Markkina pakottaa PK-yritykset mukaan vastuullisuusajatteluun

  • Blogi

Yritysvastuun yhteydessä puhutaan ESG:stä, joka tulee sanoista environmental, social ja governance.  ESG-yritykset huomioivat liiketoiminnassaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan. Pörssiyrityksille yritysvastuusta raportointi on ollut pakollista jo pitkään, mutta vaatimukset vastuullisuuden mittaamisesta ja raportoinnista ovat selvästi siirtymässä myös PK-yrityksille. 

redandbluelle tulevissa tarjouspyynnöissä on alkanut näkyä yhä enemmän selvityspyyntöjä siitä, miten yritys ottaa huomioon vastuullisuusasiat sekä liiketoiminnassa että substanssiosaamisalueilla. Green codingista puhutaan ainakin Linkedinissä paljon, ja tämä varmasti lisää sekä palvelun tuottajien että ostajien heräämistä aiheeseen. Jatkossa toimittajan valinnan perusteeksi voi määräytyä ympäristöasioiden huomioiminen palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tulevaisuudessa rekrymarkkina suosii ympäristövastuuasiat hanskaavia tekijöitä ja toisaalta taas etenkin nuoret hakeutuvat töihin vastuullisiin yrityksiin. Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolet nuorista ja aikuisista suosii ESG-alueet huomioivia työnantajia. Ilmiölle on syntynyt oma termi, ”Climate quitting”, jolla viitataan työpaikan vaihtamiseen ympäristöasiat paremmin huomioivalle työnantajalle.

Green ICT -hanke

Redandblue on yksi viidestä yrityksestä, jotka osallistuvat Tieken, TIVIAn ja LUTin järjestämään Green ICT -hankkeeseen. Hanke valmentaa Uudenmaan ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon sekä tukee yksityistä ja julkista sektoria vihreämpiin digihankintoihin.

redandbluen rooli Green ICT-hankkeessa on ollut yrityksen ympäristövastuun itsearviointityökalun kommentointi sen rakenteen ja terminologian osalta. Työkalulla pyydetään yritystä arvioimaan yrityksen toimia kolmesta eri osa-alueesta. Näitä ovat ilmasto- ja ympäristöstrategia, ohjelmistotuotanto sekä liiketoiminta- ja tukitoiminnot. Avaan tässä kirjoituksessa redandbluen nykytilannetta eri osa-alueilla.

Ilmasto- ja ympäristöstrategia – vai pelkkä strategia?

Redandbluella ei ole varsinaista ympäristöstrategiaa, mutta yhdeksi vuoden 2023 tavoitteeksi on määritelty green coding -osaamisen kehittäminen. Jatkossa näen että yrityksen strategian tulisi olla samalla myös ympäristöstrategia tai laajemmin vastuullisuusstrategia, jolloin ESG-tavoitteet otetaan huomioon kaikessa tekemisessä. Sosiaalisen vastuun osalta pyrimme jatkossa keskittymään entistä vahvemmin suunnittelemaan ja toteuttamaan yleishyödyllisiä palveluita.

Miten huomioimme ympäristövaikutukset yrityksen arjessa?

Matkustaminen

Matkustamisen ympäristövaikutusten minimoimiseksi redandbluella on käytössä joustava etätyökäytäntö, joka tarkoittaa, että pakollisia toimistopäiviä ei ole. Palavereissa olemme suosineet etäpalavereja, mikäli henkilöt ovat eri puolella Suomea. Koronan jälkeen olemme kuitenkin Helsingin alueella pyrkineet tapaamisiin myös livenä. Toimistomme sijaitsee erinomaisten julkisen liikenteen yhteyksien taitekohdassa Hakaniemessä ja rakennus tarjoaa hyvät tilat polkupyörien säilytykselle. Vuokranantajamme Antilooppi-kiinteistöt tarjoaa myös polkupyöriä lainattavaksi, mikä haluaa käydä palavereissa lähialueella pyörällä.

