Tutkimus ja palvelumuotoilu

Tieto lisää tulosta

Käyttäjää ymmärtämällä luomme palveluita ja brändejä, jotka saavat aikaan toivottuja tuloksia. Kun ymmärrämme käyttäjien tarpeet ja motiivit, saamme palvelun räätälöityä vastaamaan aitoja tarpeita.

Keräämme dataa joko haastatteluiden, käyttäjätestausten tai analytiikan pohjalta. Suodatamme saamamme tiedon ja luonnostelemme sen helposti ymmärrettävään muotoon.

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Petteri Laamo

Strategist / Founder

040 194 4421

Hyödyt:

 • Aitoa palautetta ihmisiltä, jotka käyttävät palveluasi.
 • Suunnittelet palveluita oikeisiin tarpeisiin.
 • Monialainen suunnitteluryhmä ymmärtää kokonaisuuksia.
 • Yhteistyössä käyttäjien kanssa syntyy enemmän ideoita.
 • Onnistunut käyttäjäkokemus lisää arvoa ja näkyy viivan alla.
 • Tyytyväinen asiakas suosittelee palveluasi.
 • Säästät aikaa ja rahaa testaamalla verkkopalvelua varhaisessa vaiheessa.

Käyttökokemus ratkaisee

Kun tarkastellaan mitä tahansa palvelua tai tuotetta verkkopalvelusta juoksukenkiin, liiketoiminnan kannalta käyttökokemus on se, joka ratkaisee. Vaivaton käyttökokemus on nykypäivänä yrityksen tärkein kilpailuetu, sillä loppupelissä ihmiset haluavat saada asioita tehdyksi. Sen vuoksi on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, millaista ratkaisua mihinkin tarpeeseen tarjotaan.

Palvelut:

 • Tuote- tai palvelukonseptin ideointi ja testaus: Design Sprint -työpajasarja
 • Käyttäjälähtöinen brändinrakennus: Brand Sprint -työpajasarja
 • Asiakas/käyttäjäpolkujen määrittäminen
 • Käyttäjähaastattelut
 • Käytettävyystestaus
 • Proof of Conceptit ja prototyypit

Keskiössä loppukäyttäjä, eli ihminen

Palvelumuotoilu ei ole yksittäinen prosessi tai metodi, vaan työkalupakki tai kokoelma menetelmiä, joiden avulla kartoitetaan käyttäjien tarpeita ja parannetaan käyttökokemusta.

Kun tuotetta, palvelua tai liiketoimintaprosessia tarkastellaan palvelumuotoilun keinoin, keskiössä on loppukäyttäjä. Loppukäyttäjän tarpeita kartoitetaan esimerkiksi varjostamalla, havainnoimalla, käyttäjätestaamalla tai haastattelemalla kohderyhmän edustajia. Näillä keinoilla pyritään löytämään erilaisia kontaktipisteitä, joissa kokemusta voidaan parantaa ja poistaa mahdollisia esteitä hyvän käyttökokemuksen tai ostopäätöksen tieltä.

Asiakasymmärrys palvelumuotoiluprosessin alkupisteenä

Parhaiten tuotteesi ja palvelusi tuntee sen loppukäyttäjä. Asiakasymmärryksen avulla luodaan tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat kysyntään ja parantavat käyttäjien arkea. Asiakasymmärrykseen nojaava suunnittelu toimii palvelumuotoiluprosessin lähtökohtana, jolloin varmistetaan onnistunut lopputulos sekä mutkaton ja intuitiivinen käyttökokemus. redandbluen palvelumuotoiluprosessissa asiakasymmärrystä kerätään sekä tutkimuksen, haastattelun että datan avulla.

Palvelumuotoilun ytimessä nopea testaaminen

Jotta tuotetta tai palvelua suunnitellaan varmasti oikeaan tarpeeseen, sitä kannattaa testata ajoissa palvelumuotoilun menetelmin esimerkiksi käyttäjätestauksella tai haastatteluilla.

Tuotteen sopivuuden analysointi aikaisessa vaiheessa säästää sekä aikaa että rahaa. Se auttaa ymmärtämään, mihin suuntaan tuotetta tulisi kehittää ja mitkä ominaisuudet toimivat. Joskus voi myös selvitä, että tuote ei sellaisenaan kiinnosta tavoiteltua kohderyhmää ja fokusta on muutettava oleellisesti. Palvelumuotoilun menetelmiä voidaan soveltaa myös, jos pitkään käytössä ollutta palvelua tai prosessia halutaan muuttaa uuteen suuntaan.

Design sprint ratkaisee vaikeita ongelmia viikossa

Design Sprintin ideana on käyttää kokonainen viikko tietyn liiketoiminnan haasteen ratkaisemiseen yhdessä yrityksen ydintiimin kanssa. Menetelmää voi hyödyntää esimerkiksi tuotteistuksessa, brändistrategiassa, verkkosivu-uudistuksessa tai digitaalisen tuotteen konseptoinnissa – toimialasta riippumatta.

Sprintin aikana haastatellaan asiantuntijoita monialaisesti ja luodaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa toimiva prototyyppi palvelusta (MVP, minimum viable product). Tuotetta käyttäjätestataan kohderyhmän edustajilla.

Tutustu Design Sprinttiin ›

Palvelumuotoiluprojektit