Sketchin jaettu symbolikirjasto sujuvan ryhmätyöskentelyn perustana

Versio 47 ja uusi symbolikirjasto parantavat ryhmätyöskentelyä Sketchissä huomattavasti

Sketchin viimeisin päivitys tuo jaettavat symbolikirjastot viimein kaikkien käyttöön. Useampi suunnittelija ei vieläkään pysty työstämään yhtä tiedostoa samanaikaisesti, mutta nyt ollaan jo paljon lähempänä sitä unelmaa. Symbolikirjaston avulla yksi suunnittelija voi luoda brändin mukaiset UI-elementit ja jakaa tiedoston muille suunnittelijoille. Kun jotain elementtiä kirjastossa päivitetään, päivittyy se samalla kaikkiin muihinkin tiedostoihin, joissa elementti on käytössä.

Symbolikirjasto toimii niin yhden miehen busineksille kuin useamman suunnittelijan ryhmille. Ryhmätyöskentelyä varten tarvitsee vain jonkun verkkopalvelun, johon kirjaston voi jakaa kaikkien käytettäväksi. Teimme testiksi jaetun kansion Dropboxiin ja siirsimme symbolikirjastomme sinne. Kun kirjaston lisää Sketchiinsä suoraan Dropboxista, kaikki muutokset kirjastoon päivittyvät nopeasti myös muihin tiedostoihin.

Symbolikirjasto on helppo luoda ja ottaa käyttöön. Symbolikirjasto voi olla mikä tahansa tiedosto, jossa on käytössä symboleita. Kun haluat ottaa kirjaston käyttöön, avaa Sketchin asetukset ja siirry Libraries-välilehdelle. Lisää kirjastoksi tarkoitettu Sketch-tiedosto listaan, minkä jälkeen kyseisen tiedoston symbolit ovat käytössäsi kaikissa töissäsi. Kun teet muutoksia alkuperäiseen tiedostoon, symbolit päivittyvät kaikkiin muihinkin.

Sama toimii myös useamman suunnitelijan ryhmille, mutta symbolikirjasto pitää jakaa kaikkien saataville joko yhteiselle verkkolevylle tai pilvipalveluun. Sen jälkeen kaikki muutokset kirjaston symboleihin päivittyvät kaikille kirjaston käyttäjille.

Symbolikirjasto voi olla mikä tahansa tiedosto, jossa on käytössä symboleita.

Symbolikirjasto ei mahdollista vielä täysin saumatonta ryhmätyöskentelyä yhden tiedoston parissa. Kirjaston käyttäjät eivät esimerkiksi voi itse muokata symboleja, vaan pelkästään käyttää niitä. Jos symbolia haluaa muokata, se täytyy joko irrottaa kirjastosta, jolloin muutokset eivät päivity muille, tai sitten avata alkuperäinen kirjasto ja muokata sitä sieltä käsin.

Se, mihin symbolikirjasto sopii täydellisesti, on yhtenäisen UI-paketin jakaminen suuren ryhmän käyttöön. Yksi suunnittelija hoitaa käyttöliittymän visuaalisen päivityksen kirjastoon, ja muut voivat samalla rakentaa verkkosivun tai sovelluksen leiskoja kirjaston elementeillä.

Se, mihin symbolikirjasto sopii täydellisesti, on yhtenäisen UI-paketin jakaminen suuren ryhmän käyttöön.

Kannattaa huomioida, että kun käyttää jaettua symbolikirjastoa ryhmätyössä, pitää olla tarkkana, ettei useampi suunnittelija avaa alkuperäistä kirjaston tiedostoa koneellensa samanaikaisesti. Nimittäin jos muutama ihminen tekee yhtä aikaa korjauksia alkuperäiseen tiedostoon ja tallentaa muutokset, viimeisin tallentaja voi vahingossa jyrätä kaikkien muiden muutokset. Kannattaa siis pitää huoli siitä, että vain yksi suunnittelija on vastuussa kirjaston muokkaamisesta ja ylläpidosta, ja muut vain käyttävät kirjastoa töissään.

Kun jotain elementtiä kirjastossa päivitetään, päivittyy se samalla kaikkiin muihinkin tiedostoihin, joissa se on käytössä.

Sketchin symbolikirjasto on mahtava päivitys, joka helpottaa ryhmätyöskentelyä valtavasti ja auttaa pitämään suurten projektien UI-elementit yhtenäisinä. Kirjasto avaa uusia mahdollisuuksia digitaaliseen suunnitteluun, esimerkiksi perinteisen PDF-brändimanuaalin sijaan yrityksellä voisi olla brändikirjasto Sketchissä. Kirjastoa käyttämällä voitaisiin nopeuttaa brändin mukaisten tuotteiden rakentamista ja minimoida inhimilliset virheet, koska jokainen elementti otettaisiin sellaisenaan käyttöön kirjastosta. Ja jos visuaaliseen ilmeeseen haluttaisiin tehdä pieniä muutoksia, ne voitaisiin päivittää suoraan kirjastoon, jolloin ne päivittyisivät myös kaikkiin tiedostoihin, jotka käyttävät kyseistä kirjastoa.

Matka on selkeästi kohti täysin ryhmätyönä työstettäviä tiedostoja, ja symbolikirjaston kohdalla otettiin suuri harppaus siihen suuntaan. Seuraavana välietappina toivelistalla olisi ainakin kirjaston kautta synkronoituvat väripaletit, tekstityylit ja elementtien jaetut tyylit. Mielenkiintoista on myös seurata, minkälaisia uutta kirjastoa hyödyntäviä lisäosia ilmaantuu markkinoille.

Suunnittelija ja kuvittaja. Kiinnostunut digitaalisesta muotoilusta ja uudesta teknologiasta.
Juha Koivusalo

juha@redandblue.fi