Blogi

30.09.2016

Näin suunnittelet käyttäjäystävälliset verkkosivut

By Petteri Laamo

Jaa

Verkkopalveluita suunnitellessa käydään useasti läpi samoja suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavia asioita. Päätimme koota yhteen listan käytettävyyteen liittyviä väitteitä ja vastaväitteitä. Niitä tuli sen verran paljon, että kirjoitus muuttuikin kirjoitussarjaksi. Kannattaa siis pysyä wifin äärellä!

Myytti 1: Olet verkkosivustosi tärkein käyttäjä

Valtaosa verkkosivuista suunnitellaan nimenomaan ulkopuolisille – esimerkiksi asiakkaille tai sidosryhmille, joilla kaikilla on omat motiivinsa ja tarpeensa. Eri käyttäjäryhmien tarkoituksena on saada haluamansa asia tehtyä, mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Tämän vuoksi sivustoa ei kannata suunnitella organisaatiolähtöisesti tai rakentamaa sivuston rakennetta kuin organisaation rakennetta. Saadaksesi tietoa käyttäjistä ja heidän tarpeistaan osallista heidät suunnitteluprosessiin jo alussa, esimerkiksi haastattelemalla heitä.

Oppi: Älä kerro itsestäsi vaan kerro miten voit auttaa.

Myytti 2: Ikonit lisäävät käytettävyyttä

Ihmisten on vaikea muistaa ikonien tarkoitusta, eivätkä ikonit riitä yksinään kertomaan useimmista etenkään abstrakteista toiminnallisuuksista. Pelkin ikoinein viestimällä on vaikea saada merkitys oikeaksi ja tällöin vaaditaan paljon käyttäjätestausta. Tämän vuoksi ikonien seurana onkin järkevää käyttää selvittävää tekstiä. Poikkeuksellisesti universaalisti ymmärretyt ikonit kuten tulostaminen, pause, play, sulje tai jaa Facebookissa toimivat pelkkinä kuvina. Ikoneilla voi myös tehostaa tekstin merkitystä esimerkiksi kuvituksena, listojen bulletpointeina tai napeissa tekstin lisänä.

Oppi: Paras ikoni on teksti.

Myytti 3: Ihmiset lukevat netissä

Ihmiset lukevat netissä ainoastaan silloin kun sisältö kiinnostaa heitä tai siitä on heille hyötyä. Tällaista sisältöä voi olla esimerkiksi omaan työhön liittyvät julkaisut. Muussa tapauksessa sisältö silmäillään ja etsitään nostojen ja listojen avulla itselle merkitykselliset pointit. Tämän vuoksi netissä kannattaa mennä suoraan asiaan ja jakaa sisältöä lyhyisiin kuvaavasti otsikoituihin kappaleisiin. Sivun jakomäärät eivät myöskään korreloi luetun sisällön kanssa vaan sisältöä jaetaan huoletta lukemalla pelkkä otsikko.

Oppi: Jaottele, älä jaarittele.

Myytti 4: Kaiken pitää olla kolmen klikin päässä

Klikkien määrää tärkeämpää on, että käyttäjällä on koko ajan tieto siitä missä on, ja että hän kokee tiedon löytyvän loogisesta paikasta. Jos käyttäjä ei sen enempää ajattele klikkejä, ne eivät haittaa käyttökokemusta. Joskus jopa useammat klikit voivat parantaa asioiden löydettävyyttä, mikäli jokainen klikki vie selvästi lähemmäs oikeaa maalia. Tälläinen käyttötapaus voisi olla esimerkiksi verkkokaupassa tuotteiden filtteröiminen yhä pienempään määrään halutunlaisia hakutuloksia.

Oppi: Älä laske klikkejä vaan seuraa konversioita.

Petteri on redandbluen toinen perustaja ja kokenut suunnittelija.

Petteri Laamo

040 194 4421

Lisää ajankohtaisia