaisia uudistuksia, mutta hyvät aikeet usein jäävät kiireen jalkoihin tai päätöksenteko niiden osalta jaa tekemättä.

Tähän otimme korjaavaksi käytännöksi nk. ideatakuun, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa henkilöstön edustaja voi esittää ohjausryhmään kehityshankkeita ja lisätä ne asialistalle. Asiat käsitellään joka kuukausi, jolloin niitä joko edistetään, siirretään myöhemmäksi tai ei edistetä perustelujen kera.

Tällöin kaikki nostot tulevat käsitellyiksi ja myös palautetta ja käsiteltäviä asioita saadaan kerättyä jouhevasti. Lisäksi avasimme ohjausryhmän niin, että kuka tahansa voi osallistua tapaamiseen, sillä ehdolla, että on valmis vastaanottamaan tehtäviä tai vastuita siellä käsiteltävistä asioista. Kaikki ohjausryhmän dokumentit ovat yrityksen sisällä julkisia.

Liike-klubit – tunti liikuntaa kollegan kanssa

Yksi arvoistamme on Liike. Redandblue on järjestänyt aikaisemminkin jo erilaista liikuntaa henkilöstölle toimistojoogasta HIIT-treeneihin. Tätä arvoa ilmentämään päätettiin kuitenkin nyt systemaattinen oikeus palkalliseen liikuntaan työajalla tunnin viikossa. Palkallisen liikuntatunnin ehtona on, että liikutaan yhdessä kollegan kanssa. Liike-klubit ovatkin lähteneet hyvin käyntiin esimerkiksi yhteisten kävely- ja juoksutuntien sekä sulkapallokerhon muodossa. Osallistuimme myös keväällä yritysmaratonviestiin.

HeiaHeia

Yhteisöllisyyttä luomaan otettiin henkilöstön aloitteesta käyttöön HeiaHeia -sovellus. Sovellukseen voi kirjata omia liikuntasuorituksia ja myös ”lifestyle”-hyvinvointitapahtumia kuten saunominen tai pihatyöt. Aloitimme käytön haasteella, jossa koko yrityksen piti kerätä kuukaudessa 15 eri lajia – tämä haaste toteutui nopeasti! Vaikka HeiaHeia on lähtökohtaisesti liikuntasovellus, on sen avulla saanut myös kurkistuksen ihmisten vapaa-ajanviettoon koiranulkoilutuslenkkien ja erilaisten harrastusten muodossa.

Kulttuurin käsikirja ohjaa tekemistä

Koko hanke on dokumentoitu redandbluelaisen käsikirjaksi, joka annetaan jokaiselle uudelle asiantuntijalle työn aloittamisen yhteydessä. Toivomme, että tämän ”ohjeiston” myötä vastuut, päätöksenteko ja itseohjautuvuus siinä määrin kuin se tuntuu kenestäkin luontevalta, toteutuvat entistä paremmin. Kulttuurin muutosta seurataan vielä kahdella erillisellä mittauksella jälkikäteen.

Lisää ajankohtaisia