• Konseptisuunnittelu
  • UI/UX
  • Verkkosivut ja -palvelut

STEK ja Sähkölä verkkopalvelu-uudistukset

Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskuksen STEK ry:n verkkopalvelu on suunnattu energiamurroksesta kiinnostuneille, median edustajille, jäsenorganisaatioiden henkilöille sekä hankkeille ja projekteille rahoitusta hakeville.

Sivusto toimii alustana hanke- ja projektirahoituksen hakemiseen ja myöntämiseen, hankkeisiin tutustumiseen sekä hankeuutisten ja materiaalien jakamiseen.

STEK hallinnoi myös Sähkölä.fi-palvelua, joka on opettajille suunnattu opetusmateriaaleja tarjoava palvelu, jonka tavoitteena on auttaa innostamaan oppilaita luonnontieteisiin, erityisesti sähköön ja energiaan ilmiöinä.

Tutustu STEKin ja Sähkölän verkkopalveluihin

stek.fi

sahkola.fi

Lähtökohdat

Ennen uudistusta STEK.fi-sivusto käsitti pääasiassa kuluttajille suunnattua tietoa sähköstä ja sähköturvallisuudesta. Uudistuksen taustalla oli tarve uudistaa hankerahoituksen hakuprosessi ja kohdentaa sisältöä tarkemmin rahoituksen hakijoille, hanketoimijoille ja jäsenjärjestöille. Edellisen WordPress-sivuston vanhentunut tekniikka ja ulkoasu kaipasivat uudistusta. Uusittujen verkkosivujen myötä STEK keskittyy yhä enemmän ydintehtäväänsä, alaa kehittävän rahoituksen mahdollistamiseen ja hankkeissa syntyneen tiedon jakamiseen. Kuluttajille suunnatun tiedon ylläpidosta on luovuttu. 

Sähkölän verkkosivulla oli jo selkeä kohderyhmä ja tarkoitus, joten uudistuksella tavoiteltiin tekniikan ja ulkoasun päivittämistä tähän päivään. Oppimateriaalien tuominen enemmän esiin ja ylläpitämisen helpottaminen olivat myös lähtökohtina uudistukselle.

Tavoitteet

Uudistuksen päätavoitteena oli kertoa kattavasti STEKin toiminnasta ja sen painopisteistä sekä löytää ja esitellä mielenkiintoisia hankkeita ja niihin liittyviä materiaaleja. Sähkölän osalta tavoiteena oli tehdä kohderyhmälleen houkutteleva verkkosivu, jonka käyttökokemus kannustaa oppimismateriaalien käyttöön. Stek.fi:ssä julkaistun uuden aineistopankin saama suosio osoittaa uudistuksen luoneen sisältöä, joka on kiinnostavaa. Sivu on ollut julkaisun jälkeen heti etusivun jälkeen toiseksi vierailluin sivu.

Ratkaisu

Uudistetussa STEK.fi:ssä rahoituksen hakuprosessi, hakemusten käsittely ja rahoitettujen hankkeiden seuranta on päivitetty tähän päivään ja siirretty WordPress-ympäristöön. Verkkopalvelussa projekteille ja hankkeille on omat sivunsa, joihin yhteyshenkilöt pystyvät itse päivittämään uusimmat materiaalit ja uutiset. Uudistus parantaa käyttäjäkokemusta ja toiminnan läpinäkyvyyttä, mahdollistaa paremman tiedon jakamisen ja kertoo laajemmin STEK:in toiminnasta.

Sähkölän verkkosivujen ilmeestä suunniteltiin yhtenäinen STEK:n ilmeen kanssa, mutta silti tunnistettava sekä selkeästi kohderyhmälleen suunnattu. Oppimateriaalien arkisto helpottaa löydettävyyttä ja parantaa yksittäisten oppimateriaalien hakukonenäkyvyyttä. Suodattimet helpottavat yksittäisen oppimateriaalin löytämistä ja parantavat käyttökokemusta.

  • Kirsi Gimishanov

    viestinnän asiantuntija, STEK ry

”WWW-sivujen uudistusprosessi on aina työläs rupeama. Redandbluen kanssa syntyi nopeasti yhteisymmärrys ja luottamus siitä, että työ on hyvissä käsissä. Prosessi oli hyvin suunniteltu ja aikataulutettu. Redandblue osasi hyvin tulkita tarpeitamme ja tarjosi tuoretta näkemystä niin teknisen kuin visuaalisen toteutuksenkin osalta. Kommunikaatio asiakkaan suuntaan oli selkeää eikä sitä tulkitsemaan tarvittu ohjelmointiosaamista. Olemme hyvin tyytyväisiä uudistusprojektin kulkuun ja lopputulokseen.”

  • Kirsi Gimishanov

    viestinnän asiantuntija, STEK ry

Tekniset yksityiskohdat

Verkkopalvelut on toteutettu WordPress Multisite -alustalle hyödyntäen Vue.js-teknologiaa. Erityisenä teknisenä yksityiskohtana STEK.fi:ssä oli koko hakemusprosessin elinkaaren ja raportoinnin mahdollistaminen käyttäjäroolien ja -oikeuksien hallinnoinnin kautta. Lisäksi verkkopalveluun luotiin omat extranetit eri käyttäjärooleille ja -oikeuksille, mikä mahdollistaa monipuolisen aineiston hallinnan ja jakamisen eri sidosryhmille. Aineistopankin filtteröintimahdollisuus ja projektirahoituksen automaattinen luominen helpottavat sisällön ylläpitoa ja parantavat käytettävyyttä.

Sivuston energiatehokkuus

Sivuston optimointia tehdessä on kiinnitetty huomiota erityisesti sivun latausnopeuteen ja energiatehokkuutteen. Kuvien optimointi on yksi keskeisistä toimenpiteistä, jolla suorituskykyä pystytään parantaamaan. Verkkosivulla kuvat esitetään kevyeessä webp-formaattissa, lisäksi on pyritty estämään suurten kuvien tarpeettoman latautumisen ja pienentämään ensimmäisenä latautuvan kuvan kokoa entisestään. Olemme minifioineet sivustolta löytyvät CSS-tyylitiedostot, mikä vähentää niiden latausaikaa ja tekee sivuston käyttökokemuksesta entistä sujuvamman. Sivustoa suunnitellessa keskityttiin energiatehokkuuteen, jonka konkreettisia toimia oli vähentää valkoisen taustavärin käyttöä ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttäviä palvelimia. Tavoitteenamme on tarjota saavutettava ja tehokas käyttökokemus samalla kun edistämme energiaa säästävää tapaa tehdä verkkosivuja.

Tutustu verkkopalveluihin:

Ota yhteyttä

Petri Siltala

Director, Sales & Finance

Puhelin: 041 506 2462