Vältämme lentomatkustusta lukuun ottamatta mahdollisia koulutusmatkoja, jotka on nähty yrityksen kehittymisen ja henkilöstön tiimiytymisen kannalta tärkeiksi. Tiedostamme, että jo yksi lentomatka lisää merkittävästi asiantuntijayrityksen hiilijalanjälkeä.

Laitehankinnat

Teemme IT-laitteiden hankintoja vain tarpeeseen ja laitteiden pitkäikäisyyttä tavoitellen. Muuton yhteydessä mm. huolsimme kaikki pois käytöstä olleet Applen laitteet ja saimme niille lisää käyttöikää useaksi vuodeksi. Puhelimia hankitaan lisää vain siinä tapauksessa, että vanhaa ei enää pystytä korjaamaan. Käytetyt puhelimet on yleensä annettu henkilöstön lunastettaviksi jatkokäyttöön, mikäli henkilö vaihtaa työpaikkaa.

 Puhelinten hankinnoissa olemme pohtineet siirtymistä Swappie-tyyppiseen palveluun, mutta tällä hetkellä käytettyjen puhelimien ostaminen yrityskäyttöön ei ole juurikaan edullisempaa kuin uusien – ja miinuksena on takuun puuttuminen. 

Teknologia-alan yrityksessä tällainen toimintamalli voi olla joillekin epähoukuttelevaa, sillä moni asiantuntija haluaa käyttää uusimpia mahdollisia laitteita. Olemme nyt kuitenkin päättäneet, että huollamme vanhoja, mikäli laitteen teho ei hidasta itse työn tekemistä.

Tarjoilut

Yrityksen tilaisuuksissa tarjotaan ensisijaisesti kasvis- tai vegaaniruokaa ja pyrimme muutenkin ostamaan mm. Reilun kaupan tai muita vastuullisiksi sertifioituja tarjoiluja toimistolle.

Redandblue mainostuotteet

Mediassa ja somessa puhutaan paljon tekstiiliteollisuuden ympäristökuormituksesta. Moni on nähnyt videoita valtavista vaatekasoista, joissa poltetaan ultrapikamuotiteollisuuden tuotoksia kehittyvissä maissa – poissa meidän länsimaalaisten silmistä. Henkilökohtaisesti suhtaudun kaikkeen messu- ja mainoskrääsään kriittisesti, jonka vuoksi mietimme hyvin tarkkaan mitä markkinointituotteita redandbluella tuotetaan. 

Vaatteiden osalta olemme suosineet Pure Wasten ja R-Collectionin tuotteita. Lähtökohtana kaikille hankinnoille on tuotteiden tarpeen kartoitus, alkuperä, järkevä määrä ja kestävä laatu. Tällä hetkellä esimerkiksi, kun kaikki firman logovaatteet ovat lopussa, kysyimme henkilöstöltä erikseen mitä malleja ja kokoja vaatteista tilataan. Näin varmistetaan, että tuotteet menevät varmasti käyttöön.

Design-mielessä olemme miettineet että vaatteiden ja muiden tavaroiden tulisi olla niin hienoja, että niitä halutaan oikeasti käyttää. Pelkkä hieno designkaan ei silti ole syy tuottaa lisää materiaalia maailmaan. Oman kodin muutto-konmarituksen jälkeen en usko, että maailma tarvitsee esimerkiksi enää yhtäkään uutta (edes ekologista ja luomupuuvillaista) kangaskassia.

Toimitilat, sähkö ja lämmitys

Redandbluen toimitilat sijaitsevat vastikään remontoidussa ja talotekniikaltaan nykyaikaisessa Siltasaari 10:ssä. Sähkö ja lämmitys kuuluu vuokrasopimukseen.

Kohteesta vastaava Asset Manager Tuomas Hulkkonen Antiloopilta kertoo, että tilamme sähkö on Helenin EKOEnergia-merkittyä tuulisähköä. Kohteella ei ole varsinaista RTS-luokitusta1, mutta kiinteistö on saavuttanut Platina-tason LEED-sertifikaatin2. Kiinteistölle on haettu myös hyvinvointiin keskittynyttä WELL-sertifikaattia3, josta todennäköisesti saavutetaan Kulta-taso.

