Google Ads -mainonta on tehokas digimarkkinointikanava

Google Ads -mainonta on tehokas digimarkkinointikanava

Google Ads on tehokas digimarkkinointikanava, joka tarjoaa erilaisia, kustannustehokkaita mainontavaihtoehtoja yrityksille ja muille markkinoijille. Olemme Google Partner -kumppani ja kasvumarkkinoinnin asiantuntijamme ovat Googlen sertifioimia ammattilaisia.

Kasvumarkkinoinnin asiantuntijamme tarjoavat palveluita:

Google-mainonnan etuja ovat kustannustehokkuus, hyvä kohdentaminen ja potentiaalisen asiakaskunnan tavoittaminen.

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä pian.

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Paavo Virta

Head of Growth Marketing

040 530 1233

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimus on tärkeä hakusanamainonnan työvaihe, joka tarjoaa dataa mm. siitä, mitkä hakusanat ovat relevantteja, miten kilpailtuja ne ovat orgaanisesti ja maksetun mainonnan puolella ja paljonko keskimääräiset klikkihinnat ovat. Parhaita avainsanoja ja hakuteemoja voi tutkia useilla työkaluilla, kuten Semrush, Ubersuggest ja Google Keyword Planner

 

Hakusanamainonta

Kun puhutaan Google-mainonnasta, niin puhutaan usein nimenomaan hakusanamainonnasta. Hakusanamainonta onkin yksi yleisimmistä Google Ads -mainosmuodoista. 

Hakusanamainonnasta lyhyesti

  • Hakusanamainonta: Tämä tarkoittaa mainosten näyttämistä hakutulossivulla orgaanisten hakutulosten lisäksi. Mainokset ovat maksettuja ja niitä klikkaamalla mainostaja maksaa Googlelle.
  • Etuja: Hakusanamainonnan etuja ovat kustannustehokkuus, hyvä kohdentaminen ja potentiaalisen asiakaskunnan tavoittaminen.
  • Avainsanatutkimus: Oikein valitut avainsanat ovat kampanjan perusta. Niiden valintaan vaikuttavat hakujen lukumäärä ja relevanssi. Myös kilpailu avainsanoista vaikuttaa.
  • Mainosten järjestys: Google Ads käyttää monimutkaista huutokauppasysteemiä mainosten sijoituksen määrittämiseen. Huomioon otetaan rahallinen panostus, mainoksen aiheellisuus sekä laskeutumissivun laatu.
  • Ostopolun vaiheet: Hakusanamainontaa voi hyödyntää kaikissa ostopolun vaiheissa. Vaiheet vaihtelevat tiedonhausta ostotapahtumaan.
  • Responsiiviset hakumainokset: Tämä on yleisin tekstimainosten muoto, ja se koostuu otsikoista, kuvausteksteistä ja url-osoitteesta. Google valitsee itsenäisesti parhaiten toimivat yhdistelmät.
  • Dynaaminen hakusanamainonta: Tässä mainostyypissä määritellään verkkosivu, ja Google näyttää mainoksen sen perusteella. Mainoksen otsikko luodaan automaattisesti.
  • Strategia: Dynaaminen mainonta voi täydentää tavanomaista hakusanamainontaa etenkin, kun on vaikea löytää tehokkaita hakusanoja.

Google Ads -mainonta on tehokas digimarkkinointikanava

Display-mainonta

Display-verkosto kattaa laajan joukon verkkosivustoja, sovelluksia ja YouTube-kanavia, joissa mainokset voivat näkyä. Display-mainokset voivat olla teksti-, kuva- tai videomainoksia. Ne voivat näkyä esimerkiksi uutissivustoilla, blogin sivupalkissa tai mobiilisovelluksissa.

Youtube-mainonta

YouTube-mainonta tarjoaa monipuolisia tapoja tavoittaa kohdeyleisöt YouTuben kautta. Mainostaja voi valita heidän tavoitteisiinsa ja budjettiinsa parhaiten sopivat mainosmuodot.

Kohdentamisen avulla mainokset voidaan suunnata tiettyyn demografiseen ryhmään, kiinnostuksen kohteisiin ja käyttäytymiseen perustuen. Yritykset voivat käyttää YouTube-mainontaa esim. brändin näkyvyyden lisäämiseen, tuotepromootioihin ja liidien keräämiseen. YouTube-mainonta on parhaimmillaan erittäin kustannustehokasta mainontaa.

Performance Max-mainonta

Performance Max on Google Ads -mainonnan kampanjatyyppi, joka on suunniteltu tarjoamaan laaja ja dynaaminen kokonaisuus. Performance Max -kampanjat yhdistävät useita eri mainosmuotoja ja näyttöpaikkoja yhteen kampanjaan. Tämä tarkoittaa, että mainokset voivat näkyä hakutulossivuilla, Display-verkostossa, YouTubessa ja Gmailissa. Kampanjat hyödyntävät Google Adsin koneoppimista valitakseen parhaat mainokset ja paikat kullekin yksittäiselle käyttäjälle.

Shopping-mainonta

Tämä mainosmuoto soveltuu erityisesti verkkokaupoille. Shopping-mainokset näkyvät Google-haun yläosassa tai hakutulossivulla ja sisältävät tuotekuvia, nimiä, hintoja ja kaupan nimeä. Ne auttavat kuluttajia löytämään tiettyjä tuotteita ja ohjaavat heidät suoraan mainostajan verkkokauppaan.

