• Integraatio
  • Käytettävyystutkimus
  • UI/UX
  • Verkkosivut ja -palvelut

Koneen säätiö – Käyttäjälähtöinen ja saavutettava verkkopalvelu

Koneen Säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle tieteelle ja taiteelle.

Koneen Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle.

Referenssi

koneensaatio.fi

Selkeä ja saavutettava

Koneen Säätiön verkkopalvelun pääkohderyhmät ovat apurahojen ja residenssien hakijat ja saajat sekä muut tiede- ja taidealan vaikuttajat.

Verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteena oli tarjota kattavat osiot apurahan hakijoille ja saajille, jotta tarvittava tieto löytyisi verkosta ja samojen asioiden kysyminen puhelimitse vähenisi.

Uutena ajatuksena verkkopalveluun haluttiin apurahansaajalistausten lisäksi aktiivista informaatiota ja case-kuvauksia tällä hetkellä rahoitettavista hankkeista.

Residenssihakijoita pyrittiin palvelemaan paremmin tekemällä Saaren kartanon residenssille oma laaja tieto-osio, jossa otettiin huomioon nimenomaan ulkomaiset residenssihakijat.

Yhtenä isompana teemana uudistuksessa oli saavutettavuus. Palvelusta haluttiin tehdä saavutettava, jotta se palvelisi myös erityisryhmiä mahdollisimman hyvin. Lopullinen verkkosivusto vastaa tason AA saavutettavuutta.

Avoin hanketiedottaminen osaksi palvelua

Palvelun ajatuksena oli tehdä käyttäjiä mahdollisimman hyvin palveleva kokonaisuus, mikä varmistettiin aikaisessa vaiheessa tehdyllä käyttäjätestauksella.

Hankkeista tiedottaminen päätettiin tehdä mahdolliseksi apurahan saajille itselleen, jolloin sivuston käyttäjiksi osallistettiin myös Koneen Säätiön ulkopuolisia tahoja.

Apurahojen myönnöt päätettiin integroida tulemaan sivustolle suoraan erillisestä apurahapalvelusta, jolloin Koneen Säätiöltä vähenisi manuaalisesta sisällönsyöttötyötä.

Aidoilla kohderyhmillä testattu palvelu

Palvelun suunnittelu aloitettiin useammalla konseptointityöpajalla, joissa määritettiin palvelun kohderyhmät, käyttäjäpolut ja tärkeimmät tavoitteet eri käyttäjäryhmille. Työpajat toteutettiin etänä Miro-työkalua hyödyntäen.

Konseptin kitetytyksen jälkeen suunniteltiin käyttöliittymämallit sivuston eri oisioista. Käyttöliittymä- ja visuaalisen suunnittelun vaiheessa rakennettiin myös klikkailtavat prototyypit.

Palvelun visuaalisessa prototyypissä käytettiin oikeita sisältöjä, ja prototyyppi muistuttikin jo hyvin läheisesti lopullista toteutusta. Prototyyppiä testattiin tässä vaiheessa kuudella henkilöllä. Testaajat olivat tutkijoita tai taiteilijoita, ja heistä neljä oli hakenut apurahaa tai residenssipaikkaa Koneen Säätiöltä tai muulta taholta.

Etänä fasilitoidulla käyttäjätestauksella saimme arvokasta palautetta sivustolla käytetystä terminologiasta, informaatiohierarkiasta sekä värimaailmasta, jota oli päivitetty juuri brändin päivityksen ohessa.

Tulosten perusteella sivuston väriteemoittelua ja termistöä muutettiin sekä lisättiin muutama uusi nostoelementti tärkeille sisällöille. Pidempiin tekstiosioihin tehtiin ankkurilinkitys sisällön nopeaa selailua varten.

Testauksessa saatiin lisäksi runsaasti avointa palautetta sivuston navigaatiosta, rakenteesta, kuvituskuvista sekä ulkoasusta.

Hankkeet näkyviksi

Apurahoista tiedottamista joukkoistettiin niin, että apurahan saaneille tahoille tehtiin WordPressiin oma custom-käyttäjärooli. Apurahan saajat voivat roolin avulla pitää sivustolla omaa blogia ja viestiä hankkeen etenemisestä. Tällä tavoin viestintä rahoitetuista hankkeista tulee läpinäkyvämmäksi ja avaa myös Koneen Säätiön toimintaa paremmin yleisölle.

Apurahojen myöntöjen näkymistä sivustolla päätettiin helpottaa tekemällä integraatio erilliseen Koppa-apurahapalveluun, jolloin säästyttäisiin manuaaliselta työltä. Integraation yhteydessä tuotiin myös vanhat myönnöt sivuille niin, että niitä voidaan hakea ja lajitella sivustolla.

Teknisesti Koneen Säätiön verkkopalvelu on tehty modulaarisena ratkaisuna WordPressin Gutenberg-lohkoja hyödyntäen.

Mitä saimme aikaan?

Uudistettu palvelu kommunikoi Koneen Säätiön brändiä ja tuo hankkeet lähemmäksi käyttäjiä. Koneen Säätiöltä on myös poistunut merkittävä määrä manuaalista sisällönhallintatyötä uudistuksen myötä.

Palvelun analytiikkaa on mitattu vasta muutaman kuukauden uudistuksen jälkeen, mutta ainakin sivuston bounce rate on pienentynyt yli 40 % aikaisemmasta.

  • Lauri Alaviitala

    Viestinnän asiantuntija

Olemme tehneet jo monta vuotta toimivaa yhteistyötä Redandbluen kanssa, joten verkkosivuston uudistamiseen oli helppo ryhtyä toimintaamme ja tarpeitamme tuntevien tekijöiden kanssa.

Projekti eteni todella sujuvasti ensimmäisestä suunnittelupalavereista julkaisuviikon viimeistelyyn. Järkevästi suunnitellussa aikataulussa asiat saatiin jämptisti mutta joustavasti maaliin, ilman turhaa stressiä.

Redandbluelta mukana oli avulias ja osaava tiimi, jossa roolitus ja vastuut toimivat hienosti. Erityistä kiitosta kaikille nopeasta reagoinnista ongelmatilanteisiin ja niiden joustavasta ja luovasta ratkaisemisesta!

  • Lauri Alaviitala

    Viestinnän asiantuntija

Ota yhteyttä

Petteri Laamo

Head of Design, Co-Founder

Petteri on redandbluen toinen perustaja ja kokenut suunnittelija.

Puhelin: 040 194 4421