Iston brändiuudistus

Miksi brändi piti uudistaa?

Isto isännöintitoimisto on ympäri Suomea levittäytynyt toimija, joka kasvaa nopeasti paitsi orgaanisesti, myös yritysostoilla. Yrityksen brändiä ei oltu pysähdytty miettimään vuosien saatossa, ja yritysilme oli jäänyt vanhanaikaiseksi.

Yritysostojen myötä myös Istolaisten määrä eri puolilla maata on kasvanut. Miten uusi brändi saadaan viestittyä sisäisesti niin, että uudetkin työntekijät tietävät millainen on Isto?

 

  • Haastattelut
  • Brändi-ilmeen uudistaminen
  • Sisäinen jalkautussuunnitelma
  • Graafinen suunnittelu
  • Tuotteistustyöpajat

Isto_prosessi_1_2_solid

Isto_prosessi_3_4_solid

Haastattelut strategian perustana

Työ aloitettiin strategiatyöllä. Mikä on Isto? Minne yritys on menossa, mihin se pyrkii, mikä on kulttuurille tärkeää ja miltä tämän kaiken pitäisi näyttää? Strategiatyön yhteydessä teimme laajan työntekijöiden haastattelun, jonka avulla pyrimme paremmin ymmärtämään Iston kulttuuria. Strategiatyö tehtiin työpajoissa Brand sprint -tekniikalla.

Lopputulos

Iston brändin ytimessä on toisistaan välittävä henkilöstö, joka nauttii täyttä vapautta ja luottamusta työnsä tekemiseen. Isto on ovi onnelliseen kiinteistöön.

Määrittelimme Istolle strategian tuleville vuosille, paalutimme arvot ja loimme näiden pohjalta uuden ystävällisen visuaalisen ilmeen ja sloganin. Autoimme jalkauttamaan uudistettua brändiä ensin sisäisesti julisteiden ja oppaiden muodossa, joihin tuotimme myös tekstisisällöt. Yhteistyö jatkuu ilmeen jalkauttamisen parissa.

Kulttuuri esiin

Kasvun taustalla on erinomainen yrityskulttuuri, jonka Isto on saanut luotua. Kulttuurissa vallitsevat ääneen sanomattomat tavat ja tottumukset – arvot – mutta näitä ei oltu kommunikoitu sisäisesti eikä ulkoisesti. Myös tuotteiden ja palveluiden osalta viestiminen oli puutteellista. Kokonaisuus jäi siten vastaanottajalle vaikeaksi ymmärtää – myös omalle henkilöstölle. Iston ydin jäi täten paitsi kommunikoimatta, eikä se myöskään välittynyt visuaalisesti.

isto_case_kassi_kuvitus

isto_case_kassi_kuosi

palvelut

Isto_case_esite

isto_case_juliste

Isot_case_kattely_kuva

Isto_case_kuva_2

Isto_case_autoteippaus

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Petteri Laamo

Strategist / Founder

040 194 4421

Muut työt