Blogi

11.06.2021

Brändi-identiteetti ja yritysilme syntyvät yhteistyön tuloksena

By Petteri Laamo

Jaa

Onko brändi-identiteettisi suunniteltu tukemaan yrityksesi arvoja? Mitä brändi-identiteetti ylipäätään tarkoittaa? Brändin rakennus toimii tehokkaimmin suunnittelijoiden ja yrityksen avainhenkilöiden yhteistyönä, mikä tuottaa brändille sen kasvot.

Yrityksen brändistrategia on käytännössä yrityksen rakennettu persoona ja suunnitelma siitä, miten asiakkaat kokevat yrityksen. Brändin muodostumiseen vaikuttavat muun muassa missio, visio, arvot sekä yrityksen pääviestit. Brändin avulla voidaan aktiivisesti ohjailla asiakkaiden tuntemuksia ja mielipiteitä palvelusta ja tuotteesta sekä yrityksestä kokonaisuutena.

Mielikuva yrityksestä syntyy myös tahtomattaan, mutta brändin rakennus on suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Brändiin sisältyy aina lupaus siitä, minkälaisen kokemuksen yritys tuottaa. Brändi sinänsä on aineeton ja monimuotoinen. Se näkyy, tuntuu, kuuluu, tuoksuu ja jättää muistijälkiä.

Vahva brändi oikeuttaa tuotteelle tai palvelulle sen arvon. Brändin ansiosta korkeampi hinta on perusteltu ja toisaalta maineensa avulla brändi kerää ympärilleen parhaat työntekijät. Nykypäivän nopeissa viestintähaasteissa brändiltä myös odotetaan edelläkävijän roolia ja suoraselkäisyyttä.

Brändi-identiteetti näkyy kaikkialla

Osana brändiä on brändi-identiteetti. Brändi-identiteetti on yrityksen näkyvin osuus brändistä. Sitä voidaan kutsua myös brändi- tai yritysilmeeksi. Brändi-ilmeen avulla luodaan yritykselle halutun näköinen ulkoasu, joka tukee brändiä ja auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan.

Brändi-identiteetin suunnittelussa visuaaliset elementit ovat usein ensimmäisiä asioita, mitä yritys kaipaa brändinsä tueksi. Visuaalisia elementtejä voivat olla esimerkiksi logot, värit, typografia, graafiset elementit, muodot sekä valokuvat ja piirrokset. Visuaaliset elementit näkyvät yrityksen tuotteissa, palveluissa, toimitiloissa ja kaikissa materiaaleissa kuten vaikkapa pakkauksissa, esitteissä ja tiedotteissa.

Brändi-identiteetti ei ole vain logo

Kun brändi-identiteetti on vahva, ja brändistä on onnistuttu rakentamaan yhtenäinen kokemus, ovat brändin visuaaliset elementit niin tunnettuja, että ne toimivat jopa irrallaan. Hyvin suunniteltu brändi-identiteetti ei vaadi yrityksen logoa jokaiseen paikkaan, vaan myös yrityksen muut visuaaliset elementit synnyttävät samoja mielikuvia kuin logokin.

Esimerkkinä tällaisesta vahvasta brändi-identiteetistä voivat toimia esimerkiksi tietyt väriyhdistelmät. Tunnetuilla brändeillä pelkkä väri tai tuotteen muotoilu voi kertoa katsojalle tuttua tarinaa. Yrityksen ei tarvitse olla suuryritys, vaan vahvan brändin voi muodostaa minkä kokoluokan yritys tahansa. Brändinrakennus on tavoitteellista ja tahdonalaista toimintaa.

Tehokkaasti käyntiin Design Briefin tai Brand Sprintin avulla

Hyväksi käytännöksi on osoittautunut käynnistää brändi-identiteetin rakentaminen kevyemmällä Design Briefillä tai enemmän strategiaan ja arvoihin pureutuvalla Brand Sprintillä. Brand Sprint ja Design Brief ovat nopeita ja tehokkaita prosesseja, joissa asiakkaan näkemykset yrityksensä brändistä selvitetään järjestelmällisesti ja hyödynnetään brändi-identiteetin suunnittelutyössä.

Design Briefin ja Brand sprintin etuina on ajansäästö sekä mutkattomuus. Lisäksi asiakkaan kanssa kiinteässä yhteistyössä toteutettu brändi-identiteetin suunnittelu johtaa mieluisaan lopputulokseen, joka vahvistaa yrityksen brändiä ja puhuttelee yrityksen kohderyhmiä. Huolellinen briiffin saaminen ja asiakkaan sisäinen järjestäytyminen projektiin ennen itse visuaalisen suunnittelun aloitusta on tärkeää loppuprojektin läpiviemisen kannalta.

Järjestelmällisyys vie parhaaseen tulokseen

Brändi-identiteetin suunnittelussa yritykselle tai yhteisölle voidaan toteuttaa kokonaan uusi ilme tai uudistaa vanhaa visuaalista ilmettä. Oli tehtävän laajuus kumpi hyvänsä, suunnitteluprosessi lähtee aina liikkeelle huolellisesta pohjatyöstä. Asiakkaan tehtävänä on vastata yrityksen arvoja, tavoitteita ja toimintamalleja koskeviin kysymyksiin, kun taas Redandbluen asiantuntijoiden vastuulla on syventyä asiakkaan toimialaan, kohderyhmiin ja kilpailijoihin.

Yrityksen avainhenkilöille suunnattu kysymyspatteristo luo pohjan keskusteluille. Yhteisessä palaverissa käydään läpi tavoitteita, kohderyhmiä ja brändin olemusta sekä tyylimieltymyksiä erilaisten esimerkkien avulla.

Selvät sävelet ja yhteinen näkemys

Valmiiden työskentelymallien avulla yhteisymmärrykseen päästään varsin nopeasti, sillä järjestelmällinen läpikäynti nopeuttaa päätöksentekoa ja asettaa selkeät raamit keskusteluille. Menettelyn ansiosta brändisuunnittelijoiden ei tarvitse tehdä hakuammuntaa, ja toisaalta suunnittelijat voivat toimia asiakkaan tukena ja rohkaista järkeviin ja toimiviin ratkaisuihin sekä kokeilemaan uusia vaihtoehtoja.

Lopputuloksena brändi-identiteetin suunnittelutyöstä syntyvät yrityksen brändiä tukevat logot, graafiset elementit, väri- ja kuvamaailma sekä erilaiset brändi-identiteetin ilmenemismuodot. Samassa yhteydessä tehdään tarvittaessa myös nettisivujen suunnittelutyötä, kun brändi-identiteettiä luodaan tai uudistetaan. Lopputuloksen on oltava konkreettista, käyttökelpoista ja todelliseen tarpeeseen suunniteltua. Brändisuunnittelija on loppujen lopuksi yrityksen brändin persoonan tulkki.

Petteri on redandbluen toinen perustaja ja kokenut suunnittelija.

Petteri Laamo

040 194 4421

Lisää ajankohtaisia