Kiinteistölle on tulossa myös vuoden 2023 aikana omat aurinkopaneelit, jotka tulevat kattamaan 4–6 % kiinteistön sähkönkulutuksesta. Lämmitys on Helenin kiertolämpöä, eli kierrätettyä kaukolämpöä. Kiinteistössä on lisäksi sisäistä lämmöntalteenottoa.

Hiilijalanjäljen kompensointi

Moni taho tarjoaa nykyään mahdollisuutta kompensoida yrityksen hiilidioksidipäästöt. Se on asiantuntijayritykselle kohtalaisen helppoa ja kustannustehokastakin. Kompensaatiolla päästään alkuun, mutta se ei kuitenkaan vähennä oikeita päästöjä eikä kannusta asioiden muuttamiseen. Siksi keinot myös yritystoiminnassa on jatkossa löydyttävä arkisista toimista.  

Ohjelmistojen suunnittelu ja tuotanto

Redandbluella on oma #greencoding Slack-kanava ja tiimi, joka kasvattaa tietotaitoa ympäristöystävällisestä digitaalisten palveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Uusia käytäntöjä otetaan käyttöön projektikohtaisesti ja tietoa jaetaan viikottaisissa dev- ja design-tiimien miiteissä. Green ICT-hankkeen myötä saamme konsultointia ja konkreettisia keinoja kehittäjille ja suunnittelijoille verkkopalveluiden hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Palvelinten osalta käytämme Seravon palvelimia, joiden käyttämä sähkö tuotetaan uusiutuvalla tuuli- ja vesivoimalla. Seravo on yrityksenä kompensoinut omat päästönsä ja kertoo olevansa hiilinegatiivinen toimija. Olemme tiedustelleet myös mahdollisuutta saada palvelinkohtaista dataa tekemiemme verkkopalveluiden energiankulutuksesta, jolloin tehtyjen muutosten vaikutuksen voisi oikeasti mitata.

Tulevaisuudessa redandbluen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa käytettäviä, saavutettavia ja ympäristöystävällisiä palveluita vastuullisille asiakkaille.

1RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat rakentaa ympäristövastuullisesti. Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen oloihin ja siinä huomioidaan suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN TC 350 standardit) ja perustuu pääosin alan yhteisiin kansallisiin käytäntöihin, kuten Sisäilmastoluokitus, M1-emissioluokitus, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10 malli ja Viherkerroin-menetelmä. RTS Ympäristöluokituksen ylläpidosta ja hankkeiden auditoinnista vastaa Rakennustieto Oy. Hankkeen saama luokitustaso määritetään viisiportaisella asteikolla, 1-5 tähteä. Kriteeristöllä ja sen todistusaineistojen avulla voidaan ohjata kokoluokaltaan ja hanketyypiltään erilaisia hankkeita, joissa sisäilman laadulla on merkitystä. RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö soveltuu uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin sekä tilakorjauksiin ja muutoksiin. Lähde: https://figbc.fi/ymparistoluokitukset/

2LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -luokitus on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka vahvuutena on yhtenäinen kriteeristö ja vertailtavuus koko maailmassa. Monien vaatimusten takana on amerikkalaisia käytäntöjä, joista osaan on kuitenkin mahdollista soveltaa myös eurooppalaisia ja suomalaisia käytäntöjä. Luokitusjärjestelmää käytetään yli 130 maassa. LEED järjestelmässä sertifiointihakemuksen tarkastaa ja myöntää USGBC:n (U.S. Green Building Council) alainen GBCI (Green Building Certification Inc.). Sertifioitavat rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien perusteella neljään eri luokkaan: Certified, Silver, Gold ja Platinum. Lähde: https://figbc.fi/ymparistoluokitukset/