Blogi

24.11.2022

Matomo Analytics tekee monta asiaa paremmin kuin Google Analytics

By Paavo Virta

Jaa

matomo analytics, web-analytiikan työkalu

Jos olet web-analytiikkaa työksesi pyörittelevä ammattilainen, olet jo varmasti perehtynyt myös Matomo Analytics -palveluun. Jos taas olet muuten aiheesta kiinnostuneena päätynyt tutkimaan vaihtoehtoja Google Analyticsille, niin olet joka tapauksessa oikeassa paikassa. Käymme tässä tekstissä läpi, mistä Matomossa on kyse ja miksi se on erityisen kysytty etenkin Euroopassa tällä hetkellä.

Matomo Analytics on kokonaisvaltainen analytiikkatyökalu monenlaisille verkkopalveluille

Dataan, yksityisyyteen ja GDPR:ään liittyvät asiat tekevät Matomosta erittäin mielenkiintoisen, mutta puhutaan niistä lisää vasta hetken päästä. Ensiksi on hyvä käydä hieman läpi palvelun monipuolisuutta.

Työkalusta löytyy kattavat perusmittarit mm. verkkosivuston kävijöistä, sitoutumisesta ja suosituimmista sivuista sekä liikenteen lähteistä. Niiden lisäksi voidaan kuitenkin tutkia ja analysoida myös asioita, joita Google Analytics ei suoraan tarjoa, vaan joihin tarvitaan räätälöityä seurantaa tai kolmannen osapuolen – usein maksullinen – työkalu.

Ehkä kiinnostavimpia niistä ovat vierailijaprofiilit ja konversioptimoinnin työkalut, kuten lämpökarttojen seuranta, kävijäsessioiden nauhoitus ja A/B-testaus. Tällaiset CRO-työkalut vaativat tavallisesti kolmannen osapuolen maksullisen palvelun (Hotjar, Crazy Egg) tai datan “lahjoittamisen” Microsoftille (Clarity). Matomosta löytyy myös ecommerce-puoli verkkokaupoille.

Matomo Analytics -työkalun lämpökartat ovat hyvä lisäominaisuus mm. konversio-optimointiin.

Matomon vierailijaprofiilit auttavat ymmärtämään sivuston käyttäjää

Vierailijaprofiilit ovat puolestaan aidosti varsin uniikki ja kiinnostava ominaisuus. Ne auttavat ymmärtämään sivulla vierailevien henkilöiden yksilöllistä käyttäytymistä tekemällä yhteenvedon ja luetteloimalla kävijöiden vierailut – tietenkin täysin anonyymisti. Vierailijaprofiilissa näkyvien tietojen avulla voidaan pyrkiä ymmärtämään paremmin:

 • Miksi vierailijasi katselivat verkkosivustoasi?
 • Mikä kiinnostaa vierailijaa hänen palatessaan sivustolle?
 • Mitä vierailijat etsivät ja löysivätko he etsimäntä?

Näiden ominaisuuksien kanssa on hyvä huomioida, että niistä on kunnolla hyötyä vain Matomon evästeellisessä ratkaisussa. Tästä aiheesta lisää kohdassa evästeetön Matomo.

Matomo on yksityisyyttä varjeleva ratkaisu julkiselle sektorille

Google Analytics on useimmissa tapauksissa ollut vuosia synonyymi web-analytiikalle. Se on tavallaan ymmärrettävää, sillä todellisia vaihtoehtoja on ollut vähän ja harva on ollut valmis maksamaan jostain, mitä voi saada Googlelta ilmaiseksi. Tosin datalla on aina arvoa, joten ilmaisuus on suhteellista.

Matomo Analytics on hyvä vaihtoehto etenkin organisaatioille, jotka arvostavat datan pysymistä omissa käsissä EU:n sisällä. Oikeastaan voidaan sanoa, että se on hyvä vaihtoehto kaikille, jotka haluavat panostaa tietoturvaan ja yksityisyyteen. Näihin kuuluvat tavallisesti etenkin julkisen sektorin ja erityisesti valtionhallinnon toimijat.

Maailmalla Matomoon luottaa sellaisiakin tahoja kuin Euroopan komissio, NASA, Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan digitaalisten oikeuksien keskus. Palvelu pyörii Matomon mukaan yli miljoonalla sivustolla yli 190 maassa. 

