Energiateollisuuden energia.fi verkkosivusto ja jäsenextra

Tutustu Energiateollisuuden uuteen verkkopalveluun

energia.fi

Energiateollisuus ry edustaa energia-alan yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Energiateollisuus vastaa jäsenyritystensä henkilöstön työehtoja koskevasta sopimustoiminnasta sekä neuvoo ja kouluttaa jäseniään, tekee selvityksiä ja välittää tietoa.

Lähtökohdat ja nykytila

Energia.fi yhdistää samaan verkkopalveluun julkisen verkkosivuston ja jäsenille tarkoitetut jäsenextran ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset.

Uudistuksen tavoitteet:

  • Ymmärrys siitä, mitä Energiateollisuuden omat ja keskeisten sidosryhmien ihmiset toivovat uudelta sivustolta
  • Moderni sivustokonsepti, joka palvelee ET:tä pitkälle tulevaisuuteen
  • Laadukas visuaalisuus ja käyttökokemus
  • Ylläpidon helppous ja laajat mahdollisuudet muokata sisältöä
  • Saavutettava toteutus

Uusittu energia.fi verkkopalvelu on tarkoitettu kaikille Energiateollisuuden tuottamia aineistoja hyödyntäville, mutta erityisesti päättäjille ja jäsenyritysten edustajille. Verkkopalvelun tavoitteena on auttaa lukijaa löytämään helposti häntä kiinnostavaa sekä tarvitsemaansa sisältöä. Verkkopalvelusta löytyvää sisältöä on helppo etsiä ja lukea sekä jäsenextran käyttäjien on vaivatonta siirtyä lukemaan jäsenille tarkoitettua sisältöä.

Uudistusta edeltänyt energia.fi oli ulkoasultaan vanhentunut ja kaipasi modernisointia tiedon löydettävyyden näkökulmasta. Uudistuksen tavoitteena oli luoda moderni verkkopalvelu, joka palvelee tekniikan puolesta pitkälle tulevaisuuteen sekä samalla varmistaa käyttäjien käyttökokemus verkkopalvelussa.

Verkkopalvelun suunnittelu

Verkkosivuprojektin alkuvaiheessa keskityttiin konseptin ja määrittelyn tarkentamiseen, pohjautuen huomioihin Energiateollisuuden omien sekä keskeisten sidosryhmien tarpeista. Vaiheen tavoitteena oli luoda selkeä ja ymmärrettävä suunnittelma, jonka pohjalta pystytään prototyypein mallintamaan uuden sivuston keskeiset ominaisuudet ja toiminnallisuudet. Tehty määrittelytyö perustui tarjouspyyntövaiheessa toimitettuun vaatimusmäärittelyyn, jota tarkennettiin yhteisten työpajojen avulla.

Käyttöliittymää suunniteltaessa pyrittiin varmistamaan, että käyttäjät voivat navigoida sivustolla helposti ja löytää tarvitsemansa tiedon vaivattomasti. Tätä testattiin klikattavilla ja konkreettisilla wireframe-malleilla, joiden pohjalta myöhemmin rakennettiin verkkopalvelun lopullinen visuaalinen ilme. Visuaalisen ilmeen suunnittelussa huomioitiin Energiateollisuuden olemassa oleva brändi-ilme ja keskityttiin tunnistamaan ja hyödyntämään tämän keskeiset elementit.

Ratkaisun kuvaus

Verkkopalvelu-uudistuksessa samaan kokonaisuuteen yhdistettiin julkinen sivusto, jäsenextra sekä jäsenkirjeen lähetys yhden WordPress-toteutuksen alle. Sisältölohkot on suunniteltu sivustolle siten, että niitä hyödynnetään sekä rajatussa jäsenextrassa että julkisella sivustolla.

Verkkopalveluun toteutetut integraatiot asiakkaan eri palveluiden välillä tekevät sisällön jakamisesta ja ajan tasalla pysymisestä automaattista. Osa verkkopalvelun sisällöistä päivittyy automaattisesti ulkoisten palveluiden RSS-syötteistä, kuten ET:n Energiauutiset-verkkolehdestä ja Adato Energian tapahtumista ja koulutuksista. Myös henkilökorttien yhteydessä näytetään automaattisesti linkit henkilön tuoreimpiin blogikirjoituksiin.

Uuden verkkopalvelun sisällöt

Verkkosivujen sisältörakenteen suunnittelu aloitettiin määrittelyvaiheessa pitämällä konseptia tarkentavia työpajoja. Työpajojen lopputuloksena hahmottui tarkemmin tulevan verkkopalvelun sivukartta, toivottu visuaalinen tyyli sekä migroitavan sisällön laajuus. Osa sisällöistä siirrettiin käsin sisällönsyöttövaiheessa, joka mahdollistaa sisällön stilisoinnin, mutta osa ajankohtaissisällöistä migroitiin uuteen järjestelmään.

Sisältökarttaa suunniteltaessa URL-rakenteisiin kiinnitettiin huomiota erityisesti hakukonelöydettävyyden näkökulmasta. Sisällön hallittavuutta pyrittiin parantamaan keskitetyllä henkilölistauksella. Kuhunkin ajankohtaissisältöön liittyy järjestelmässä yhteyshenkilö, jonka tietoja hallitaan keskitetysti oman sisältötyyppinsä kautta.

Verkkopalvelun toiminnallisuuksia

  • Ennakoiva ja nopea haku
  • Interaktiivinen Matkailukartta-palvelua hyödyntävä karttatoteutus
  • Sisältötyyppikohtaiset listaus- ja suodatustoiminnallisuudet
  • Materiaalipankki
  • Jäsenextra: omat sisältötyypit, jäsenuutista genroituva automatisoitu jäsenkirje ja IP-kirjautuminen

Jäsenextra ja jäsenkirje jäsenyritysten tarpeisiin

Osana toteutusta valmistui Energiateollisuuden jäsenyritysten käyttäjille tarkoitettu jäsenextra. Jäsenextran tarkoituksena on palvella sekä Energiateollisuuden että jäsenyritysten tarpeita ja varmistaa samalla tietoturva sekä laadukas käyttökokemus. Tunnistautuminen jäsenextraan on mahdollista joko henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tai IP-osoitteen perusteella. Jäsenextrassa on käytössä kaksi eri käyttäjätasoa ja vain jäsenille tarkoitetut materiaalit sekä liitetiedostot on suojattu järjestelmän toimesta.

Jäsenkirje ja kustomoitu sähköpostipohja

Jäsenextran käyttäjille lähetetään automaattisesti kerran viikossa sähköpostitse muodostettu yhteenveto edellisen viikon jäsenuutisista, jonka järjestelmä muodostaa automaattisesti. Toiminnallisuus kokoaa uutiset ja pääuutiset omiin ryhmiinsä, joka mahdollistaa sisällön entistä helpomman hahmottamisen. Automatisoitu jäsenkirje mahdollistaa, että käyttäjät saavat päivitetyt tiedot kätevästi sähköpostiinsa ja klikkamalla uutista hänet ohjataan verkkopalvelun jäsenextraan lukemaan koko uutinen. Järjestelmä mahdollistaa myös uutiskirjeen lähettämisen manuaalisesti haluttuna ajankohtana.

Tutustu verkkopalveluun:

www.energia.fi

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Petri Siltala

Director, Sales & Finance

041 506 2462

Oletko uudistamassa teidän verkkopalvelua? Lähetä viesti, niin keskustellaan tarkemmin.

Muut työt