Digimarkkinointi ja kasvuhakkerointi

Digimarkkinointi on mullistanut markkinoinnin melko lyhyen ajan sisällä. Maailma ja internet ovat täynnä digitaalisia signaaleja, joita seuraamalla, mittaamalla ja tulkitsemalla voidaan markkinointiviestit – ja -eurot – kohdistaa kustannustehokkaasti.

Toisin sanottuna: saada oikeat yleisöt löytämään oikeat viestit.

Näkökulmaa digimarkkinointiin tuo osaltaan myös kokeileva, luova ja nopeasti reagoiva datalähtöinen tekeminen, joka myös kasvuhakkerointi -nimellä tunnetaan. Se kertoo nopeasti mihin suuntaan markkinoinnin resursseja kannattaa kohdentaa parhaiden tulosten saamiseksi.

Työkalupakkiimme kuuluu useita digimarkkinoinnin ja kasvuhakkeroinnin keinoja, joita sovelletaan aina tapauskohtaisesti.

Dataan ja analytiikkaan perustuva kehitys

Sivustolta saatavaan dataan perustuva kehitystyö ohjaa tehokkaasti tavoitteisiin pääsyä.

Hakukoneoptimointi

Sivuston sisäinen hakukoneoptimointi nostaa sisällöt orgaanisesti (ilmaiseksi) esille Googlessa.

Google Ads -hakusanamainonta

Google Ads -hakusanamainonta ohjaa sivustollesi aidosti kiinnostuneita kävijöitä kustannustehokkaasti.

Sosiaalisen median mainonta

Oikeat viestit oikeille yleisöille datan avulla Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissa ja Twitterissä.

Hakukoneoptimointi on digimarkkinoinnin selkäranka

Digimarkkinoinnin vahvuus on luvuissa. Tehokkaiden mittareiden avulla digimarkkinoinnista voidaan luoda jatkuvasti kehittyvä prosessi, jossa opitaan ja kehitetään toimintaa jatkuvasti.

Esimerkiksi sisältöpainotteinen hakukoneoptimointi luo pohjaa sille, että sivuston sisällöt nousevat orgaanisesti (ilmaiseksi) esille. Samalla Googlen Ads-kampanjoiden ja some-markkinoinnin taustalle saadaan hyvää sisältöä, joka tekee mainonnasta kustannustehokkaampaa.

Kaiken taustalle tarvitaan tietenkin ymmärrys datasta. Mitä hakukoneoptimointiin tulee, niin teemme aina taustalle seuraavat analyysit, joiden pohjalta kehitystyötä aletaan suunnitella ja toteuttaa:

 • Avainsana-analyysi
 • Tekninen SEO-analyysi
 • Kilpailija-analyysit

Kun sivuston sisältöä ja siihen liittyvää mainontaa optimoidaan tutkitun datan perusteella säännöllisesti, niin käytettävissä olevalla markkinointibudjetilla saadaan entistä parempia tuloksia.

 

Data ohjaa Google Ads -mainontaa ja sosiaalista mediaa

Data tekee myös Googlen hakusanamainonnasta tehokasta. Hyvin suunnitellut kampanjat tavoittavat ne verkon käyttäjät, jotka etsivät tietoa tuotteisiisi ja palveluihisi liittyen. Google Ads -hakusanamainonta ohjaa sivustollesi aidosti kiinnostuneita kävijöitä. Tällöin et maksa turhasta.

Asiantuntijamme Google Ads -sertifikaatti takaa, että ymmärrämme kampanjasuunnittelun yksitysikohdat. Oikeiden hakusanojen etsiminen, hyvien mainosten kirjoittaminen ja a/b -testaus sekä sivuston sisältöjen ja laskeutumissivujen kehittäminen ovat avainasioita kustannustehokkaassa Google-mainonnan suunnittelussamme. Useimmiten käytämme mainosten optimointiin SKAG-mallia (Single Keyword Ad Group) yhdistettynä eräänlaiseen jatkuvaan hakusanatutkimukseen ja -testaukseen uusien hakutermien seulomiseksi datasta. Helppo tulosten seuranta kuuluu myös hakusanamainonnan etuihin.

