Blogi

04.02.2021

FirstBeat-hyvinvointimittaus työhyvinvoinnin tukena

By Reeta Laamo

Jaa

Redandbluella ollaan innokkaita kokeilemaan erilaisia hyvinvointiohjelmia ja kartoitamme jatkuvasti uusia keinoja parantaa työhyvinvointia. Viikoittainen joogatunti oli etätyön alettua tauolla, mutta nyt olemme käynnistäneet sen uudelleen etänä. Zoomin välityksellä tehty rauhoittava yin-jooga on saanut hyvän vastaanoton ja se on jatkuvan kotona työskentelyn vastapainoksi koettu tarpeelliseksi mielen ja kehon huollon hetkeksi.

Vuoden alusta kaikki halukkaat ovat päässeet kokeilemaan uudenlaista tapaa mitata omia stressitasoja, unen palauttavuutta ja liikunnan vaikutusta jaksamiseen. Sykevälivaihtelua mittaavan FirstBeat-laitteen avulla voidaan tehdä useita 3–5 päivän pituisia mittausjaksoja, joista saa henkilökohtaisen palautteen FirstBeatin hyvinvointivalmentajalta.

Mittaukset tallentuvat myös FirstBeat Life -sovellukseen, johon mittausdataa voi kerätä haluamansa määrän. Mittauslaite jää meillä kaikille osallistuville omaksi, joten mittauksia voi jatkaa niin pitkään kuin haluaa. Ryhmätasolla dataa kerätään anonyymisti yrityksen käyttöön. Tämän ominaisuuden avulla saadaan nyt etätyöaikana arvokasta tietoa henkilöstön jaksamisesta.

Ennen laitteen käyttöönottoa henkilöstöllä tilasin postilla laitteen itselleni ja toimin koekaniinina, jotta saisin tarkemman ymmärryksen FirstBeatin ominaisuuksista.

Mittaustuloksissa näkyi selkeä toistuva kuvio stressitasojen vaihtelusta eri vuorokauden aikoina. Ehkä tärkeimpänä antina mittaus havainnollisti minulle, miten suuri vaikutus esimerkiksi tunnin mittaisella kävelylenkillä on seuraavan yön unen palauttavuuteen. Vaikka unen määrä oli muina öinä sama, uni ei ollut ilman reipasta ulkoilua ensimmäisten neljän tunnin osalta ollenkaan palauttavaa. Tästä sai selkeän motivaation ulkoilla edes pienen hetken joka ilta.

 

Redandbluen Lead Designerina toimiva Milla Poikolainen kokeili ensimmäisten joukossa FirstBeat-mittausta ja on saanut jo palautteen valmentajalta.

”Keräsin dataa viiden päivän mittausjakson ajalta. Liikun paljon, noin neljä kertaa viikossa ja noudatan säännöllistä ruokavaliota. Pidän huolta unen määrästä ja pyrin nukkumaan vähintään kahdeksan tuntia yössä.

Säännöllisistä elintavoista huolimatta mittauksessa selvisi, että uneni ei ole kovin palauttavaa. Mittaus havainnollisti myös sen, että unen kesto ei välttämättä määritä unen palauttavuutta.

Päivän aikana minulle ei tullut erillisiä palautumisjaksoja, sillä unohdan usein pitää taukoja työn ohessa. Valmentajalta sain vinkkejä työpäivän aikaiseen palautumiseen esimerkiksi lyhyiden kävelylenkkien avulla. Ymmärrän nyt paremmin taukojen tärkeyden ja sen, että liikunta ei saa olla liian raskasta.

Mittauksesta sai kattavan kuvan omasta kokonaishyvinvoinnista. On hyvä, että laite jäi omaan käyttöön, sillä nyt voi seurata onko esimerkiksi parin kuukauden päästä pienillä muutoksilla arkeen saanut vaikutettua palautumiseen,” Milla summaa.

Yritystasolla odotamme vielä mielenkiinnolla kaikkien mittausten valmistumista, jotta saamme kokonaiskuvan mittaustuloksista. Palveluna FirstBeat-mittaus ja valmennus on yrityskäytössä kiinnostava ja varmasti monelle silmiä avaava kokemus. Jakamalla valmennuskokemuksia saamme vinkit parempaan työhyvinvointiin jakoon myös koko henkilöstölle.

Reeta on redandbluen toinen perustaja ja Senior Designer, joka on erikoistunut käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja saavutettavuuteen.

Reeta Laamo

044 362 7714

Lisää ajankohtaisia