Mobile first -ideologia verkkopalvelun suunnittelussa

 • Blogi

Mobile first -ideologia on varmasti tuttu termi heille, jotka ovat olleet tekemisissä verkkopalvelujen ja -sivustojen suunnittelun kanssa edes jollain tasolla. Käyn tässä artikkelissa läpi, miten mobile first -ideologia voi edesauttaa verkkopalvelun käyttökokemuksen ja saavutettavuuden kehittämistä.

Verkkopalvelun suunnittelu mobile first -ideologialla tarkoittaa suunnitteluprosessin aloittamista mobiililaitteilta ja siirtymistä mobiilista suurempiin näyttökokoihin. Tämä lähestymistapa varmistaa, että tärkein sisältö ja toiminnot ovat käytettävissä pienillä ja kapeilla näyttöpäätteillä, mikä parantaa mobiilikäyttökokemusta. Mobile first -ajattelua tukee progressiivisen parantamisen (progressive enhancement) konsepti, jossa ensisijaisesti keskitytään olennaiseen sisältöön ja lisätään parannuksia suuremmille näytöille ja edistyneemmille selaimille​ (The Interaction Design Foundation)​.

Figma-työkalun käyttö verkkopalvelun suunnittelussa

Figma on suosittu työkalu käyttöliittymien suunnittelussa, joka tukee hyvin mobile first -ideologiaa. Figma mahdollistaa suunnittelun aloittamisen mobiilinäkymistä ja siirtymisen joustavasti suurempiin desktop-näkymiin. Redandbluen suunnitteluprosessi Figmaa hyödyntäen voidaan jakaa kahteen vaiheeseen:

 1. Käyttöliittymäprototyyppi: Tässä vaiheessa web-suunnitelmista luodaan klikkailtava prototyyppi, jossa keskitytään käyttöliittymän toimivuuden testaamiseen ilman visuaalisten elementtien aiheuttamia häiriötekijöitä. Tämä vaihe auttaa varmistamaan, että suunniteltu käyttöliittymä on intuitiivinen ja toimiva.
 2. Visuaalinen prototyyppi: Seuraavassa vaiheessa suunnitelmiin lisätään visuaaliset elementit ja viimeistellään verkkopalvelun prototyyppi, joka on lähes lopullinen. Tämä vaihe mahdollistaa käyttökokemuksen testaamisen ennen verkkopalvelun toteutusta, varmistaen samalla, että visuaaliset elementit tukevat suunniteltua käyttökokemusta.

Verkkopalvelun responsiivisuus ja adaptiivisuus

Verkkopalveluiden käyttöliittymät ovat yleensä responsiivisia, eli ne mukautuvat eri näyttökokoihin saumattomasti. Mobile first -ideologiassa on tärkeää huomioida myös adaptiivisuus, mikä tarkoittaa, että käyttöliittymä ja -kokemus saattavat olla hieman erilaisia mobiililaitteilla käytettävyyden optimoimiseksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi yksinkertaisempia navigointiratkaisuja ja suurempia kosketuspintoja mobiilissa​ (The Interaction Design Foundation)​.

Saavutettavuuden edistäminen mobile first -ideologialla

Mobile first -suunnittelu voi merkittävästi edistää verkkopalvelun saavutettavuutta. Tämä lähestymistapa kannustaa suunnittelijoita keskittymään ydinsisällön selkeyteen ja yksinkertaisuuteen, mikä hyödyttää käyttäjiä, joilla on erilaisia esteitä. Esimerkiksi suuremmat kosketuspinnat ja selkeämpi navigointi mobiilissa auttavat käyttäjiä, joilla on motorisia tai näköön liittyviä rajoitteita.

Koska mobile first -suunnittelu suosii suoraviivaista ja selkeää käyttöliittymää, se voi helpottaa sisällön ymmärtämistä kognitiivisista haasteista kärsiville käyttäjille. Mobile first -ideologia tukee myös responsiivisuutta, mikä varmistaa, että palvelu toimii hyvin erilaisilla apuvälineillä ja näytönlukijoilla, parantaen siten kaikkien käyttäjien käyttökokemusta​ (The Interaction Design Foundation)​.

