Työpaikat

Palvelemme asiakkaitamme tiimeissä ja projekteja vetävät projektipäälliköt. Jokainen voi valita aamulla oman työpisteensä, oli se sitten villasukissa kotona, kesämökillä, toimistolla tai lähikahvilassa. Työtavat ja ohjelmistot voi kukin valita parhaaksi katsomikseen ja omia työhön liittyviä hankintoja voi tehdä itsenäisesti. Yhteiset toimintatavat on koottu kulttuurioppaan muotoon.

  • Työterveyshuolto Terveystalossa. Sisältää mielen hyvinvoinnin digitaalisen palvelukokonaisuuden Mielen chat ja sparri, joka on matalan kynnyksen mielenterveyttä vahvistava, ennaltaehkäisevä palvelu.

  • Vastuullinen työnantaja, joka välittää sekä ympäristöstä että henkilöstöstä.

  • Tunti liikuntaa viikossa työajalla ja koulutusetu.

  • Korkea henkilöstötyytyväisyys. Henkilöstöltä pyydetään aktiiviseti palautetta ja henkilöstötyytyväisyyttä mitataan viikkotasolla.

redandbluen kulttuuri

Kulttuuriopas

Redandbluella tehtiin laaja kulttuurinkehittämishanke, jonka perusteella kulttuurin tyyppiksi valikoitui henkilöstön toiveesta klaanikulttuuri. Klaani/tiimikulttuuriksi kutsuttu organisaatiokulttuuri on luonteeltaan joustavaa yhteistyötä ja keskittyy erityisesti sisäisiin tarpeisiin. Työssä korostuu toisten auttaminen ja yhdessä tekeminen. Kulttuurihankkeen lopputulos kirjattiin avoimesti jaetuksi kulttuurioppaaksi, joka sisältää myös avoimen palkkataulukon.

Kehity ja kehitä

Suunnittelijoista, kehittäjistä ja digitaalisen markkinoinnin ammattilaisista koostuvat tiimimme ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita. Laadukkaalla työllä voimme luoda asiakkaillemme ekologisia ja saavutettavia palveluita, joilla on pitkä elinkaari.

Kulttuurimme kannustaa jatkuvaan kehittymiseen. Kehittyminen ja uuden oppiminen kuuluu meillä jokapäiväiseen toimintaan. Kannustamme jakamaan tietoa tiimien ja työkavereiden kesken. Kullekin työntekijälle suunnitellaan oma kehityspolku, ja varataan koulutusbudjetti kullekin vuodelle.

Projekteissa pyrimme tekemään aina jotain uutta ja kyseenalaistamme samalla olemassa käytäntöjämme.

Päivittäisen oppimisen lisäksi käymme säännöllisesti kotimaassa ja ulkomailla järjestettävissä seminaareissa. Tilaamme ajoittain myös koulutuksia toimistollemme ja jaamme tietoa sisäisesti viikoittaisissa suunnittelija- ja kehittäjämiiteissä

Työllä on merkitystä

Redandbluella työstä ollaan aidosti innoissaan. Teemme kaikki projektit räätälöidysti ja huomioimme asiakkaan tarpeet yksilöllisesti. Henkilöstön toiveita mielekkäistä toimialoista ja projektiaihepiireistä kuunnellaan. Tämä tuo työhömme vaihtelua ja merkityksellisyyttä. Kaikki työ tehdään viimeistellysti ja laatua kehitetään jatkuvasti.

Aktiivinen työyhteisö

Meillä on aktiivinen työyhteisö. Henkilöstöetuna meillä saa käyttää tunnin viikossa työaikaa liikuntaan, jos sen tekee toisen kollegan kanssa. Lenkkeilemme porukalla viikoittain, meillä on varattu vakiosulkapallovuoro sekä olemme ottaneet osaa yritysmaratonviestiin useampaan kertaan. Meillä voi vaikuttaa ja ehdottaa erilaisia Liike-klubeja koko porukalle.

Vastuullisuus työssä

Kannustamme vastuullisiin valintoihin työpaikalla. Käytämme uusiutuvaa energiaa, kierrätämme, satsaamme ympäristöystävällisiin hankintoihin ja palaveritarjoiluihin. Olemme kumonneet hiilidioksidipäästömme vuoden 2023 osalta.

Asiakaskuntaamme on valikoitunut paljon vastuullisia toimijoita, ja pyrimme tähän myös jatkossa. Suurin osa asiakkaistamme on yleishyödyllisiä toimijoita, joita koskee vaatimukset saavutettavuudesta ja pyrkimys vastuullisuuteen omassa toiminnassaan.

Vastuullisuus tarkoittaa meille myös asiakkaista välittämistä pitkällä aikavälillä. Jokainen projekti tehdään laadukkaasti ja tuloksia mitataan aktiivisesti. Asiakkuuksista huolehditaan ylläpitö- ja tukipalveluiden avulla myös varsinaisten projektien päätyttyä.

Hyvinvointi

Henkilöstön osallistaminen

Mittaamme henkilöstön hyvinvointia aktiivisesti ja iloksemme saammekin paljon palautetta ja kehitysehdotuksia toimintaamme. Yrityksen toimintaa ja kulttuuria kehitetään jatkuvasti henkilöstön ja asiakaspalautteen avulla. Redandbluen johtoryhmä on avoin kaikille henkilöstön jäsenille ja muistiot jaetaan julkisesti.