Kerätty analytiikkadata säilyy omassa omistuksessa Euroopan sisällä

Viime vuosien merkittävin askel kohti kohti web-analytiikan murrosta käynnistyi, kun Itävallan tietosuojaviranomainen linjasi Google Analyticsin rikkovan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, GDPR:ää tammikuussa 2022. Myös Ranska totesi pian Itävallan jälkeen, että datan liikuttelu Euroopasta Yhdysvaltoihin on GDPR:n vastaista eli käytännössä laitonta. Googlen työkaluja ei silti varsinaisesti todettu laittomiksi.

Ei liene yllätys, että Google on tämän jälkeen kiirehtinyt jo aiemmin julkaistua siirtymää pois kolmannen sukupolven Universal Analytics -työkalusta neljännen sukupolven GA4 -analytiikkaan. Tällä pyritään eittämättä ratkaisemaan joitakin seurantaan liittyviä ongelmia, mutta peruskysymys pysyy – Liikkuuko data Euroopasta Yhdysvaltoihin?

Googlen kanssa data liikkuu mannerten välillä.

Juuri tässä esiin astuu Matomo Analytics.

Matomon data on 100-prosenttisesti sitä keräävän organisaation omassa omistuksessa, eikä ulkopuolisilla tahoilla pitäisi olla siihen mitään asiaa. Matomo Analytics Cloud -version data tallentuu Euroopan sisälle. Palvelimet ja tietokannat sijaitsevat pääasiassa Frankfurtissa ja varmuuskopiot säilytetään Dublinissa. Matomon voi myös asentaa omille palvelimille.

Matomossa voidaan hyödyntää Google Analyticsin avulla kerättyä dataa

Jos verkkopalvelun analytiikka vaihdetaan Google Analyticsista Matomoon, niin lähtökohtaisesti Matomo aloittaa keräämään dataa käyttöönottohetkestä alkaen. Google Analyticsin data voidaan kuitenkin siirtää Matomoon, jolloin vertailudataa voidaan hyödyntää myös jatkossa.  Lähtökohtaisesti onkin suositeltavaa pyrkiä hyödyntämään historiadataa. Tämä tapahtuu integroimalla Matomo ja Google API Console keskenään. Kun data on siirretty, niin yhteyden palveluiden välillä voi poistaa.  

Jos siirtymä Googlesta Matomoon on päätetty tehdä, niin siirron suunnitteluun ja toteutukseen on tärkeää varata riittävästi aikaa.

Evästeetön analytiikka on mahdollista – tietyin ehdoin

Erittäin kiinnostava yksityiskohta on, että Matomon voi ottaa toimintaan evästeitä hyödyntämättä. Parhaimmillaan tämä voi johtaa siihen, että luotettavaa analytiikkaa verkkopalvelun kävijöistä ja toiminnasta on saatavilla ilman – ärsyttäviksikin koettuja – evästeilmoituksia. Se, onko Matomon tarjoama ratkaisu riittävä, jotta evästekyselyä ei tarvita, on kuitenkin vielä Suomen osalta tulkinnanvarainen.

Traficom linjaa syksyn 2021 evästeohjeistuksessaan että: Vaikka tässä oppaassa puhutaan pääasiallisesti evästeistä, tulee sitä luettaessa ja soveltaessa ymmärtää, että on olemassa myös muita evästeiden kaltaisesti toimivia tekniikoita. Näistä tekniikoista mainitaan esim. se, että: Käyttäjien päätelaite voidaan tunnistaa myös niin sanotuilla sormenjälkitekniikoilla (fingerprinting).

Matomo on kuitenkin kehittänyt oman tavan kerätä dataa evästeettömästi, mikä vaikuttaisi olevan sallittu ilman evästekyselyä – siihen viittaa ainakin Ranskan tietouojaviranomaisen (CNIL) hyväksyntä seurannasta ilman evästekyselyä. Matomo nimenomaan irtisanoutuu “fingerprinting”-seurannasta, sillä se saattaa olla GDPR:n vastaista.

Matomo itse kertoo aiheesta seuraavasti: Thanks to Matomo’s use of industry-leading measures to protect user privacy, France’s data protection agency has confirmed that Matomo is exempt from tracking consent in France. Matomo doesn’t use fingerprinting to track visitors as it’s not considered as privacy-friendly as people think, and may be against GDPR regulations. Instead, it uses visitor config_id – a randomly-seeded, privacy-enabled, time-limited hash of a limited set of the visitor’s settings and attributes. The config_id or config hash is a string calculated for a visitor based on their operating system, browser, browser plugins, IP address and browser language.

