• Konseptisuunnittelu
  • UI/UX
  • Verkkosivut ja -palvelut
  • Visuaalinen suunnittelu

Careeria – verkkosivuston uudistus

Toteutimme Careerialle verkkopalvelun, jossa yhdistyy koulutusyhtymän kohderyhmien tarpeiden huomioiminen ja erilaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen niin nuorille kuin aikuisillekin.

Careeria luo osaamista ja ammattitaitoa työelämään ja tarjoaa koulutuksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Monialaisesta Careeriasta valmistuu työelämän palvelukseen huomisen tekijöitä, joista moni luo uusia uria kansainvälisessä ympäristössä. 

Verkkopalvelun uudistuksen lähtökohta ja tavoitteet

Careerian uuden verkkopalvelun lähtökohtana oli huomioida nuorten koulutusten ohella myös muut kohderyhmät kuten yritykset entistä paremmin. Koulutuksiin liittyvän tiedon jakamisen lisäksi tärkeänä tavoitteena oli palvella nykyisiä opiskelijoita mahdollisimman hyvin.  Tiedon jakamisen lisäksi sivuston sisällön ylläpitämisen ja editoimisen tuli olla jatkossa vaivatonta. 

Integraatioiden osalta haluttiin yhdistää Careerian henkilöstön tiedot Azure AD:n kanssa WordPressin henkilötietokortteihin, jotta henkilökunnan tietoja ei jatkossa tarvitsisi päivittää kahteen paikkaan.

Koulutusten tietojen tuli siirtyä automaattisesti Studentum.fi ja Koulutus.fi -palveluihin, jotta näiden osalta säästyttäisiin niin ikään saman sisällön päivittämisestä useampaan paikkaan.

  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Visuaalinen suunnittelu
  • Tekninen kehitys, integraatiot
  • Testaus
  • Ylläpito- ja jatkokehitys

Verkkopalvelun suunnittelu

Suunnittelu aloitettiin työpajassa, jossa käytiin läpi North Patrolin tekemä vaatimusmäärittely ja konseptisuunnitelma ja sivuston rakennehierarkian hahmotelma. Yhteistyössä North Patrolin kanssa selvitettiin Careerian tärkeimmät kohderyhmät ja heidän tarpeensa koskien uutta verkkopalvelua sekä käyttöliittymälliset ja visuaaliset reunaehdot soveltaen Careerian uutta ilmettä.

Vaatimusmäärittelyn jälkeen kävimme vielä redandbluen ja Careerian kanssa useita yhteisiä työpajoja, joissa tehtiin tarkempi tekninen määrittely jokaisen toiminnallisuuden sekä integraatioiden osalta sekä jaettiin tehtävät sprintteihin.

Käyttöliittymä- ja visuaalisen suunnittelun vaiheet toteutettiin klikkailtavina prototyyppeinä. Sivusolle luotiin laaja lohkoelementtikirjasto erilaisten sisältöjen tarpeisiin ja ns. tarjotinsivuja varten. Sivuista tehtiin käyttöliittymämalleja oikeilla Careerian käsikirjoittamilla sisällöillä.

Sivusto suunniteltiin ja toteutettiin vastaamaan AA-tason saavutettavuutta.

Tekninen toteutus

Tekninen toteutus pohjautuu WordPress-julkaisujärjestelmän päälle rakennettuun helposti hallittavan sivustoon, jossa Careerian pystyy omatoimisesti kustomoimaan ja rakentamaan yksittäisiä sivuja lohkoilla.

Tekninen toteutus tehtiin Scrum-mallilla kuudessa kahden viikon mittaisessa sprintissä ja projektissa oli kolme kehittäjää. Sivustoa testattiin jokaisen sprintin päätteeksi niin, että lopputestaus jäi mahdollisimman kevyeksi.

Sivustolle toteutettiin Azure AD -integraatio ja Valu Search -hakutoiminto. Koulutukset-sisältötyyppistä taas voidaan viedä tietoa Koulutus.fi- ja Studentum.fi-verkkosivustoille xml-muodossa. Lisäksi sivustolle toteutettiin erillinen verkkokauppa-osio yrityskoulutusten tarpeisiin. Verkkokaupasta siirrytään kuitenkin ostotapahtumaan erilliseen palveluun. Sivustolle tehtiin kieliversiot ruotsin ja englannin kielen sisältöjä varten.

Lopputulos

Careerian sivustolle asetettiin analytiikkaseurannat sekä uudelleenohjaukset. Careerialle luotiin myös oma ohjauspaneeli Google Analytics 4:ä varten.

Koulutussivujen kävijämäärä on verkkopalvelun julkaisun jälkeen noussut yli 34 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Projekti sujui kokonaisuudessaan hyvin. Kiitokset Careerian projektinjohdolle: Tuija Montolle, Tuuli Montoselle ja projektin julkaisun jälkeen eläkkeelle siirtyneelle Pekka Manniselle.

Ota yhteyttä

Petteri Laamo

Head of Design, Co-Founder

Petteri on redandbluen toinen perustaja ja kokenut suunnittelija.

Puhelin: 040 194 4421