Careeria - verkkosivuston uudistus

Toteutimme Careerialle verkkopalvelun, jossa yhdistyy koulutusyhtymän kohderyhmien tarpeiden huomioiminen ja erilaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen niin nuorille kuin aikuisillekin. Careeria luo osaamista ja ammattitaitoa työelämään ja tarjoaa koulutuksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Monialaisesta Careeriasta valmistuu työelämän palvelukseen huomisen tekijöitä, joista moni luo uusia uria kansainvälisessä ympäristössä. 

Lähtökohta ja tavoitteet

Careerian uuden verkkopalvelun lähtökohtana oli huomioida nuorten koulutusten ohella myös muut kohderyhmät kuten yritykset entistä paremmin. Koulutuksiin liittyvän tiedon jakamisen lisäksi tärkeänä tavoitteena oli myös palvella nykyisiä opiskelijoita mahdollisimman hyvin.  Tiedon jakamisen lisäksi tärkeänä tavoitteena oli myös sivuston sisällön ylläpitämisen ja editoimisen vaivattomuus.

  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Visuaalinen suunnittelu
  • Tekninen kehitys
  • Testaus
  • Ylläpito- ja jatkokehitys

Suunnittelu

Suunnittelu aloitettiin työpajassa, jossa käytiin läpi North Patrolin tekemä vaatimusmäärittely ja konseptisuunnitelma ja sivuston rakennehierarkia hahmotelma. Yhteistyössä North Patrolin kanssa selvitettiin Careerian tärkeimmät kohderyhmät ja heidän tarpeensa koskien uutta verkkopalvelua sekä käyttöliittymälliset ja visuaaliset reunaehdot soveltaen Careerian uutta ilmettä.

Redandblue toteutti käyttöliittymä -ja visuaalisen suunnitelman tarjoamalla Careerian ydininformaation selkeästi laajan lohkokirjaston avulla, AA-tason saavutettavuus huomioiden.

Tekninen toteutus

Tekninen toteutus pohjautuu WordPress-julkaisujärjestelmän päälle rakennettuun helposti hallittavan sivustoon, jossa Careerian pystyy omatoimisesti kustomoimaan ja rakentamaan yksittäisiä sivuja lohkoilla. Sivustolle toteutettiin Azure AD -integraatio ja Valu Search -hakutoiminto. Koulutukset-sisältötyyppistä taas voidaan viedä tietoa Koulutus.fi- ja Studentum.fi-verkkosivustoille xml-muodossa. Lisäksi sivustolle toteutettiin erillinen ”verkkokauppa-osio”. Sivustolle tehtiin kieliversiot ruotsin ja englannin kielen sisältöjä varten.

Careerian sivustolle asetettiin analytiikkaseurannat sekä uudelleenohjaukset. Careerialle luotiin myös oma ohjauspaneeli Google Analytics 4:ä varten.

 

Koulutussivujen kävijämäärä on verkkopalvelun julkaisun jälkeen noussut yli 34% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

Projekti sujui kokonaisuudessaan hyvin. Kiitokset Careerian projektinjohdolle: Tuija Montolle, Tuuli Montoselle ja projektin julkaisun jälkeen eläkkeelle siirtyneelle Pekka Manniselle.

Muut työt