Traficom ei käsityksemme mukaan ole vielä ottanut kantaa suostumuksen kysymiseen juuri tällaisen seurannan osalta, joten tulkinnanvaraisuutta asiaan varmasti liittyy. 

Matomon evästeetön seuranta vaatii joka tapauksessa sen, että tiettyjä ominaisuuksia kuten lämpökarttoja, istuntojen nauhoituksia tai vierailijaprofiileita ei voida hyödyntää. Paljon kiinnostavaa dataa saadaan silti ja evästeetön seuranta voi monissa tapauksissa olla riittävä ratkaisu.

Matomo -analytiikkatyökalun mittaristo voidaan räätälöidä omien tarpeiden mukaan.

Mitä Matomo Analytics maksaa?

Google Analytics on käyttäjille ilmainen, mutta ilmaisuudella on luonnollisesti hintansa. Kun dataa käytetään Googlen mainosalustan palvelemiseen, kuten markkinointiin tai muihin tarkoituksiin, niin sillä on huomattava arvo jo sellaisenaan. Koska Matomon dataa ei käytetä palvelemaan globaalia mainontaa, niin palvelulla on erillinen hinnoittelunsa.

Matomo Analytics Cloud -ratkaisun hinta lähtee 19 eurosta kuukaudessa. Sillä saa 50 000 “hittiä”. Yksi “hit” tai osuma voi tarkoittaa esimerkiksi sivun katselua, tiedoston latausta, ulospäin suuntautuvaa klikkausta, sivuston sisäistä hakua tai muuta eventiksi määritellyn toiminnan seurantaa.

Hyvä uutinen kaikille Google Analytics -palvelusta siirtyville on, että “hittien” määrän voi tarkistaa Analyticsin Admin-paneelista ja arvioida sen perusteella tarpeen jatkossa.

Yleisellä tasolla voi sanoa, että keskimäärin yksi kävijä saa aikaan kolme “hittiä”, jolloin 10 000 kävijää kuukaudessa saa aikaan n. 30 000 hittiä. Vaihtelua voi tietenkin olla paljon riippuen verkkopalvelusta.

Matomo Analytics Cloudin perushinnoitelu on seuraavanlainen:

 • 50 000 hits – 19€/kk
 • 100 000 hits – 35€/kk
 • 300 000 hits – 69€/kk
 • 600 000 hits – 109€/kk
 • 1 000 000 hits – 159€/kk
 • 2 000 000 hits – 309€/kk
 • 5 000 000 hits – 790€/kk
 • 10 000 000 hits – 1490€/kk

Hinnoittele on skaalautuva, joten jos on epävarma tarpeesta, niin voi aloittaa pienemmällä hinnoittelulla ja sen ylittyessä maksaa ylimenevästä osuudesta suunnilleen samalla hinnoittelulla suhteessa liikenteeseen. Esim. edullisimman paketin ylimenevät hitit maksavat 1,9 euroa jokaista 5000 hittiä kohden, jolloin se on samanhintainen, kuin alkuperäinen paketti.

Matomon käyttöönotto

Matomo Analytics Cloud voidaan ottaa käyttöön nopeallakin aikataululla. Sen tarjoamat raporttipohjat riittävät hyvin useimpiin tarkoituksiin ja lisäksi pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa räätälöimään mittariston, jonka avulla tärkeimpien mittareiden seuraaminen on helppoa.

Autamme mielellämme kaikin tavoin Matomo Cloud -ratkaisun käyttöönotossa. Tavallisesti. siihen kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Kohderyhmien, tavoitteiden ja mittareiden läpikäynti asiakkaan kanssa.
 • Matomo Analytics Cloudin käyttöönotto.
 • Datan tuonti Google Analyticsista (jos on tarpeen).
 • Matomon seurantakoodien lisääminen sivustolle.
 • Seurannan ja mittareiden räätälöinti.
 • Raportointi ja data hyödyntäminen toiminnan sekä sivuston kehittämisessä.

Haluatko jutella lisää Matomosta tai muuten verkkopalveluiden analytiikasta? Ota yhteyttä, niin laitetaan teidänkin analytiikkanne kuntoon. 

 

Digimarkkinoinnin ja kasvun moniottelija

Paavo Virta

040 530 1233

Lisää ajankohtaisia