Vastuullisuus

Redandbluen tehtävänä on tuottaa kestävää kasvua. Olemme linjanneet strategiassamme liiketoiminnan vastuullisuuden ja green coding -osaamisen kehittämisen toiminnan ytimeen. Meillä vastuullisuus kulkee mukana kaikessa toiminnassa. Ympäristövastuun osalta kumosimme hiilidioksidipäästöistä aiheutuvan ilmastohaitan vuoden 2023 liiketoiminnan osalta, yhteensä 71 tonnia CO2-päästöjä. Esimerkkinä strategian viemisestä käytäntöön toimii Koodia Suomesta hiilineutraaliusmerkki, joka meille myönnettiin toukokuussa 2024.

Hiilineutraaliusmerkki

Redandbluelle myönnettiin Koodia Suomesta ry:n Hiilineutraaliusmerkkiä keväällä 2024. Merkki myönnetetään toimittajille, jotka huolehtivat organisaation hiilijalanjäljen laskennasta, kompensaatiosta ja suunnitelmallisten ympäristövastuuasioiden huomioimisesta sekä yritystoiminnassa että toteutetuilla verkkopalveluilla. Olemme ilolla mukana edistämässä sekä pk-yritysten että digitaalisten palveluiden vastuullisuutta sekä ympäristönäkökulmasta että saavutettavuuden osalta.

Hiilijalanjäljen laskenta

redandbluen hiilijalanjälki on laskettu Data Farm Oy:n tuottamalla ohjelmistolla, joka laskee yrityksen hiilidioksidipäästöt kuukausittain eri osa-alueiden osalta analysoimalla kirjanpitotietoja reaaliajassa yrityksen taloushallinnan sovelluksesta.

 • Redandblue oli finalistina vuonna 2023 ekologisin verkkopalvelu kategoriassa kahdella verkkopalvelulla.

 • Redandbluelle on myönnetty Koodia Suomesta ry:n Hiilineutraaliusmerkki.

 • Redandblue käyttää suomalaisen Seravo Oy:n palvelimia, joiden sähkö tulee uusiutuvasta energiasta.

 • Olemme sitoutuneet strategiassamme tuottamaan ekologisia ja saavutettavia verkkopalveluita.

Ekologiset verkkopalvelut

Erilaiset ICT-ratkaisut vastaavat 4–10 prosentista sähkön vuosikulutuksesta ja 3–5 prosentista globaaleista kasvihuonepäästöistä (ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia, 2021). Yksittäisen ICT-palvelun jalanjälkeä voidaan kuitenkin oikeilla toimilla vähentää jopa 90 prosenttia.

Redandblue suunnittelee lähtökohtaisesti ekologisia verkkopalveluita. WordPressin pohjateemaamme, jota hyödynnetään jokaisessa projektissa, on sisäänrakennettu mm. välimuistitoimintoja ja kuvien optimointia, jotka tulevat automaattisesti mukaan jokaiseen toteuttamaamme palveluun. Verkkopalveluiden energiatehokkuutta voidaan parantaa myös julkaisun jälkeen mittaamalla sivustojen suorituskykyä erilaisilla työkaluilla, ja tehdä tulosten perusteella optimointia. Olemme saaneet hyviä tuloksia sivustojen suorituskyvystä, ja olimme mm. Grand Onen Ekolokisin verkkopalvelu -kategoriassa finalisteina kahdella työllämme vuonna 2024. Tuore Journalistiliiton verkkopalvelu saa Google Lighthouse -työkalussa täydet 100 pistettä suorituskyvystä.

Redandbluella on oma #greencoding Slack-kanava ja tiimi, joka kasvattaa tietotaitoa ympäristöystävällisestä digitaalisten palveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Uusia käytäntöjä otetaan käyttöön projektikohtaisesti ja tietoa jaetaan viikottaisissa dev- ja design-tiimien miiteissä. Green ICT-hankkeen myötä saamme konsultointia ja konkreettisia keinoja kehittäjille ja suunnittelijoille verkkopalveluiden hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Green ICT-hanke

Redandblue on yksi viidestä yrityksestä, jotka osallistuvat Tieken, TIVIAn ja LUTin järjestämään Green ICT -hankkeeseen. Hanke valmentaa Uudenmaan ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon sekä tukee yksityistä ja julkista sektoria vihreämpiin digihankintoihin.

redandbluen rooli Green ICT-hankkeessa on ollut yrityksen ympäristövastuun itsearviointityökalun kommentointi sen rakenteen ja terminologian osalta. Työkalulla pyydetään yritystä arvioimaan yrityksen toimia kolmesta eri osa-alueesta. Näitä ovat ilmasto- ja ympäristöstrategia, ohjelmistotuotanto sekä liiketoiminta- ja tukitoiminnot.

Uusitutuvaa energiaa käyttävät palvelimet

Palvelinten osalta käytämme Seravon palvelimia, joiden käyttämä sähkö tuotetaan uusiutuvalla tuuli- ja vesivoimalla. Seravo on yrityksenä kompensoinut omat päästönsä ja kertoo olevansa hiilinegatiivinen toimija. Olemme tiedustelleet myös mahdollisuutta saada palvelinkohtaista dataa tekemiemme verkkopalveluiden energiankulutuksesta, jolloin tehtyjen muutosten vaikutuksen voisi oikeasti mitata.

