Digimarkkinointi ja analytiikka

Teemme dataan perustuvaa digimarkkinointia kokeilevalla ja luovalla otteella, jotta löydämme jokaiselle asiakkaalle parhaiten toimivat markkinointikanavat ja -työkalut.

Digimarkkinointi on mullistanut markkinoinnin melko lyhyen ajan sisällä. Maailma ja internet ovat täynnä digitaalisia signaaleja, joita seuraamalla, mittaamalla ja tulkitsemalla voidaan markkinointiviestit – ja markkinointiin käytettävät eurot – kohdistaa kustannustehokkaasti. Toisin sanottuna: saada oikeat yleisöt löytämään oikeat viestit.

Me teemme digitaalista markkinointia ja asiakashankintaa analyyttisesti, mutta kuitenkin kokeilevalla ja nopeasti reagoivalla otteella. Tällainen luova datalähtöinen tekeminen tunnetaan myös kasvuhakkerointi (growth hacking) -nimellä. Se kertoo nopeasti mihin suuntaan markkinoinnin resursseja kannattaa kohdentaa parhaiden tulosten saamiseksi.

Työkalupakkiimme kuuluu useita digimarkkinoinnin ja kasvuhakkeroinnin keinoja, joita sovelletaan aina tapauskohtaisesti. Siten löydämme jokaiselle asiakkaalle parhaiten toimivat markkinointikanavat ja -työkalut.

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Paavo Virta

Senior Growth Hacker

040 530 1233

Data ja analytiikka sekä mittaaminen

Haluamme aina ymmärtää asiakkaan toimintaa analytiikan, muun datan ja yhteisen työpajan avulla ennen kuin teemme suuria satsauksia vaikkapa hakusanamainontaan tai hakukoneoptimointiin. Kirkastamalla tavoitteet, kohderyhmät, tärkeimmät viestit ym. ja tekemällä analyysit lähtötilanteen datasta pääsemme hyviin tuloksiin nopeammin.

Varmistamme myös, että sivuston oleellisin data ja tärkeimmät tavoitteet ovat seurattavissa helposti Google Data Studiosta. Lopputuloksena on helposti tarkasteltavissa olevaa dataa, joka kertoo mm. miten sivusto tavoittaa kohderyhmiä, miten tavoitteisiin päästään, mitkä tuotteet tai palvelut kiinnostavat, miten tärkeimmät tavoitteet saavutetaan ja mitä kannattaa jatkossa kehittää.

Hakukoneoptimointi ja sisältökehitys

Hakukoneoptimoinnin (SEO) tavoitteena on saada yksi tai useampi verkkosivu mahdollisimman korkealle hakutuloksissa, jotta haun tehnyt henkilö valitsee sen. Se on erittäin tärkeä digitaalisen markkinoinnin osaa-alue, sillä 53,3% kaikesta verkkosivuliikenteestä tulee orgaanisten hakutulosten kautta. 

Sivuston sisäistä hakukoneoptimointia varten teemme asiakkaalle sisältösuunnitelman. Se on toimenpidesuunnitelma siitä, mitä hakusanoja käytetään mihinkin sivuun, mikä on olemassa olevien sisältöjen tilanne ja mitä sisältöjä pitää tuottaa. Taustatyönä teemme hakusana- ja kilpailija-analyysit sekä teknisen sisältöanalyysin. Näiden pohjalta voimme lähteä kehittämään ja optimoimaan sivuston sisältöjä ja siten parantaa orgaanisia sijoituksia Googlessa, joka on hakukoneiden valtias lähes 90% markkinaosuudellaan. 

Jotta voimme rakentaa orgaanista näkyvyyttä mahdollisimman monipuolisesti, niin autamme myös sivuston teknisessä hakukoneoptimoinnissa, johon kuuluu mm. Sivuston käyttäjäkokemus ja nopeus.