Google-mainonnan tulokset

Google Ads -mainonta voi tarjota useita erilaisia tuloksia yrityksille ja markkinoijille, kuten:

Lisääntynyt näkyvyys

Google Ads auttaa yrityksiä näkymään potentiaalisten asiakkaiden hakutulossivuilla ja muilla online-alustoilla. Tämä lisää yrityksen näkyvyyttä ja altistumista potentiaalisille asiakkaille, jotka etsivät tiettyjä tuotteita tai palveluita.

Korkeammat verkkoliikenteen ja kävijämäärät

Mainosten avulla yritykset voivat houkutella enemmän kävijöitä verkkosivulleen. Kun mainoksia näytetään oikealle kohdeyleisölle ja hyödynnetään tehokkaita avainsanoja, se voi johtaa lisääntyneeseen verkkoliikenteeseen ja kävijämääriin.

Lisääntynyt myynti ja konversiot

Google Ads voi auttaa yrityksiä lisäämään myyntiä ja konversioita. Kun mainokset tavoittavat potentiaaliset asiakkaat oikealla hetkellä ja oikealla viestillä, se voi johtaa korkeampaan konversioasteeseen, kuten ostoihin, liidien keräämiseen tai muuhun haluttuun toimintaan.

Kohdennetumpi markkinointi

Google Ads tarjoaa tehokkaan kohdistuksen mahdollisuuden. Mainoksia voidaan kohdentaa tiettyjen demografisten tietojen, maantieteellisen sijainnin, kiinnostusten ja käyttäjän käyttäytymisen perusteella. Tämä auttaa yrityksiä tavoittamaan juuri oikean kohdeyleisön, mikä voi parantaa mainosten tehokkuutta.

 

Mittaaminen, seuranta ja optimointi

Google Ads tarjoaa laajan valikoiman mittaus- ja seurantatyökaluja, joiden avulla mainontaa voi seurata ja analysoida. Markkinoijat voivat saada tietoa mainosten suorituskyvystä, kuten klikkausprosentista, konversioasteesta ja mainoskuluista, jotta he voivat optimoida kampanjoitaan ja saavuttaa parempia tuloksia.

Mainontatulokset voivat vaihdella riippuen monista tekijöistä, kuten mainostajan tavoitteista, budjetista, kilpailusta ja markkinan olosuhteista. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi Google Ads -mainonnan avulla tarvitaan jatkuvaa seurantaa, testausta ja optimointia.

Seuranta

Seuranta tarkoittaa kampanjan suorituskyvyn ja tulosten jatkuvaa seuraamista. Google Ads tarjoaa erilaisia seurantatyökaluja ja mittareita, joiden avulla voidaan mitata kampanjan tehokkuutta. Näitä mittareita voivat olla esimerkiksi klikkausprosentti (CTR), konversioaste, mainoskustannukset ja ROI (tuottosuhde).

Testaus

Testaaminen on tärkeää, jotta voidaan selvittää, mikä mainoksen tai kampanjan osa toimii parhaiten. A/B-testaaminen on yleinen menetelmä, jossa vertaillaan kahta tai useampaa erilaista versiota mainoksesta, laskeutumissivusta tai kampanjan asetuksista. Testauksen avulla voidaan selvittää, mikä vaihtoehto tuottaa parempia tuloksia, ja optimoida sen perusteella kampanjaa.

Optimointi

Optimointi tarkoittaa kampanjan jatkuvaa parantamista perustuen seuranta- ja testaustuloksiin. Optimointitoimenpiteitä voi olla esimerkiksi avainsanojen ja mainosryhmien kehitys, budjetin hallinta, kohdentamisen tarkentaminen tai mainosten sisällön muokkaaminen. Optimoinnin avulla pyritään parantamaan mainonnan tehokkuutta, saavuttamaan korkeampi klikkausprosentti, alentamaan mainoskustannuksia ja parantamaan konversioasteita.

Jatkuva seuranta ja optimointi

On tärkeää ymmärtää, että mainonta vaatii jatkuvaa seurantaa ja optimointia. Markkinoiden ja kohdeyleisön käyttäytyminen voi muuttua, kilpailu voi kiristyä tai sesonkiluonteiset tekijät voivat vaikuttaa mainontaan. Jatkuvalla seurannalla ja optimoinnilla voidaan reagoida muutoksiin ja varmistaa, että kampanja on ajan tasalla ja tuottaa parhaita tuloksia.

Seuranta, testaus ja optimointi ovat keskeisiä strategioita mainonnan tehokkuuden parantamiseksi. Niiden avulla voimme saavuttaa parempia tuloksia, optimoida mainosbudjettia tehokkaammin ja varmistaa, että mainonta vastaa asetettuja tavoitteita. On kannattavaa seurata ja analysoida kampanjoiden suorituskykyä säännöllisesti ja tehdä tarvittavia muutoksia optimoinnin ja testauksen perusteella.

Aloitetaanko yhteistyö? Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä pian.

Tutustu myös muihin palveluihimme

Digimarkkinointi

Digimarkkinointi

Keräämme ymmärrystä datasta, ja luomme uutta kasvua sen pohjalta. Teemme digimarkkinoinnin lisäksi mittaussuunnitelmia sekä optimoimme palveluita.

Lue lisää
Verkkopalvelu

Verkkopalvelu

Tarjoamme kaikki tarpeelliset ratkaisut koko verkkopalvelun elinkaarelle. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet laadukkaita verkkopalveluja asiakkaillemme yli kymmenen vuoden ajan.

Lue lisää
Brändäys ja muotoilu

Brändäys ja muotoilu

Tuomme näkyväksi sen, mikä organisaatiossasi on kiinnostavaa ja erilaista. Teemme yritysilmeitä, graafista suunnittelua, valokuvia sekä kuvituksia.

Lue lisää