• Integraatio
 • Konseptisuunnittelu
 • Käytettävyystutkimus
 • Saavutettavuus
 • UI/UX
 • Verkkosivut ja -palvelut
 • Visuaalinen suunnittelu

Kuntarahoituksen verkkopalvelu-uudistus

Kuntarahoitus on yksi Suomen suurimmista luottolaitoksista, joka tarjoaa monipuolisia rahoituspalveluja kunta- ja hyvinvointisektoreille ja valtion tukemaan asuntotuotantoon. Redandblue toimi kumppanina verkkosivu-uudistuksessa, jonka lopputulos julkaistiin kesäkuussa 2024.

Kuntarahoitus on yksi Suomen suurimmista luottolaitoksista, joka tarjoaa monipuolisia rahoituspalveluja kunta- ja hyvinvointisektoreille ja valtion tukemaan asuntotuotantoon. Yhtiö on oman asiakaskuntansa merkittävin rahoittaja Suomessa. Kuntarahoituksen tavoitteena on olla asiakaskuntansa tärkein rahoituksen kumppani, ja kehittää siitä syystä jatkuvasti palveluitaan vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Kuntarahoituksen uusittu verkkopalvelu

Kuntarahoitus.fi

Lähtökohdat ja tavoitteet

Verkkopalvelulla on tärkeä rooli Kuntarahoituksen viestinnässä sekä asiakastyössä ja sijoittajasuhteiden rakentamisessa. Nykyisen verkkopalvelun konseptia haluttiin päivittää ja samassa yhteydessä uudistaa koko verkkopalvelu.

Lähtökohtana uudistukselle oli tarve kehittää verkkopalvelu, joka tuo paremmin palvelut esiin sidosryhmä- ja sektorikohtaisesti. Uudistettuun Kuntarahoitus.fi-sivustoon yhdistettiin myös ennen erillinen, englanninkielinen munifin.fi-sivusto. Kahden sivuston yhdistämisen tarkoituksena on jatkossa helpottaa sisällön hallinnointia sekä selkeyttää brändien yhteyttä osana Kuntarhoituksen brändimielikuvaa. Kuntarahoituksen työnantajamielikuvaa toivottiin tuotavan yleisesti uudistetulla palvelulla vahvemmin esiin sekä verkkopalvelun yleistä asiakaskokemusta haluttiin parantaa.

Näistä lähtökohdista Kuntarahoitus etsi uuden verkkopalvelun kehittämiseen pitkäaikaista kumppania, jolta löytyisi vahva kokemus helposti ylläpidettävien ja monipuolisten verkkosivustojen toteutuksesta sekä proaktiivinen ote jatkuvaan kehittämiseen. Kumppanilta vaadittiin myös osaamista intuitiivisten, helppokäyttöisten ja ajanmukaisten käyttöliittymien suunnitteluun. Toteutuksen tavoitteena oli tuottaa kestävä ratkaisu, joka täyttää Kuntarahoituksen vaatimukset ja palvelee uudistunutta konseptia mahdollisimman hyvin ja pitkälle tulevaisuuteen.

Konseptin ja määrittelyn tarkennus

Tekniset lähtökohdat ja vaatimukset verkkopalvelun toiminnallisuuksille ja tietosisällölle kuvattiin kattavassa vaatimusmäärittelyssä. Tehtäväksi jäi tarkentaa näitä vaatimuksia järjestelmän toteuttamisen edellyttämälle tasolle. Määrittelyn tarkennuksessa tuli myös täsmentää sivustolle tarvittavat käyttöoikeusmallit, integraatiot sekä migraatioon liittyvät yksityiskohdat.

Tarkennusvaiheen aikana yhdessä työskentely oli tiivistä, jotta molemmille osapuolille syntyi ymmärrys toteutettavan ratkaisun sisällöstä. Lopputuloksena tulevasta verkkopalvelusta kuvattiin tarkemmin sivuston sisältötyypit, sivuelementit ja toiminnallisuudet sekä julkaisujärjestelmän ratkaisut. 

Suunnittelu

Uuden verkkopalvelun visuaalinen ilme on suunniteltu Kuntarahoituksen brändin mukaiseksi. Suunnittelu aloitettiin luomalla käyttöliittymäsuunnitelma verkkopalvelun sivupohjista ja niiden eri näkymistä. Käyttöliittymä- ja visuaalisessa suunnittelussa mahdollistettiin erityyppisillä elementeillä tuotettavien sisältöjen yhtenäinen käyttökokemus ja monikäyttöisyys. Erityistä huomiota kiinnitettiin mobiilikäyttöisyyteen ja saavutettavuuteen. Suunnittelutyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja prosessiin varattiin riittävä määrä iteraatiokierroksia, jotta sivuston ulkoasu ja käytettävyys vastasivat asiakkaan vaatimuksia sekä brändin ydintä.

 • Heidi Penttinen

  Viestintäpäällikkö, Kuntarahoitus

On ollut hienoa tutustua Red & Bluen tiimiin. Projektissa syntyi alusta asti kokemus siitä, että teemme työtä aidosti yhdessä ja että redandbluelaiset ovat luonnollinen jatke omalle tiimillemme verkkosivustomme kehittämisessä. Tiimin omistautuminen ja työn laatu olivat erinomaisia, ja jatkamme innolla ja luottavaisena sivuston jatkokehittämistä Red & Bluen tiimin kanssa.

 • Heidi Penttinen

  Viestintäpäällikkö, Kuntarahoitus

Ratkaisun kuvaus

Verkkopalvelu-uudistuksessa samaan palveluun yhdistettiin sektorikohtaisesti jaoteltu tietosisältö sekä räätälöidyt tekniset ratkaisut, kuten integraatiot AD-kirjautuminen ja pörssitiedotteiden tuonti WordPressiin. Verkkopalvelun saavutettavuus, tietoturva ja suorituskyky varmistettiin koko projektin ajan. Suunnittelun keskiössä olivat käytettävyys ja käyttäjäpolkujen sujuvuus. Tehokas ja välitön yhteistyömalli mahdollisti integraatioiden suunnittelun, testauksen ja toteutuksen kolmannen osapuolen asiantuntijoiden kanssa. Osana projektia toteutettiin tarvittavat migraatiot nykyisestä verkkopalvelusta uuteen, mikä helpottaa sisällöntuottajien työtä.

Kuntarahoitus.fi-palveluun toteutettiin useita eri sisältö- ja juttutyyppejä (artikkelit, talouden ajankohtaiskatsaukset, tiedotteet, raportit, podcastit jne.), joiden avulla Kuntarahoitus voi julkaista monipuolista verkkosisältöä ja nostaa niitä lukijoille helppokäyttöisten ja selkeiden elementtien avulla. Kuntarahoitus tuottaa sivustolleen monipuolisia asiantuntijasisältöjä, joille haluttiin suunnitella mahdollisimman selkeät esittämistavat. Sisältöjen esittämistä varten toteutettiin joukko erilaisia sisältöelementtiä, kuten lainauksia, erilaisia nostolaatikoita, infolaatikoita, taulukoita ja listoja ja interaktiivista datan visualisointia.

Tutustu verkkopalveluun

Ota yhteyttä

Petri Siltala

Director, Sales & Finance

Puhelin: 041 506 2462