Ruokatiedon brändiuudistus ja verkkopalvelu

Verkkopalvelu

www.ruokatieto.fi

Ruokatiedon verkkosivuprojektissa yhdistettiin saman sivuston alle kaksi laajaa kokonaisuutta: Ruokatieto Yhdistyksen sekä Hyvää Suomesta -merkin verkkopalvelut.

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä kotimaisesta ruuasta ja ruokaketjun toiminnasta sekä tekemällä tunnetuksi Hyvää Suomesta -alkuperämerkkiä suomalaisen elintarvikkeen tunnuksena. Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeudet ovat 350 eri kokoisella yrityksellä, jolle suomalaisen ruokaketjun elinvoimaisuus on tärkeää. Yrityksiä valvotaan ja tuotteet tarkistetetaan säännöllisesti.

Lähtökohta

Ruokatieto Yhdistyksen ja Hyvää Suomesta -merkin verkkosivustot olivat sekä teknisesti että sisällöllisesti vanhentuneet ja kerrostuneet. Sisällöllisesti sivustot olivat laajentuneet paljon vuosien saatossa, eikä vanha alusta enää palvellut sisältöjen hallintaa ja käytettävyyttä.

Projekti aloitettiin konseptoinnilla, jossa pureuduttiin vanhojen sivustojen analytiikkaan, kohderyhmiin, tarpeisiin ja tavoitteisiin. Konseptoinnissa esiin nousi tarve uudistaa Ruokatiedon logoa – ja lopulta koko Ruokatiedon brändi-ilme suunniteltiin uudestaan.

 

Brändiuudistus

Redandblue toteutti Ruokatieto Yhditys ry:lle verkkopalvelu-uudistuksen ohella brändiuudistuksen. Uudistuksessa yhdityksen logo muotoiltiin uudestaan. R-kirjaimesta haluttiin tunnistettava ja itsenäisenä käytettävä tunniste muun muassa sosiaaliseen mediaan; lisäksi uudistettiin typografia ja värimaailma sekä luotiin kuvituskonsepti.

Kuvituskonseptissa luotiin Ruokatiedon kuvitusten tyyli. Kuvitukset ovat luonteelta iloisia, värikkäitä ja leikkisiä. Redandbluen graafikot toteuttivat myös Ruokatiedon kuvitukset. Kuvituksia hyödynnetään verkkopalvelun ohella mm. esitteissä, roll-upeissa ja sosiaalisen median kanavissa.

 

 

Tekninen toteutus

Tekninen toteutus tehtiin WordPressillä. Sivustolle tehtiin integraatio Kehätiedon jäsenrekisteriin, josta haetaan ja päivitetään sivustolle Hyvää Suomesta -merkin yritykset, tuotteet sekä kaikki Ruokatieto Yhdistyksen jäsenet. Tuotehaussa voi etsiä tuhansien tuotteiden joukosta Hyvää Suomesta -merkin kriteerit täyttäviä tuotteita.

 

 

 

 

Tutustu palveluun osoitteessa www.ruokatieto.fi

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Petri Siltala

Director, Sales & Finance

041 506 2462

Muut työt