• Konseptisuunnittelu
  • UI/UX
  • Verkkosivut ja -palvelut

Juristiliiton uusi verkkopalvelu

Suorituskykyinen Juristiliiton verkkopalvelu tarjoaa käyttäjilleen miellyttävää käyttökokemusta uudella brändi-ilmeellä.

Juristiliitto on kaikkien juristien ja oikeustieteen opiskelijoiden yhteinen etu- ja palvelujärjestö. Juristiliiton verkkopalvelu-uudistus aloitettiin jo loppuvuodesta 2021. Projektin lähtökohtana oli uusi ilme, joka haluttiin luonnollisesti tuoda esille myös verkossa.

Juristiliitto on 16 000 jäsenensä myötä suurin suomalainen juristiyhteisö.

Tutustu Juristiliiton verkkopalveluihin

www.juristiliitto.fi

Lähtökohta

Juristiliiton verkkopalvelu oli vanhentunut, ja uudistetun ilmeen myötä myös verkkosivusto haluttiin modernisoida. Alustaksi valittiin WordPress sen joustavuuden ja jatkokehitettävyyden ansiosta.

Vanha sivusto koettiin organisaatiolähtöiseksi. Uuden palvelun suunnittelussa huomioitiinkin ennen kaikkea eri kohderyhmät ja käyttäjätapaukset. Käyttöliittymän prototyypille toteutettiin käytettävyystestaus, jonka avulla voitiin vahvistaa tehdyt käyttöliittymäratkaisut oikeaksi.

Suunnittelu

Suunnittelu aloitettiin työpajassa, jossa käytiin läpi verkkopalvelun tavoitetta, kohderyhmien käyttäjäpolkuja, ja muun muassa visuaalisen ilmeen suunnittelun reunaehtoja. Juristiliiton brand book asetti selkät raamit visuaaliselle suunnittelulle.

Suunnittelussa keskityttiin erityisesti loppukäyttäjää kiinnostavien asioiden helppoon löydettävyyteen. Laajan sisällön vuoksi myös navigaation suunnitteluun käytettiin paljon aikaa, jotta oikea rakenne ja otsikkotasot löytyivät.

Verkkopalvelun suunnitteluun osallistettiin myös loppukäyttäjät testauksen kautta. Käyttäjätestaus toteutettiin UseBerry-ohjelmiston avulla, ja käyttäjät suorittivat prototyypillä etänä erilaisia tehtäviä ja vastasivat kysymyksiin. Prototyyppiä hyödynnettiin myös uudistuksen jalkauttamisessa Juristiliiton sisällä, kun liiton työntekijöistä halukkaat saivat osallistua testaamiseen ja kommentoida prototyyppiä UseBerryn avulla.

Tekninen toteutus

Tekninen toteutus tehtiin WordPressillä Multisite-toteutuksena. Sivustolle tehtiin integraatio Juristiliiton tapahtumiin Eventilla-järjestelmään. Eventillasta haetaan tapahtumat sivustolle, varsinaiset tapahtumatiedot ja ilmoittautumiset hoidetaan edelleen Eventillassa.

Sivustolle haetaan myös uutisia toiselta sivustolta. Juristiuutisten artikkelit haetaan WordPressin hallintaan omaan sisältötyyppiin luonnoksiksi, ja sisällönhallinnasta voidaan käydä omassa tahdissa julkaisemassa uutisia Juristiliiton sivustolla. Toteutus palvelee Juristiliittoa näin parhaiten, koska Juristiuutiset julkaisevat kaikki artikkelit samalla hetkellä – nyt Juristiliitto voi nostaa ajankohtaisimmat haluamassaan järjestyksessä liiton omille sivuille.

Tekninen toteutus

Tekninen toteutus tehtiin WordPressillä Multisite-toteutuksena. Sivustolle tehtiin integraatio Juristiliiton tapahtumiin Eventilla-järjestelmään. Eventillasta haetaan tapahtumat sivustolle, varsinaiset tapahtumatiedot ja ilmoittautumiset hoidetaan edelleen Eventillassa.

Sivustolle haetaan myös uutisia toiselta sivustolta. Juristiuutisten artikkelit haetaan WordPressin hallintaan omaan sisältötyyppiin luonnoksiksi, ja sisällönhallinnasta voidaan käydä omassa tahdissa julkaisemassa uutisia Juristiliiton sivustolla. Toteutus palvelee Juristiliittoa näin parhaiten, koska Juristiuutiset julkaisevat kaikki artikkelit samalla hetkellä – nyt Juristiliitto voi nostaa ajankohtaisimmat haluamassaan järjestyksessä liiton omille sivuille.

Juristiliiton verkkopalvelun suorituskyky on 100

Juristiliiton verkkopalvelun suorituskyky on erinomaisella tasolla. Viimeisimpien mittauksien mukaan verkkopalvelu saavuttaa sekä mobiilissa että desktopissa kiitettäviä lukemia. Tämä on verkkopalvelun käyttökokemuksen kannalta erinomainen asia ja myös hakukoneet tykkäävät.

Tutustu palveluun osoitteessa

Ota yhteyttä

Petri Siltala

Director, Sales & Finance

Puhelin: 041 506 2462