Käytettävyystutkimus ja käytettävyystestaus verkkosivuille

Käytettävyystutkimus ja käytettävyystestaus auttavat parantamaan asiakasymmärrystä verkkosivujen osalta, kun niitä tehdään säännöllisesti. Kerätty asiakasdata pystytään näin valjastamaan pitkälle personoidun, osallistavan ja sitouttavan asiakaskokemuksen rakentamiseksi. Redandblue toteuttaa melkein jokaisessa verkkopalveluprojektissaan jonkinlaisen käytettävyystutkimuksen, mistä asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.

Valitse sopiva käytettävyystutkimus.

Käytettävyystutkimus
Käytettävyystutkimus selvittää käyttäjien kokemuksia verkkosivusta - redandblue

Palveluiden siirtyessä digitaalisille alustoille, korostuu asiakkaan käyttökokemuksen (UX, user experience) parantaminen niin suunnittelutyössä kuin myös ilmeisenä tapana lisätä yrityksen kilpailukykyä.

Oletko suunnitellut teettäväsi verkkosivun käytettävyystutkimuksen?

Ota yhteyttä ja pyydä apua redandbluelta.

Käytettävyystutkimus auttaa etsimään vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka helppoa käyttäjien on löytää tarvitsemansa tiedot verkkosivustolta?
  • Onko verkkosivuston navigointi selkeää ja intuitiivista?
  • Miten nopeasti käyttäjät pystyvät suorittamaan tietyn tehtävän verkkosivustolla?
  • Mitkä osat verkkosivusta herättävät eniten kiinnostusta tai herättävät eniten hämmennystä?
  • Miten hyvin verkkosivusto vastaa käyttäjien odotuksia ja tarpeita?
  • Millaisia ongelmia käyttäjät kohtaavat verkkosivustolla ja miten niitä voitaisiin parantaa?
  • Miten hyvin erilaiset käyttäjäryhmät suoriutuvat verkkosivuston käytöstä?

Käytettävyystestaus käytettävyysongelman löytämiseksi

Käytettävyystestauksella on keskeinen rooli käytettävyysongelmien löytämisessä, jotka voivat pahimmillaan haitata palvelun käyttöä tai estää se kokonaan. Käyttökokemus ja sen parantaminen ovat erottamaton osa verkkopalvelua, joka on tasa-arvoinen kaikille käyttäjille.

Yleisimpiä käytettävyystutkimuksessa ilmeneviä huomioita on esitelty redandbluen seminaarissa, jonka puheenvuorosta vastaa Reeta Laamo (Managing Director, Senior Designer, redandblue). Katso seminaaritalenne:

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Heidi Nora-Klemetti

Project Manager

040 575 2448

Top 5 syyt teettää käytettävyystutkimus

1. Käyttäjäkokemuksen parantuminen

Käytettävyystutkimus auttaa verkkosivujen tekijöitä ymmärtämään paremmin käyttäjien tarpeita ja kävijäpolkuja verkkosivuilla. Tutkimuksella kerättyjen tulosten avulla käyttökokemusta voidaan parantaa ja näin varmistaa, että verkkosivut ovat mahdollisimman käyttäjäystävälliset sekä palvelevat käyttäjän tarpeita.

2. Laadukas käyttökokemus lisää sitoutumista

Kun verkkosivut on suunniteltu käyttäjien tarpeiden mukaisesti, käyttäjät ovat todennäköisemmin tyytyväisiä käyttökokemukseen ja viettävät sivuilla enemmän aikaa. Tämä lisää käyttäjien sitoutumista ja mahdollisesti myös liikennettä sivuilla ja tätä kautta positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan yleisesti.

3. Käyttäjätutkimus säästää aikaa ja rahaa.

Käytettävyystutkimuksen avulla verkkosivuilta voidaan löytää ja korjata käytettävyysongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutkimus on hyvä toteuttaa jo suunnitteluvaiheessa sivuston ollessa vasta klikattava prototyyppi, jolloin virheet eivät siirry tekniseen toteutukseen. Tällöin myös jatkokehitysvaiheessa voidaan keskittyä uusien ominaisuuksien luomiseen.

4. Parempi käyttökokemus, parempi kilpailukyky

Verkkosivujen käyttäjäkokemus on tärkeä ominaisuus kilpailukyvyn kannalta. Hyvin suunnitellut ja käyttäjäystävälliset verkkosivut voivat auttaa erottumaan kilpailijoista ja houkutella enemmän käyttäjiä sivustolle.

