Näkövammaisten liiton brändiuudistus

Näkövammaisten liitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka toimii asiantuntijana näkemiseen ja näkövammaisuuteen liittyvissä aiheissa. Liitto ajaa sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksia ja etuja, sekä tuottaa erityispalveluja.

Pitkään käytössä ollut visuaalinen ilme haluttiin uudistaa modernin edelläkävijäjärjestön näköiseksi. Tavoitteena oli vahvistaa ammattimaisen toimijan brändiä, sekä tuoda enemmän esiin liiton toiminnalle tunnusomaista lämpöä ja iloa. Riittävä tunnistettavuus vanhaan ilmeeseen tuli kuitenkin huomioida ja esimerkiksi näkövammaisuuden symboliksi vakiintunut annansilmäkukka haluttiin säilyttää logossa.

  • Brändi-ilmeen uudistus
  • Kuvakonsepti
  • Graafinen suunnittelu
  • Valokuvaus
  • Kuvitus

Uudistetun logon, väripaletin, sekä typografian lisäksi suunnittelimme Näkövammaisten liiton eri tarpeisiin vastaavat kuvakonseptit. Valokuvien lähtökohtana on tuoda esiin näkövammaiset omaehtoisina ja täyttä elämää elävinä, aktiivisina ihmisinä. Ulkona kuvatut brändivalokuvat otti Maija Astikainen.

Vahvat, graafiset kuvituselementit syntyivät pistekirjoitusteeman pohjalta. Visuaalisen, silmin havaittavan kuvituselementin viittaaminen pistekirjoitukseen, jota luetaan sormin, toimii myös vertauskuvana liiton toiminnalle, jossa keskeistä on näkövammaisuuden tuominen näkyville yhteiskunnassa. Kuvakonsepti, jossa kasvokuvien päälle, hieman silmää peittäen on aseteltu suurikokoisia pisteitä, herättää huomiota ja toimii näyttävästi esimerkiksi kampanjakuvissa.

Uudistuksen tarkoituksena oli myös kehittää ilmeen ja sen elementtien käytettävyyttä ja monipuolisuutta. Tärkeää oli huomioida erilaiset kohderyhmät, niin suuri, vielä järjestöä tuntematon yleisö, kuin heikkonäköiset jäsenetkin. Ilmeen soveltaminen saavutettavasti ja esteettömästi oli keskeinen suunnittelutyön tavoite. Typografisissa valinnoissa painotettiin selkeyttä ja luettavuutta ja värien käytössä huomioitiin muun muassa riittävät kontrastierot. Huolellisen suunnittelutyön lisäksi Näkövammaisten liiton kanssa tehty käyttäjätestaus varmisti toimivien ratkaisujen löytymisen.

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Petteri Laamo

Strategist / Founder

040 194 4421

Muut työt