Google Ads -mainonta

Google Ads -mainonta on oikein hyödynnettynä yksi monipuolisimmista ja parhaista digitaalisen markkinoinnin työkaluista. Hyvin suunnitellut kampanjat tavoittavat ne verkon käyttäjät, jotka etsivät tietoa tuotteisiisi ja palveluihisi liittyen (hakusanamainonta, Shopping) tai jotka ovat muuten potentiaalista kohderyhmää, jolle halutaan kohdentaa tiettyjä viestejä (Display, Dynamic retargeting). Autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaansa hyödyntäen seuraavia Google Ads -mainonnan osa-alueita:

 • Hakusanamainonta
 • Shopping-mainonta
 • Display-mainonta
 • YouTube-mainonta
 • Dynaaminen uudelleenmarkkinointi

Sosiaalisen median mainonta

Some-markkinoinnin tehokkuus on kohdennuksessa. Kun tiedetään kohderyhmät ja sen, missä kanavissa heidät todennäköisimmin tavoittaa, niin voidaan rakentaa hyvin kustannustehokasta B2C-mainontaa esim. Facebookiin tai B2B-mainontaa esim. LinkedIniin. Data ja analytiikka ovat keskeisessä roolissa myös some-markkinoinnissa. Konversiopsiteiden yhdistäminen someen, retargeting ja kohdentaminen auttavat rakentaman ja kehittämään tehokkaita Suomen lisäksi myös esimerkiksi Eurooppaan ja Aasiaan. Some-markkinointia teemme pääasiassa seuraavissa kanavissa:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Twitter

Digimarkkinointistrategia

Onnistunut digitaalinen markkinointi tarvitsee usein tuekseen digimarkkinointistrategian ja mittaussuunnitelman. Digimarkkinointi ja kasvuhakkerointi -prosessiimme kuuluukin esimerkiksi työpaja, jossa rakennetaan yhdessä kokonaiskuvaa. Oleellisia asioita digimarkkinoinnin suunnittelussa ovat mm.

 • Olemassaolon syy ja sivuston tarkoitus
 • Pääkohderyhmät
 • Lyhyen tähtäimen tavoitteet
 • Pitkän tähtäimen tavoitteet
 • Asiakkaiden/kohderyhmien toiveet ja ratkaisut niihin
 • Kilpailijat ja kilpailija-analyysit
 • Tärkeimmät sivut, sisällöt ja aiheet
 • Ainutlaatuisuusväittämät
 • Kanavat ja niiden tarkoitus
 • Mittarit, joilla tavoitteita seurataan

Nämä tarjoavat tukevan selkärangan digitaalisen markkinoinnin tulokselliselle kehittämiselle. 

Kysy lisää digimarkkinoinnista ›

Hakukoneoptimointi on digimarkkinoinnin selkäranka

Digimarkkinoinnin vahvuus on luvuissa. Tehokkaiden mittareiden avulla digimarkkinoinnista voidaan luoda jatkuvasti kehittyvä prosessi, jossa opitaan ja kehitetään toimintaa jatkuvasti.

Esimerkiksi sisältöpainotteinen hakukoneoptimointi luo pohjaa sille, että sivuston sisällöt nousevat orgaanisesti (ilmaiseksi) esille. Samalla Googlen Ads-kampanjoiden ja some-markkinoinnin taustalle saadaan hyvää sisältöä, joka tekee mainonnasta kustannustehokkaampaa.

Kaiken taustalle tarvitaan tietenkin ymmärrys datasta. Mitä hakukoneoptimointiin tulee, niin teemme aina taustalle seuraavat analyysit, joiden pohjalta kehitystyötä aletaan suunnitella ja toteuttaa:

 • Avainsana-analyysi
 • Tekninen SEO-analyysi
 • Kilpailija-analyysit

Kun sivuston sisältöä ja siihen liittyvää mainontaa optimoidaan tutkitun datan perusteella säännöllisesti, niin käytettävissä olevalla markkinointibudjetilla saadaan entistä parempia tuloksia.

 

Data ohjaa Google Ads -mainontaa ja sosiaalista mediaa

Data tekee myös Googlen hakusanamainonnasta tehokasta. Hyvin suunnitellut kampanjat tavoittavat ne verkon käyttäjät, jotka etsivät tietoa tuotteisiisi ja palveluihisi liittyen. Google Ads -hakusanamainonta ohjaa sivustollesi aidosti kiinnostuneita kävijöitä. Tällöin et maksa turhasta.