5. Käytettävyystutkimus antaa arvokasta ja yksityiskohtaista palautetta palvelusta

Käyttettävyystutkimuksella kerätty palaute kohderyhmiltä on usein laadukkaampaa ja yksityiskohtaisempaa kuin palaute, jota perinteisistä palautekanavista vastaanotetaan. Laadukas palaute parantaa asiakasymmärrystä sekä tarjoaa esimerkkejä ongelmakohdista, jotka muuten saattaisivat jäädä sivustolla huomaamatta.

Milloin on hyvä hetki toteuttaa käytettävyystutkimus?

Käytettävyystutkimukset kannattaa ottaa osaksi verkkopalvelun suunnitteluprosessia olit sitten missä tahansa vain projektin vaiheessa.

Useimmiten käytettävyystutkimus ajoittuu joihinkin seuraavista vaiheista:

  • Uutta verkkosivua suunniteltaessa. Käytettävyystestaus voidaan suorittaa myös nykyiselle verkkosivulle. Tällöin voidaan tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat tai parannusehdotukset ennen uuden sivuston kehitystyön aloittamista.
  • Uuden verkkosivun suunnittelun ollessa prototyyppivaiheessa. Käytettävyystutkimus voidaan toteuttaa, kun prototyyppi tai alustava versio verkkosivustosta on valmis. Tällöin käyttäjäpolkujen totetutumista ja palautetta sivustosta voidaan kerätä ennen teknisen kehittämisen aloittamista.
  • Verkkopalvelun julkaisun jälkeen. Käytettävyystutkimus auttaa arvioimaan, miten uudistettu sivusto toimii ja miten se vastaa käyttäjien tarpeisiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää apuna jatkokehityksen tehtävälistaa suunniteltaessa. mietittäessä ja miten muutokset vaikuttavat käyttökokemukseen ja miten niitä voidaan parantaa.

Yhteenvetona käytettävyystutkimuksista ja -testauksista voidaan sanoa, että kerätty palaute sekä aidot kokemukset verkkosivun tai -palvelun käytöstä ovat vaikeasti korvattavissa tai simuloitavissa. Käyttökokemus ja sen parantaminen on aito kilpailuetu, joka palvelee niin asiakkaita kuin myös omaa henkilöstöä.

Jos sinun suunnitelmissa on verkkosivu-uudistus tai kaipaat vasta julkaistun verkkosivun käytettävyydestä tietoa jatkokehityksen tueksi, voisi käytettävyystutkimus olla tilanteessasi hyödyllinen.

Paketit käytettävyystutkimuksista

Käytettävyystutkimus viidellä kohderyhmän edustajalla

Käytettävyystutkimus, joka tehdään viidellä relevanttia kohderyhmää edustavalla henkilöllä. Testaus tehdään joko etänä tai livenä. Tutkimuksessa kohderyhmän edustajat tekevät erilaisia tehtäviä verkkopalvelun prototyyppiä hyödyntäen. Tutkimuksen fasilitoija havainnoi ja reagoi käyttäjäpalautteeseen esittäen jatkokysymyksiä. Tutkimuksen tulokset kootaan raportiksi ja tulosten perusteella ehdotetaan muutoksia sivuston käyttöliittymään. Työmäärä sisältää käyttäjien rekrytoinnin ja aikatauluista sopimisen.

3 900 € + alv. 24

Käytettävyystutkimus laajalla kohderyhmällä

Käytettävyystutkimus, joka voidaan tehdä laajalla kohderyhmällä. Tutkimus suoritetaan UseBerry-sovelluksen avulla, jossa käyttäjät tekevät erilaisia tehtäviä verkkopalvelun prototyyppiä hyödyntäen. Tutkimuksessa kohderyhmän edustajat käyttävät palvelua omalla ajallaan verkkolinkin kautta. Tutkimuksen tulokset kootaan raportiksi ja tulosten perusteella ehdotetaan muutoksia sivuston käyttöliittymään.

3 900 € + alv. 24

Kysyttävää käytettävyystutkimuksista? Lähetä viesti, me vastaamme

Tutustu myös muihin palveluihimme

Verkkopalvelu

Verkkopalvelu

Tarjoamme kaikki tarpeelliset ratkaisut koko verkkopalvelun elinkaarelle. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet laadukkaita verkkopalveluja asiakkaillemme yli kymmenen vuoden ajan.

Lue lisää
Digimarkkinointi

Digimarkkinointi

Keräämme ymmärrystä datasta, ja luomme uutta kasvua sen pohjalta. Teemme digimarkkinoinnin lisäksi mittaussuunnitelmia sekä optimoimme palveluita.

Lue lisää