Redandblue on valittu mukaan Tieken Green ICT -hankkeeseen

  • Uutiset

Green ICT -hanke valmentaa Uudenmaan ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon sekä tukee yksityistä ja julkista sektoria vihreämpiin digihankintoihin.

Erilaiset ICT-ratkaisut vastaavat 4–10 prosentista sähkön vuosikulutuksesta ja 3–5 prosentista globaaleista kasvihuonepäästöistä (ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia, 2021). Yksittäisen ICT-palvelun jalanjälkeä voidaan kuitenkin oikeilla toimilla vähentää jopa 90 prosenttia.

Green ICT -hankkeeseen mukaan lähtevät yritykset pääsevät kehittämään omaa tuote- tai palvelutarjontaansa ilmasto- ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Kukin yritys saa tämän työn tuloksena raportin, joka dokumentoi nykytilaa, ja pohjan kehityssuunnitelmalle. Suunnitelman avulla yritys voi lähteä kehittämään tuotantoprosessiaan.

TIEKE, TIVIA ja LUT luotsaavat vuosina 2021–2023 Green ICT -hanketta, jossa edistetään vähähiilisempää digipalvelutuotantoa ja yritysten ja julkisen sektorin ilmastoviisasta hankintaosaamista Uudenmaan alueella.

Hanketta rahoittaa Uudenmaan liiton koordinoima Euroopan unionin aluekehitysrahasto. Aluekehitysrahaston tuki on myönnetty hankekumppaneille EU-REACT-erillishaun kautta, osana EU:n COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia elpymistoimia.

Vuonna 2022 hanke keskittyy erityisesti Green ICT -ekosysteemitoiminnan käynnistämiseen ja juurruttamiseen. Digitaalinen ekosysteemi tuo yhteen ilmasto- ja ympäristöystävällisen ICT:n käytöstä ja kehittyneestä kiinnostuneet.

Green ICT -ekosysteemillä kestävyyttä ja kilpailukykyä Uudenmaan yrityksille -hanketta rahoitetaan Uudenmaan liiton koordinoimasta REACT-EU-rahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta. Rahoitus on myönnetty osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.