Verkkopalvelun mobiilioptimointi

Mobile first -ideologia ulottuu suunnittelupöydän ohella myös toteutukseen, jossa verkkopalvelun mobiilioptimoinnilla pidetään huolta optimaalisesta käyttökokemuksesta mobiilissa. Tärkeimmät tekijät verkkopalvelun toteutuksessa mobile first -ideologialla ovat:

1. Sisällön priorisointi

Mobile first -suunnittelussa on tärkeää priorisoida sisältö. Tärkein sisältö ja toiminnot tulee asettaa etusijalle, sillä mobiililaitteiden näytöt ovat pienempiä, ja käyttäjät haluavat löytää olennaisen tiedon nopeasti ja helposti.

2. Käyttöliittymän yksinkertaisuus

Käyttöliittymän tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja intuitiivinen. Ylimääräiset elementit ja monimutkaiset navigointirakenteet tulee karsia pois, jotta käyttäjäkokemus olisi sujuva.

3. Responsiivisuus ja adaptiivisuus

Verkkopalvelun tulee olla responsiivinen ja adaptiivinen. Responsiivisuus varmistaa, että palvelu mukautuu eri näyttökokoihin saumattomasti, kun taas adaptiivisuus tarkoittaa, että käyttöliittymä ja -kokemus optimoidaan eri laitteille erikseen, esimerkiksi käyttämällä eri navigointiratkaisuja mobiilissa ja työpöydällä.

4. Nopeus ja tehokkuus

Verkkopalvelun latausnopeus on erityisen tärkeä mobiilikäytössä. Kuvien ja muiden mediatiedostojen optimointi, sekä tarpeettomien skriptien ja resurssien minimointi ovat olennaisia, jotta verkkopalvelu latautuisi nopeasti mobiililaitteilla.

5. Käytettävyystestaus

Mobile first -suunnittelussa käytettävyystestaus on ratkaisevan tärkeää. Käyttöliittymäprototyyppiä ja/tai visuaalista prototyyppiä tulee testata todellisilla käyttäjillä, jotta voidaan varmistaa, että käyttöliittymä on intuitiivinen ja toimiva kaikilla laitteilla. Tutustu käytettävyystutkimukseen tarkemmin.

6. Saavutettavuus

Verkkopalvelun tulee olla saavutettava kaikille käyttäjille, mukaan lukien ne, joilla on erityistarpeita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tekstin koon ja kontrastin huomioimista, kosketuspintojen suurentamista ja näytönlukijoiden tuen varmistamista. Lue myös, miten ihmiskeskeinen suunnittelu on saavutettavan verkkopalvelun tukijalka.

7. Navigointi ja käyttäjäpolut

Verkkopalvelussa navigoinnin tulee olla helppoa ja loogista mobiililaitteilla. Käyttäjäpolut tulee suunnitella siten, että ne ohjaavat käyttäjää sujuvasti haluttuihin toimenpiteisiin ilman turhaa ponnistelua.

8. Visuaalinen hierarkia

Visuaalinen hierarkia auttaa käyttäjää hahmottamaan sivuston sisällön tärkeysjärjestyksen. Selkeät otsikot, värit ja typografia ohjaavat käyttäjän katsetta ja helpottavat sisällön omaksumista.

Ota yhteyttä

Aloita verkkopalvelun mobiilioptimointi redandbluen kanssa

Petri Siltala

Director, Sales & Finance
Puhelin 041 506 2462
Sähköposti petri@redandblue.fi

Yhteydenottolomake

Nimi(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Referenssit

Tutustu redandbluen työnäytteisiin

Kaikki työnäytteet
 • Journalistiliiton verkkosivusto

  Journalistiliitto on jäsentensä perustama ja johtama, vahva ja itsenäinen ammattiliitto. Journalistiliiton verkkosivusto oli vanhentunut ja haasteita oltiin huomattu sekä sisältöjen hallinnassa että löydettävyydessä.
 • Moottori.fi verkkolehti

  Autoliitto valitsi redandbluen vuoden 2023 alkukesästä suunnittelemaan ja toteuttamaan uuden Moottori.fi-verkkopalvelun. Uusi palvelu julkaistiin maaliskuussa 2024.
 • Design Forum Finlandin verkkopalvelu-uudistus

  Design Forum Finlandia ylläpitää Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry, joka on perustettu vuonna 1875. Yhdistyksen jäseninä on muotoilualaa lähellä olevia yrityksiä ja organisaatioita.
Kaikki työnäytteet