Toimitilat

Toimitilat, sähkö ja lämmitys

Redandbluen toimitilat sijaitsevat vastikään remontoidussa ja talotekniikaltaan nykyaikaisessa Siltasaari 10:ssä. Sähkö ja lämmitys kuuluu vuokrasopimukseen.

Kohteesta vastaava Asset Manager Tuomas Hulkkonen Antiloopilta kertoo, että tilamme sähkö on Helenin EKOEnergia-merkittyä tuulisähköä. Kohteella ei ole varsinaista RTS-luokitusta, mutta kiinteistö on saavuttanut Platina-tason LEED-sertifikaatin sekä kultatason hyvinvointiin keskittyvästä WELL-sertifikaatista.

Kiinteistölle on tulossa myös omat aurinkopaneelit, jotka tulevat kattamaan 4–6 % kiinteistön sähkönkulutuksesta. Lämmitys on Helenin kiertolämpöä, eli kierrätettyä kaukolämpöä. Kiinteistössä on lisäksi sisäistä lämmöntalteenottoa.

Redandbluen hiilidioksidipäästöjen jaukautuminen

 • Tilat

  11.53

  tonnia CO2 vuodessa

 • Matkustus

  6.39

  tonnia CO2 vuodessa

 • Laitteet

  2.6

  tonnia CO2 vuodessa

 • Muut

  50.48

  tonnia CO2 vuodessa

Matkustaminen

Matkustamisen ympäristövaikutusten minimoimiseksi redandbluella on käytössä joustava etätyökäytäntö, joka tarkoittaa, että pakollisia toimistopäiviä ei ole. Palavereissa olemme suosineet etäpalavereja, mikäli henkilöt ovat eri puolella Suomea. Yhteisöllisyyden ja sitoutumisen edistämiseksi olemme kuitenkin Helsingin ja Tampereen alueilla pyrkineet tapaamisiin myös livenä. Helsingin toimistomme sijaitsee erinomaisten julkisen liikenteen yhteyksien taitekohdassa Hakaniemessä ja rakennus tarjoaa hyvät tilat polkupyörien säilytykselle. Vuokranantajamme Antilooppi-kiinteistöt tarjoaa myös polkupyöriä lainattavaksi, mikä haluaa käydä palavereissa lähialueella pyörällä.

Vältämme lentomatkustusta lukuun ottamatta mahdollisia koulutusmatkoja, jotka on nähty yrityksen kehittymisen ja henkilöstön tiimiytymisen kannalta tärkeiksi. Tiedostamme, että jo yksi lentomatka lisää merkittävästi asiantuntijayrityksen hiilijalanjälkeä – tämä tieto vahvistui myös kun laskimme vuotuiset hiilidioksidipäästömme.

Laitehankinnat

Teemme IT-laitteiden hankintoja vain tarpeeseen ja laitteiden pitkäikäisyyttä tavoitellen. Muuton yhteydessä mm. huolsimme kaikki pois käytöstä olleet Applen laitteet ja saimme niille lisää käyttöikää useaksi vuodeksi. Puhelimia hankitaan lisää vain siinä tapauksessa, että vanhaa ei enää pystytä korjaamaan. Käytetyt puhelimet on yleensä annettu henkilöstön lunastettaviksi jatkokäyttöön, mikäli henkilö vaihtaa työpaikkaa.

 Puhelinten hankinnoissa olemme pohtineet siirtymistä Swappie-tyyppiseen palveluun, mutta tällä hetkellä käytettyjen puhelimien ostaminen yrityskäyttöön ei ole juurikaan edullisempaa kuin uusien – ja miinuksena on takuun puuttuminen. 

Teknologia-alan yrityksessä tällainen toimintamalli voi olla joillekin epähoukuttelevaa, sillä moni asiantuntija haluaa käyttää uusimpia mahdollisia laitteita. Olemme nyt kuitenkin päättäneet, että huollamme vanhoja, mikäli laitteen teho ei hidasta itse työn tekemistä.

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstön hyvinvointi

Redandbluella henkilöstön tyytyväisyyttä on mitattu aktiivisesti päivätasolla jo vuodesta 2018. Asiantuntijoiden suositteluhalukkuutta ja sitoutuneisuutta mittaava eNPS-luku on ollut parhaimmillaan +61. Tavoitteenamme on pitää lukema +50 yläpuolella jatkuvasti. eNPS tulee lyhenteestä Employee Net Promoter Score, jolla tarkalleen ottaen mitataan miten innokkaasti asiantuntijat suosittelevat redandblueta työpaikkana. Käytössä on myös avoimet palkkataulukot, ja pyrimme kohti palkka-avoimuutta. Meillä saa myös harrastaa tunnin viikossa liikuntaa työajalla. Tuemme lisäksi kouluttautumista ja kehittymistä aktiivisesti.

luodaan yhdessä kestävää kasvua

Redandbluen kanssa ideat heräävät eloon. Tarjoamme asiantuntijatietoa ja intohimoa projektisi menestykseen.

Käynnistä projekti