• Konseptisuunnittelu
  • UI/UX
  • Verkkosivut ja -palvelut

Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkopalvelut uudistuivat

Redandblue suunnitteli ja toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkopalveluita laajassa, useamman sivuston uudistusprojektissa. Projektin yhteydessä uudistettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Avoimet oppimateriaalit -sivusto ja Helpdesk-sivusto. Lisäksi projektissa luotiin kokonaan uusi, verkkolehden kaltainen Arena-sivusto. Projektin aikana toteutettiin myös olemassa oleville Blogit- ja Verkkolehdet -sivustoille uusi teema, jossa hyödynnettiin Help-projektissa syntynyttä teemaa. Kaikista sivustoista tehtiin AA-tason saavutettavat. Saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota myös hallintapuolella. Kaikki muut paitsi Help-palvelu jäivät redandbluen ylläpitoon projektien päätyttyä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun uudistetut sivustot

arena.jamk.fi

oppimateriaalit.jamk.fi

help.jamk.fi

Uuden ilmeen teemauudistuksen myötä saivat lisäksi

verkkolehdet.jamk.fi

blogit.jamk.fi

  • Mari Varonen

    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Avoimet oppimateriaalit

Olen tyytyväinen yhteistyöhön. Yhteydenottoihin reagoitiin nopeasti ja keskusteluilmapiiri oli avoin. Toiveet toteutettiin niiltä osin, mihin WordPress taipuu. Sain kuvan, että projektitiimi ottaa työnsä tosissaan ja haluaa projektin maaliin mahdollisimman laadukkaasti.

  • Mari Varonen

    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Avoimet oppimateriaalit

Tavoitteet

Tavoitteena oli uudistaa ja luoda Jamkin brändin mukaiset, keskenään linjassa olevat, yhtenäiset, saavutettavat, mobiililaitteilla toimivat, tietoturvalliset ja käyttäjäystävälliset ulkoasut, käyttöliittymät sekä tarvittavat teemat ja sivupohjat projektissa mukana oleville sivustoille. Toimitus sisälsi käyttöliittymien ja visuaalisuuden suunnittelun, ratkaisujen teknisen toteutuksen ja testauksen sekä tarvittavat määrittelyt, dokumentaation ja projektinhallinnan.

Projekteille linjattiin vaatimusmäärittelyssä paljon yhteisiä toiminnallisuuksia kuten kielivalinnat, teemojen lohkoeditori, kuvat ja kuvagalleriat, mediatiedostot, haitarit, video- ja podcast-upotukset, iframe- ja javascript-upotukset, RSS-syötteet, somejakopainikkeet sekä avainsanat ja kategoriat.

Konseptointi

Projekti alkoi kaikkien projektien yhteisellä konseptointipalaverilla, jossa käytiin läpi vaatimusmäärittelyä sekä projektien yhteisiä kohderyhmiä, tavoitteita, toiminnallisuuksia ja reunaehtoja.

Jokaisesta sivustosta järjestettiin myös tarkemmat konseptointityöpajat, joissa tarkennettiin vaatimusmäärittelyä, tehtiin karkean tason konseptit yksittäisten sivujen käyttöliittymistä sekä käytiin läpi Jamkin brändiohjetta ja visuaalisia benchmarkeja.

Sivustoilla hyödynnettiin jonkin verran yhteistä design-systeemiä UI-elementtien, navigaation ja footerin osalta, minkä avulla projektin työvaiheisiin saatiin synenergiaa ja lopullisille sivustoille yhtenäistä ilmettä. 

Avoimet oppimateriaalit 

Henkilökunnalle on tarjottu Jamkissa WordPress-alustaa avoimien oppimateriaalien julkaisuun yli 10 vuoden ajan osoitteessa https://oppimateriaalit.jamk.fi/. Jamkin avointen oppimateriaalien alustalla julkaistavat materiaalit ovat julkisia ja ne on julkaistu CC-lisenssillä. Aineistoja hyödynnetään vapaasti opetuksessa ja ohjauksessa. Sivuston pääkohderyhmiä ovat korkeakoulujen opiskelijat, opettajat ja asiantuntijat.

Uudella avoimet oppimateriaalit sivustolla on erilaisia avoimia oppimateriaaleja. Aikaisemmin sivustolla olleet ohjemateriaalit siirrettiin uudistettuun Help-palveluun. Sivustolla on sisältöä suomeksi, englanniksi ruotsiksi, farsiksi ja/tai arabiaksi. 

Avoimet oppimateriaalit oli aikaisemmin toteutettu multisite-ratkaisuna, johon kuului noin sata sivustoa. Uudistusprojektissa sivusto muutettiin single-site ratkaisuksi, jossa nykyisin sisältöjen hallintaa rajataan rooleilla erillisten omien sivustojen sijaan. Sisällöt on kategorisoitu teemojen mukaan.

Käyttäjät voivat palvelussa suorittaa oppimateriaaleja vapaasti. Yksittäinen sivu näyttää oppimateriaalin rakenteen ja etenemispalkin sen mukaan miten paljon materiaalia on käynyt läpi. Yksittäinen oppimateriaali käyttää WordPressin artikkelisivupohjaa, ja siinä voi olla tekstin lisäksi linkkejä, taulukoita, kuvia, upotettuja videoita sekä linkitettyjä mediatiedostoja. 

