YTN on liittojen yhteisö, jonka jäseninä on 19 akavalaista liittoa. Niiden kautta se edustaa 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. YTN toimii liittojensa yhteistyöelimenä. Liitot asettavat toiminnalle tavoitteet ja seuraavat niiden toteutumista. Jäsenyhdistykset päättävät YTN:n hallinnosta.

Briefinämme oli uudistaa jo pitkään käytössä ollut YTN:n vanha ilme. Brändiuudistuksen tavoitteena oli saada YTN:lle nykyaikainen brändimielikuva sekä ilme, joka koskettaisi myös nuorempia toimihenkilöitä.

Logouudistuksessa säilytimme pyöreän muodon ja sinisen värin vanhasta, mutta muuten typografisesti logo sai kokonaan uuden visuaalisuuden. Väripaletti on aikaisempaa laajempi, ja se mahdollistaa esimerkiksi julkaisujen yhteydessä monipuolisen käytön. Typografiaksi valittiin päätteetön Hero New ja päätteellinen Lora.

Brändiuudistuksen ohessa myös YTN:n kuvamaailmaa tuli päivittää. Tarpeen oli saada laaja kuvapankki pidempiaikaiseen käyttöön erilaisia julkaisuja, blogikirjoituksia ja sosiaalista mediaa varten.

Suunnittelimme kuvakonseptin, jossa hyödynnettiin voimakkaasti uutta väripalettia. Kuvat koostuvat sekä erilaisista toimialoihin liittyvistä esineistä sekä henkilökuvista. Kuvastossa painotettiin YTN:n eri toimialoja sekä asiantuntijuutta. Kuvat otti Maija Savolainen.