Arjen palvelija vai aikasyöppö – etiikka ohjaa digipalveluiden suunnittelijaa

Eettisellä suunnittelulla tarkoitetaan palveluiden ja tuotteiden suunnittelua niin, ettei tuote tai palvelu aiheuta haittaa, harmia tai vahinkoa sen käyttäjille välillisesti tai välittömästi. Suunnittelun vastuullisuutta ja tehtyjä ratkaisuja tulisi tarkastella koko tuotteen tai palvelun elinkaaren ajan.

  • Blogi
  • Uutiset

Suunnittelulla vaikutetaan lähes kaikkeen toimintaan yhteiskunnassa. Huonosti suunniteltu talo voi tulla liian kalliiksi, olla liian vetoisa tai jopa asukkaalle vaarallinen. Verkkopalveluiden ja etenkin pelien kohdalla tulee miettiä, minkälaisia toimintamalleja niiden käyttö edistää. Tehdäänkö esimerkiksi lapsille suunnatusta pelistä liian koukuttava.

Terveydenhuoltoalalla syvää huolta on aiheuttanut sekavaksi ja vanhanaikaiseksi kuvattu tietojärjestelmä Apotti, joka on johtanut jopa yhden ihmisen kuolemaan. Pelkona on, että ongelmat moninkertaistuvat, kun järjestelmä otetaan käyttöön laajemmin.

Happotestaa designisi

Digitaalisen palvelun suunnitteluprosessissa voidaan käyttää tukena erilaisia työkaluja, joiden avulla palveluun liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä voidaan pohtia. Suunnittelija voi kysyä itseltään esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Ketä valitut suunnitteluratkaisut koskevat? Minkälaista hyötyä tai haittaa heille koituu palvelun käytöstä?
  • Käyttäisinkö itse suunnittelemaani palvelua? Antaisinko oman lapseni käyttää sitä?
  • Mitä tapahtuisi, jos vastaavanlaisia palveluista suunnittelisivat kaikki?
  • Mitä moraalista tai sosiaalista vastuuta palvelun käyttöön liittyy?
  • Miten palvelun saisi valjastettua eettisesti mahdollisimman hyvään tarkoitukseen?

Hallitse uutisvirtoja suunnitellusti

Sosiaalisten medioiden suosio perustuu dopamiiniryöppyyn, jota jatkuvat tykkäykset ja sisältövirrat tuottavat. Tällaisen dopamiinipiikkien saaminen aiheuttaa helposti riippuvuutta ja muokkaa palveluiden käyttämisen salakavalasti osaksi päivärutiineja. Ainakin osa isoista palveluista on jo reagoinut tähän lisäämällä pieniä käyttöliittymäelementtejä kertomaan, että palvelua on siltä erää käytetty jo riittävästi.

Hyvä esimerkki on Instagramin ”Olet ajan tasalla” -ilmoitus. Myös Twitterissä uutisvirta loppuu jossain vaiheessa, joten päivityksiä ei voi kerralla selata loputtomasti. Näillä toimenpiteillä on pyritty vähentämään ihmisten huonoa omaatuntoa, jota aikasyöpöt digipalvelut tuottavat. Liiallisen ruutuajan ongelmaan on suunniteltu myös erilaisia laitteen omia toimintoja, kuten ruutuajan hallinta ja ilmoitusten hiljentäminen tiettyinä kellonaikoina.

Rajoittimet toimivat hyvin ongelmatilanteissa, mutta tärkeämpää olisi suunnitella arkea helpottavia palveluita, jotka vapauttavat aikaamme tärkeämpiin asioihin ajan viemisen sijaan.

Johdata käyttäjää arvostaen

Yhtä tärkeää kuin suunnitella oikeita elementtejä on jättää jotain suunnittelematta. Suositussa graafisen suunnittelun palvelussa Behancessa jokaisen työnäytteen lopussa ei ohjata käyttäjää muihin samankaltaisiin työnäytteisiin, vaan nostot vievät saman suunnittelijan muihin töihin. Tässä ajatuksena on kunnioittaa kyseistä suunnittelijaa ja tarjota enemmän hänen töitään ”kilpalijoiden” sijaan.

Kyseenalaista vanha, yllättävät asiat ympärillämme muuttuvat

Suunnittelulla voidaan ottaa kantaa herkkiinkin asioihin, joskus jopa vahingossa. Miksi esimerkiksi suurella osalla tekoälyä hyödyntävistä digitaalisista assistenteista on naisen ääni?  Tai miksi maailmassa, jossa sukupuolen käsite on aiempaa laajempi ja monitulkintaisempi, avatarin tai pelihahmon valinnassa tulee päättää, onko hahmo tyttö vai poika? Miksi mieshahmolle ei voi valita vaatteeksi hametta?

Suunnittelupäätöksillä voidaan muuttaa maailmaa paremmaksi. Jokaisen suunnittelijan vastuulla onkin kyseenalaistaa nykytila, ajatella uudelleen ja ottaa mahdollisimman tarkasti selvää omien suunnittelutuotosten vaikutuksesta ympäristöönsä.

Redandbluen suunnittelijat vierailivat keväällä 2019 Kööpenhaminen Design Matters -seminaarissa, jossa useissa puheenvuoroissa käsiteltiin suunnittelun etiikkaa ja tasa-arvoisuutta.