Blogit ja verkkolehdet 

Jamk on tarjonnut vuodesta 2009 opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön blogialustan https://blogit.jamk.fi/, jolla on julkaistu erillisissä blogeissa esimerkiksi eri aihealueiden asiantuntija-artikkeleita, TKI-hankkeiden projektikuulumisia, vaihto-opiskelijoiden kokemuksia maailmalta tai opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja pääasiassa suomeksi ja englanniksi. Verkkolehtipalvelussa https://verkkolehdet.jamk.fi/ on julkaistu julkisia verkkolehtiä, jotka ovat luettavissa maksuttomasti. Blogeilla ja verkkolehdillä on laaja kohderyhmien kirjo.

Jamk oli linjannut, että uusia blogeja ja verkkolehtiä ei enää perusteta vuoden 2023 alusta lähtien. Projektissa sekä verkkolehdille että blogeille vaihdettiin Help-projektissa syntynyt teema, jolloin sivustoista saatiin saavutettavat ja ilmeestä nykyaikainen. Projektissa säilytettiin verkkolehtien artikkelien yksilöllinen URN-osoite ennallaan. Verkkolehdet ja blogit siirtyivät redandbluen ylläpitoon.

Blogit ja verkkolehdet 

Jamk on tarjonnut vuodesta 2009 opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön blogialustan https://blogit.jamk.fi/, jolla on julkaistu erillisissä blogeissa esimerkiksi eri aihealueiden asiantuntija-artikkeleita, TKI-hankkeiden projektikuulumisia, vaihto-opiskelijoiden kokemuksia maailmalta tai opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja pääasiassa suomeksi ja englanniksi. Verkkolehtipalvelussa https://verkkolehdet.jamk.fi/ on julkaistu julkisia verkkolehtiä, jotka ovat luettavissa maksuttomasti. Blogeilla ja verkkolehdillä on laaja kohderyhmien kirjo.

Jamk oli linjannut, että uusia blogeja ja verkkolehtiä ei enää perusteta vuoden 2023 alusta lähtien. Projektissa sekä verkkolehdille että blogeille vaihdettiin Help-projektissa syntynyt teema, jolloin sivustoista saatiin saavutettavat ja ilmeestä nykyaikainen. Projektissa säilytettiin verkkolehtien artikkelien yksilöllinen URN-osoite ennallaan. Verkkolehdet ja blogit siirtyivät redandbluen ylläpitoon.

Help-sivusto 

Help-sivusto palvelee Jamkin opiskelijoita ja henkilökuntaa tarjoamalla verkkopalvelussa erilaisia ohjeita. Ohjeet näytetään pääsääntöisesti kaikille, mutta osa ohjeista näytetään vain kirjautuneille käyttäjille. Lisäksi sivuston kautta on mahdollista tehdä palvelupyyntö Helpdeskiin. 

Aikaisempi Helpdesk-sivusto oli toteutettu single site -ratkaisuna, mutta uudistusprojektin yhteydessä se muutettiin WordPressin multisiteksi, jossa eri ohjekokonaisuudet ovat omia sivustojaan ja niillä on omat navigaatiot.

Kirjautumisen takana olevat sisällöt näytetään käyttäjille, jotka kirjautuvat Jamkin Azure AD -tunnuksilla.

Arena-julkaisuportaali

Jamkin tavoitteena oli parantaa korkeakoulun julkaisutoiminnan vaikuttavuutta, laatua ja määrää. Keskeisenä osana tavoitteiden saavuttamisessa on keskittää jatkossa Jamkin omalla alustalla julkaistavat asiantuntija-artikkelit yhdeksi laajaksi verkkolehdeksi. Tahtotilana oli, että substanssitason sisällöstä kiinnostunut voisi helposti hakeutua muiden saman aihepiirin artikkeleiden pariin esimerkiksi kategorioiden ja avainsanojen avulla.

Projektissa luotiin kokonaan uusi sivusto arena.jamk.fi. Uuteen palveluun luotiin kolme päätason kategoriaa eri julkaisuluokille ja lisäksi kokoelmasivut eri aihekategorioille. Yksittäisillä artikkelisivuilla on oma väri- ja kuvioteema julkaisuluokan mukaan. Ammatillisilla ja yleistajuisilla artikkeleilla on oma yksilöity URN-osoite.

Sivustolle rakennettiin myös kattava hakutoiminto, jolla artikkeleita voi suodattaa useilla erilaisilla kriteereillä. Myös kirjoittajille luotiin omat kokoomasivut, joista löytyy kirjoittajan esittely sekä hänen tuottamansa artikkelit.

Tutustu verkkopalveluihin:

arena.jamk.fi

oppimateriaalit.jamk.fi

help.jamk.fi

verkkolehdet.jamk.fi

blogit.jamk.fi

Ota yhteyttä

Heidi Nora-Klemetti

Account Director, Partner

Puhelin: 040 575 2448