Digitaalinen graafinen ohjeisto on nykyaikaa

  • Uutiset

Oletko mielestäsi kivenhakkaaja vai yrityksen brändin asiantuntija? Jos olet nakutellut brändin suuntaviivat ja raamit pysyvään ja jykevään olomuotoon kestämään vuosien käyttöä, on aika kuulla totuus: Nykyaikainen brand book ja graafinen ohjeisto toteutetaan digitaaliselle alustalle.

Kun tehdään yrityksen graafista ohjeistoa tai brändin päälinjauksia sisältävää brand bookia, on vaihtoehtoina kädessä selailtava printtiversio, ladattava tai selattava sähköinen julkaisu sekä tehtäväänsä suunniteltu koodattu sivusto. Näistä viimeisin on luontevin tapa esittää yrityksen brändin linjaukset, koska nykyaikainen brändi elää ja mukautuu jatkuvasti uusiin tilanteisiin. Myös ohjeiden on oltava helposti päivitettävissä ajan tasalle.

Ajan tasalla ja aina saatavilla

Digitaaliselle alustalle suunniteltuun graafiseen ohjeistoon siirtyminen tarjoaa monia eri hyötyjä. Niistä yksi merkittävin on päivitettävyys. Kun yrityksen brand bookina toimii koodattu sivusto, on kaikkien saatavilla aina ajan tasalla oleva versio. Painettu tai tulostettu ohjeisto vanhenee pöytälaatikossa ja ladattava julkaisu saattaa hapantua käyttäjän omissa tiedostoissa. Brändistä vastaavien henkilöiden on helpompaa huolehtia yrityksen yhtenäisestä viestinnästä, kun kenenkään koneella ei piileksi vanhoja versioita graafisesta ohjeistosta. Päivitykset tapahtuvat aina suoraan sivustolle.

Digitaaliselle alustalle koodattu brand book on helposti saatavilla. Oli yrityksen koko mikä hyvänsä, on tärkeää, että yrityksen viestinnän linjauksista kerrotaan selkeästi ja avoimesti. Käyttäjäystävällisyyttä tuo mobiilikäytettävyys sekä selkeä nettisivurakenne. Tarvittavat materiaalit löytyvät nopeasti navigoimalla sivuston sisällä.

Joskus yrityksen brand bookin käyttäjät jakautuvat eri ryhmiin erilaisten tarpeidensa perusteella. Kun ohjeisto on salasanasuojatulla sivustolla, on materiaaleihin pääsyä mahdollista rajoittaa käyttäjäprofiilin mukaisesti. Salasanasuojausta voidaan käyttää, jos tiedot halutaan säilyttää turvallisesti vain rajatulla käyttäjäryhmällä. Toisaalta myös tätä päivää on, että yrityksen viestinnän ohjeisto saattaa olla avoimesti saatavilla. Tällainen käytäntö helpottaa ja nopeuttaa yhteistyötä organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Apuväline sujuvaan työntekoon

Huolellisesti suunniteltu digitaalinen graafinen ohjeisto on käyttäjän kannalta ketterä ja miellyttävä työväline. Kun tiedot ovat helposti haettavissa ja selailtavissa, voidaan säästää merkittävästi aikaa. Nopeutuneet prosessit saavat aikaan kustannussäästöjä, kun yksittäisten elementtien ja ohjeiden etsimiseen ei kulu turhaa aikaa.

Sivusto toimii yhtä hyvin kansainvälisessä ympäristössä, etätyötä tekevässä yhteisössä ja suuressakin monitasoisessa yritysryhmässä. Alustalle voidaan koota kaikki tarvittava materiaali saman navigaation alle. Sivustolle voidaan sijoittaa esimerkiksi yrityksen kaikki logot, typografiat, kuvamaailmat, värit, viestinnän tyylit ja puhetavat, gifit, videot, koodipätkät, animaatiot, some-ohjeet sekä fontit verkkokäyttöön.

Myös koodarit kaipaavat yrityksen suuntaviivoja työssään. Jotta tekniset asiantuntijat voivat toteuttaa digipalveluita yrityksen brändin mukaisesti, ovat koodit, komennot, painikkeet ja muut ulkoasun tai toimintojen yksityiskohdat mahdollista sijoittaa digitaaliseen brand bookiin. Näin säästetään monia työtunteja, kun digitaaliset linjaukset ja tarvittavat koodit ovat suoraan saatavilla.

Sujuva toteutus

Digitaalinen ohjeisto toteutetaan valmispohjalle, jolloin se on yritykselle edullinen ratkaisu. Kustomointia voidaan tarvittaessa tehdä yrityksen tarpeisiin. Esimerkiksi, jos yrityksellä on runsaasti materiaaleja, jotka vaativat peruspohjasta poikkeavaa rakennetta materiaalien esilletuontiin, voidaan koodata yksittäisiä personoituja lohkoja. Personoidut lohkot liitetään osaksi ohjeiston runkoa.

Yhdessä verkkosivuprojektin kanssa digitaalinen graafinen ohjeisto saadaan muovattua samaan kokonaisuuteen muun sivuston kanssa. Näin digitaalisen ohjeistosivun ulkoasu on yhdennäköinen muun sivuston kanssa. Samalla toteutus on sujuvaa ja kustannustehokasta, kun ohjeiston sivuun sovelletaan samaa koodia kuin verkkosivuilla.

Verkkoympäristö yhteistyön tukena

Brändin vahvuus perustuu yhdenmukaisuuteen ja selkeisiin linjauksiin. Organisaatioissa tapahtuva ryhmätekeminen on lisääntynyt, ja moni ihminen saattaa työstää yritysten myynti-, markkinointi- ja viestintämateriaaleja verkossa. Digitaalisen brand bookin avulla työskentely sujuu.

Brändiohjeistoissa älykkyys lisääntyy jatkuvasti tekniikkojen kehittyessä. Tulevaisuudessa normaali ominaisuus saattaa olla vaikkapa yrityksen profiiliin liittyvien ominaisuuksien ladattavuus suoraan erilaisten ohjelmistojen asetuksiin.