• Brändäys ja yritysilme
  • Graafinen suunnittelu
  • Konseptisuunnittelu
  • Kuvakonsepti
  • UI/UX
  • Verkkokauppa
  • Verkkosivut ja -palvelut
  • Visuaalinen suunnittelu

Interpedia – verkkopalvelu, verkkokauppa ja brändiuudistus

Interpedia ry on 70-luvulla perustettu voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kotimainen kansalaisjärjestö.

Interpedia tekee töitä lasten hyväksi. Yhdistyksessä työskennellään sen puolesta, että jokaiselle lapselle kuuluva oikeus hyvään ja turvattuun lapsuuteen toteutuisi mahdollisimman monen kohdalla.

Adoptiovanhempien perustama järjestö on kasvanut keskikokoiseksi järjestöksi, jolla on kaksi toiminta-aluetta: kansainvälinen adoptio ja kehitysyhteistyö.

Verkkopalvelu

www.interpedia.fi

Lähtökohta

Interpedian vanha verkkopalvelu oli tullut tiensä päähän. Graafinen ilme oli pölyttynyt, sivurakenne oli muuttunut sekavaksi ja teknisesti palvelu vaati uudistamista.

Palvelusta haluttiin saavutettava. Sivuston tarkoituksena oli tukea molempia yhdistyksen painopisteitä; adoptiopuolta sekä kehitysyhteistyötä.

Adoptioprosessi haluttiin kuvata selkeästi, ja palvelusta toivottiin käyttäjälähtöistä ja mutkatonta koko adoptioprosessin varrelle.

Kehitysyhteistyön puolella toivottiin, että kohdemaita saadaan entistä paremmin esille palveluun. Lahjoitusmahdollisuuksia ja aineettomien lahjojen lahjoitusmahdollisuuksia toivottiin parannettavan. Palveluun toivottiin verkkokauppaa aineettomille lahjoille, lahjoituksille että myytäville tuotteille.

Tiedonkeruu suunnittelun tukena

Suunnittelu aloitettiin tiedonkeruuvaiheella. Tutustuimme analytiikkaan ja keräsimme käyttäjäymmärrystä kevyillä haastattelukierroksilla omassa lähipiirissämme. Adoptio on pitkä prosessi, jota valvotaan viranomaisten toimesta. Prosessin aikana adoptiota hakeva vuorottelee asioidessaan adoptiota järjestävän yhdistyksen kanssa sekä viranomaisten kanssa. Pyrimme ymmärtämään millaisia kysymyksiä, haluja ja tarpeita adoptioprosessin eri vaiheissa syntyy. Mietimme miten palvelu voisi tukea jokaisessa vaiheessa entistä paremmin.

Uusi palvelu ottaa adoptiota hakevan paremmin huomioon joka vaiheeessa; tiedonhakuvaiheessa, lupaprosessin aikana ja adoption jälkeen.

Mitä tutkimuksesta selvisi?

Tutkimuksen aikana selvisi, että adotioprosessin turhauttavin vaihe on lapsiesityksien odottaminen, eli kansakielellä jonottaminen. Adoptiolasta odotetaan kauan, ja koska on kyse ihmiskohtaloista, lapsiesityksiä annetaan ilman tarkkoja aikatauluja.  Toimme uudessa palvelussa lapsiesitykset isoon rooliin jo palvelun etusivulle. Lisäksi loimme palveluun lohkon, jolla adoptiota miettivä saa ilmaiseksi tilattua verkkokaupasta kotiinsa adoptiotietopaketin.

Kehitysyhteistyöpuolella rakensimme WooCommerce-verkkokaupan. Lahjoittamisesta ja ostamisesta tehtiin virtaviivaisempaa ja helpompaa. Uusia lahjoitustapoja otettiin käyttöön, ja tietoa niistä löytyy uudessa palvelussa helpommin kuin aikaisemmin.

Kaksi eri osiota, kaksi eri kohderyhmää

Palvelun kaksi eri osiota – adoptiopuoli sekä kehitysyhteistyöpuoli – haluttiin erottaa visuaalisesti toisistaan. Eri palvelun osioille valittiin omat värimaailmat. Adoptiopuolella väripaletti on asiallisempaa, kun taas kehitysyhteistyöpuolella iloista ja huomiota herättävää.

Osioita pyrittiin pitämään erillään myös toiminnallisuuksien osalta. Teimme tiukan rajauksen siihen, ettei kehitysyhteistyö osion lahjoituksia mainosteta adoptio-puolella.

Palvelun hallinta

Palvelun käyttöliittymä rakennettiin ylläpitäjälle mahdollisimman joustavaksi ja helpoksi. Dynaamisilla lohkoilla on mahdollista tehdä vaihtelevia sivuja sekä täyteen palstaleveyteen, että kapeampaan sisältöpalstaan. Loimme valmiita sivupohjia, jotka helpottivat palvelun rakentamista.

Hallinnasta on mahdollista kytkeä lahjoitusnostoja yhdellä napin painalluksella, ja erilaisia sisältöjä on vaivaton nostaa sisältösivujen yhteyteen. Jos esimerkiksi sivulla puhutaan Nepalista, voidaan samalle sivulle nostaa helposti ilmoitus, jossa käyttäjää kehoitetaan lahjoittamaan lukutaito muutamalle Nepalilaiselle lapselle pienellä aineettomalla lahjalla.

Visuaalinen uudistus

Kun palvelun uudistuksessa alettiin miettiä verkkopalvelun visuaalisuutta, huomattiin yhdistyksen graafisen ilmeen olevan uudistuksen tarpeessa. Interpedian logo oli vanha, väripaletti suppea eikä yhdistyksellä ollut graafista ohjeistoa. Yhdistyksellä oli paljon valokuvia, mutta kuvat olivat keskenään eriparisia.

Työ aloitettiin täydellä brändiuudistuksella. Vanhassa logossa toistuva “lapsipiiri” säilyi modernisoituna uudessa logossa. Ilmeestä haluttiin samaan aikaan iloinen ja leikkisä, mutta myös vakavasti otettava.

Projektin pääsuunnittelijana toimiva Mika lahjoitti projektiin myös Nepalissa ottamiaan valokuvia paikallisista lapsista, joita nähdään palvelussa. Kuvia täydennettiin Mikan reissukaverin kuvilla.

Graafisen uudistuksen myötä verkkopalvelu sai uuden modernin ilmeen, joka ilmentää yhdistyksen arvoja.

Uudistuksen tulokset

Uusi palvelu alkoi tuottamaan tuloksia välittömästi julkaisun jälkeen. Kehitysyhteistyöpuolelle saatiin uusia kummeja, ja tuotteiden myynti ja lahjoitusten määrässä nähtiin heti kasvua.

“Palvelusta tuli parempi, kuin mitä olisin kuvitellut”

“Mobiilikäyttöliittymä on kerännyt kiitosta.”

“Uutta palvelua pystyy muokkamaan paljon laajemmin, kuin vanhaa.”

“Oli helppoa osallistaa tiimiä sisällönsyöttövaiheessa, kun oli hyvät välineet.”

“Redandbluen työtavoissa ja työkaluissa oli iso edistysaskel aikaisempiin verkkopalveluiden läpivienteihin.”

Ota yhteyttä

Petteri Laamo

Head of Design, Co-Founder

Petteri on redandbluen toinen perustaja ja kokenut suunnittelija.

Puhelin: 040 194 4421