Data ja analytiikka ovat keskeisessä roolissa myös some-markkinoinnissa. Konversioseuranta, a/b-testaus, retargeting ja mainonnan kohdentaminen oikeille kohderyhmille tekevät sosiaalisen median markkinoinnista tehokkaan markkinointikanavan. Tälläkin hetkellä pyöritämme sosiaalisen median kampanjoita Suomen lisäksi myös muualla Euroopassa. Some-markkinointia teemme pääasiassa seuraavissa kanavissa:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Twitter

Digimarkkinointi – mittaaminen osaksi digistrategiaa

Onnistunut, kultaa huuhtova, digitaalinen markkinointi tarvitsee tuekseen digimarkkinointistrategian ja mittaussuunnitelman. Digimarkkinointi ja kasvuhakkerointi -prosessiimme kuuluukin usein esimerkiksi työpaja, jossa rakennetaan kokonaiskuvaa sivustosta ja siihen liittyvistä asiakaspoluista sekä konversiosuppilosta.

Oleellisia asioita digimarkkinoinnin suunnittelussa ovat mm.

 • Sivuston tarkoitus
 • Pääkohderyhmä(t)
 • Muut kohderyhmät
 • Päätavoite tai -tavoitteet
 • Päätavoitteita tukevat muut tavoitteet
 • Tärkeimmät sivut, sisällöt, aiheet, toiminnallisuudet yms.
 • Mittarit, joilla tavoitteita seurataan

Näiden pohjalta luodaan kokonaiskuva verkkopalvelusta ja lähdetään syventämään etenkin kohderyhmiin ja tavoitteisiin sekä niitä tukeviin sisältöihin liittyviä asioita. Mittaussuunnitelman ja konversiosuppilon muodostavat näiden lisäksi eri vaiheisiin liittyvät niin sanotut askeleet. Niistä lisää seuraavassa kappaleessa.

 

Mittaussuunnitelma, konversiosuppilo ja datan visualisointi

Oli kyse sitten yrityksestä tai säätiöstä, niin sen toiminta tähtää aina johonkin tavoitteeseen tai tavoitteisiin (macro goal). Näitä tavoitteita puolestaan tukevat pienemmät välitavoitteet (micro goals), jotka muodostuvat kohderyhmien ja asiakas-/käyttäjäpolun perusteella.

Ensimmäinen askel tällä polulla on tietoisuus, joka perinteisessä markkinoinnissa saattaa jäädä ainoaksi seurattavaksi askeleeksi.

Tehokkaampi ja – ennen kaikkea – mitattavampi konversiosuppilo kulkee usein seuraavasti:

 • Tietoisuus (Awareness)
 • Kiinnostus (Interest)
 • Aktivointi/päätös (Desire/decision)
 • Toiminta (Action)

Toimijasta riippuen etappeja saattaa olla enemmänkin – esimerkiksi asiakkaan säilyttäminen ja tulot. Oleellista kuitenkin on, että tämän suppilon jokaiseen vaiheeseen liittyy mitattavia tavoitteita. Ja kun asioita mitataan, niin niitä myös optimoidaan, jolloin kokonaisuus hioutuu mittareista saatavaan dataan pohjautuen ja tehostaa samalla varsinaisen päätavoitteen saavuttamista.

Varsinainen mittariston rakennus ja datan visualisointi tapahtuu Google Data Studiossa, johon yhdistetään Google Analytics, Search Console, Tag Manager, Ads ja mahdollisesti myös some. Data Studiosta tilannetta tilannetta on helppo seurata reaaliajassa itse tai tiimin kanssa.

Teemme digitaalista markkinointia ja asiakashankintaa aina asiakkaalle räätälöidyn suunnitelman mukaan. Siten löydämme kustannustehokkaat keinot ja kanavat kehittää juuri sinun toimintaasi.

Tehdäänkö digimarkkinoinnistasi toimivaa?

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen ja käydään tilanteesi läpi.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:

Paavo Virta

Business Designer / Growth Hacker

paavo@redandblue.fi

+358 (0)40 530 1233