Ulkoministeriön Kehityspolitiikan tulosraportti 2022

Ulkoministeriö tuottaa ja julkaisee Kehityspolitiikan tulosraportin neljän vuoden välein. Kehityspolitiikan tulosraportti 2022 esittelee kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuloksia vuosilta 2019–2021. Julkaistu tulosraportti osoittaa, että Suomen kehitysyhteistyö tuottaa tuloksia, vaikka pandemia, konfliktit ja ilmastonmuutos ovat hidastaneet myönteistä kehitystä maailmalla.

Infografiikkaa, karttoja ja datatauluja

Kehityspolitiikan tulosraportti toteutettiin yhtäaikaisesti printti- ja verkkoversiona. Redandblue suunnitteli printtitoteuksen edetessä elementtien ja raportin taiton verkkoon.

Tulosraportti toteutettiin Liferay-ympäristöön, nykyisen Ulkoministeriön verkkosivuston yhteyteen. Redandblue suunnitteli koko raportin verkkoversion ulkoasun ja toiminnallisuudet, ja toteutti palvelun elementit. Elementit ovat erilaisia infograafeja, karttoja ja datatauluja.

Infograafit ja aikajanat

Infograafeissa yhdistellään numerodataa, ikoneita ja tekstejä. Infograafit ovat helposti silmäiltäviä elementtejä, jotka kokoavat tietoa yhteen.

Kartat

Kartat toteutettiin pääasiassa D3.js-kirjastolla, jonka avulla pysytään tekemään kustomoituja karttojen visualisointeja.

Datataulut ja diagrammit

Numeerinen data esitetään raportissa erilaisilla datatauluilla: pylväsdiagrammeilla, piirakoilla ja muilla taulukkoelementeillä. Datataulujen toteutuksessa hyödynnettiin chart.js-kirjastoa.

Projekti aloitettiin konseptointityöpajalla keväällä 2022. Kehityspolitiikan tulosraportti 2022 julkaistiin ja luovutettiin eduskunnalle 9.11.2022.

Projektin redandbluen toteuttamat työvaiheet:

  • Konseptointi ja määrittely
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Visuaalinen suunnittelu
  • Elementtien tekninen toteutus redandbluella
  • Elementtien vienti Liferay-ympäristöön
  • Testaus ja korjaukset
  • Sisältöjen syöttö elementteihin käännöksineen
  • Viimeistely

Lue kehityspolitiikan tulosraportti

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Heidi Nora-Klemetti

Project Manager

040 575 2448

Muut työt