• UI/UX
  • Verkkosivut ja -palvelut
  • Visuaalinen suunnittelu

Frame Finland verkkopalvelu-uudistus

Frame Finland verkkopalvelu-uudistus

Palvelu

frame-finland.fi

 

Frame Contemporary Art Finland on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus, joka vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa sekä edistää yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten nykytaiteen ammattilaisten välillä. Framen toiminnan ytimessä on asiantuntijavierailut, Venetsian Biennaalin järjestäminen sekä apurahojen myöntäminen taidetoimijoille.

Suomalaista nykytaidetta maailmalle

Framen verkkopalvelun tärkein tehtävä on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa kansainvälisesti. Verkkopalvelu-uudistuksen lähtökohtana olivat saavutettavuusvaatimusten täyttyminen sekä uuden brändi-identiteetin lanseeraaminen. Sivustolle haluttiin myös aikaisempaa laajempi tietopankkiosio, jossa jaetaan tietoa nykytaiteen toimialaan liittyen päättäjille, ammattilaisille ja median käyttöön. Sivusto on ensisijaisesti viestinnällinen ja se sisältää paljon tietoa ja materiaalia.

Taidetta verkkoon

Palvelun suunnittelu aloitettiin useammalla konseptointityöpajalla, joissa määritettiin palvelun kohderyhmät, käyttäjäpolut ja tärkeimmät tavoitteet eri käyttäjäryhmille. Sivuston visuaalisuutta benchmarkattiin erilaisten esimerkkien avulla.

Visuaalisesti sivustosta haluttiin hienostunut ja minimalistinen, jolloin näyttävälle kuvamateriaalille jää paremmin tilaa. Sivusto toimii gallerian tapaan huomaamattomana mutta tyylikkäänä pohjana taiteelle. Uusi brändi-identiteetti näkyy osioita kehystävissä linjoissa, eli ”frameissä” sekä modernissa väripaletissa ja typografiassa.

Minimalistinen ja saavutettava

Konseptin kitetytyksen jälkeen suunniteltiin käyttöliittymämallit sivuston eri oisioista. Käyttöliittymä- ja visuaalisen suunnittelun vaiheessa rakennettiin myös klikkailtavat prototyypit desktop- ja mobiilikokoihin.

Sivuston lopullinen ulkoasu on minimalistinen, graafinen ja kuvapainotteinen. Visuaalisuudessa on käytetty paljon tyhjää tilaa ja gridiä hyödynnetty monipuolisesti.

Julkaisuja, tilastoja ja tutkimuksia voidaan filtteröidä koontisivuilla materiaalityypin mukaan. Sivustolla on kolme kieliversiota ja laaja ajankohtaisosio.

Teknisesti sivusto toteutettiin WordPress-julkaisujärestelmälle Gutenberg-lohkoina. Saavutettavuus täyttää AA-tason vaatimukset.

Vieraile sivustolla: frame-finland.fi

Ota yhteyttä

Reeta Laamo

Managing Director, Co-Founder

Reeta on redandbluen toinen perustaja ja Senior Designer, joka on erikoistunut käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja saavutettavuuteen.

Puhelin: 044 362 7714