Asiantuntijamme Google Ads -sertifikaatti takaa, että ymmärrämme kampanjasuunnittelun yksitysikohdat. Oikeiden hakusanojen etsiminen, hyvien mainosten kirjoittaminen ja a/b -testaus sekä sivuston sisältöjen ja laskeutumissivujen kehittäminen ovat avainasioita kustannustehokkaassa Google-mainonnan suunnittelussamme. Useimmiten käytämme mainosten optimointiin SKAG-mallia (Single Keyword Ad Group) yhdistettynä eräänlaiseen jatkuvaan hakusanatutkimukseen ja -testaukseen uusien hakutermien seulomiseksi datasta. Helppo tulosten seuranta kuuluu myös hakusanamainonnan etuihin.

Data ja analytiikka ovat keskeisessä roolissa myös some-markkinoinnissa. Konversioseuranta, a/b-testaus, retargeting ja mainonnan kohdentaminen oikeille kohderyhmille tekevät sosiaalisen median markkinoinnista tehokkaan markkinointikanavan. Tälläkin hetkellä pyöritämme sosiaalisen median kampanjoita Suomen lisäksi myös muualla Euroopassa. Some-markkinointia teemme pääasiassa seuraavissa kanavissa:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Twitter

Digimarkkinointi – mittaaminen osaksi digistrategiaa

Onnistunut digitaalinen markkinointi tarvitsee tuekseen digimarkkinointistrategian ja mittaussuunnitelman. Digimarkkinointi ja kasvuhakkerointi -prosessiimme kuuluukin usein esimerkiksi työpaja, jossa rakennetaan kokonaiskuvaa sivustosta ja siihen liittyvistä asiakaspoluista sekä konversiosuppilosta.

Oleellisia asioita digimarkkinoinnin suunnittelussa ovat mm.

 • Sivuston tarkoitus
 • Pääkohderyhmä(t)
 • Muut kohderyhmät
 • Päätavoite tai -tavoitteet
 • Päätavoitteita tukevat muut tavoitteet
 • Tärkeimmät sivut, sisällöt, aiheet, toiminnallisuudet yms.
 • Mittarit, joilla tavoitteita seurataan

Näiden pohjalta luodaan kokonaiskuva verkkopalvelusta ja lähdetään syventämään etenkin kohderyhmiin ja tavoitteisiin sekä niitä tukeviin sisältöihin liittyviä asioita. Mittaussuunnitelman ja konversiosuppilon muodostavat näiden lisäksi eri vaiheisiin liittyvät niin sanotut askeleet. Niistä lisää seuraavassa kappaleessa.

 

Mittaussuunnitelma, konversiosuppilo ja datan visualisointi

Oli kyse sitten yrityksestä tai säätiöstä, niin sen toiminta tähtää aina johonkin tavoitteeseen tai tavoitteisiin (macro goal). Näitä tavoitteita puolestaan tukevat pienemmät välitavoitteet (micro goals), jotka muodostuvat kohderyhmien ja asiakas-/käyttäjäpolun perusteella.

Ensimmäinen askel tällä polulla on tietoisuus, joka perinteisessä markkinoinnissa saattaa jäädä ainoaksi seurattavaksi askeleeksi.

Tehokkaampi ja – ennen kaikkea – mitattavampi konversiosuppilo kulkee usein seuraavasti:

 • Tietoisuus (Awareness)
 • Kiinnostus (Interest)
 • Aktivointi/päätös (Desire/decision)
 • Toiminta (Action)

Toimijasta riippuen etappeja saattaa olla enemmänkin – esimerkiksi asiakkaan säilyttäminen ja tulot. Oleellista kuitenkin on, että tämän suppilon jokaiseen vaiheeseen liittyy mitattavia tavoitteita. Ja kun asioita mitataan, niin niitä myös optimoidaan, jolloin kokonaisuus hioutuu mittareista saatavaan dataan pohjautuen ja tehostaa samalla varsinaisen päätavoitteen saavuttamista.

Varsinainen mittariston rakennus ja datan visualisointi tapahtuu Google Data Studiossa, johon yhdistetään Google Analytics, Search Console, Tag Manager, Ads ja mahdollisesti myös some. Data Studiosta tilannetta tilannetta on helppo seurata reaaliajassa itse tai tiimin kanssa.

Teemme digitaalista markkinointia ja asiakashankintaa aina asiakkaalle räätälöidyn suunnitelman mukaan. Siten löydämme kustannustehokkaat keinot ja kanavat kehittää juuri sinun toimintaasi.