• Konseptisuunnittelu
 • UI/UX
 • Verkkosivut ja -palvelut
 • Visuaalinen suunnittelu

Maaseutuverkosto.fi – verkostoitumisalusta maaseudun toimijoille

Redandblue toteutti EU:n maaseutuohjelmasta rahoitettujen hankkeiden ja Luonnonvarakeskus Luken koordinoiman osaamisverkoston AgriHubin yhteisen verkostoitumisalustan, jonne pääset kirjoittamalla selaimeen maaseutuverkosto.fi tai agrihubi.fi. Verkkosivuston lähtökohtana oli vuorovaikutteisuus sekä maatalouden eri toimijoiden, kuten tutkijoiden, yrittäjien, kyläyhdistysten, viljelijöiden ja virkamiesten, yhteen saattaminen sekä tiedon jakaminen eri toimijoiden välillä.

“Maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubin käynnistämiseksi oli tärkeää luoda avoin ja vuorovaikutusta tukeva verkostoalusta, joka mahdollistaa uusimman tiedon ja osaamisen liikkumisen nopeasti maatilayrittäjien ja muiden toimijoiden välillä. Kunnianhimoisella aikataululla julkaistu verkostoalusta saatiin lanseerattua suunnitellusti maaliskuussa”, kertoo AgriHubin koordinaattori Susanna Lahnamäki-Kivelä.

Tutustu palveluihin: 

maaseutuverkosto.fi 

agrihubi.fi

Verkkopalvelun tavoitteet

Projektin alussa toteutettiin kolme konseptointityöpajaa sekä tekninen määrittelytyöpaja, joiden avulla verkkopalvelulle määriteltiin muun muassa projektin tavoitteet, tekniset reunaehdot ja visuaalinen ilme. Konseptoinnin lähtökohtana oli Ruokaviraston tuottama vaatimusmäärittely, jota täydennettiin vuorovaikutteisten työpajojen avulla.

Yhteisen alustan tavoitteiksi nousivat:
 • Nopeasti päivittyvää tietoa maaseudun toimijoille – tiedon jakamista ja uuden oppimista.
 • Kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa voi keskustella, jakaa tapahtumia ja tietoa sekä luoda tapaamisia eri teemojen ympärille.
 • Tutkimustiedon ja tutkimuksen tuominen lähemmäs muita toimijoita.
 • Helppoa verkostoitumista eri toimijoiden välille.

Ratkaisuna verkostoitumis- ja keskustelualusta

Verkkopalveluun toteutettiin helppo kirjautuminen ja oman profiilin luominen, jonka jälkeen sivustolle pääsee tuottamaan sisältöä, kommentoimaan asioita ja osallistumaan keskusteluihin.

Verkostoitumisalusta sisältää:

 • Keskustelualueen ja mahdollisuuden perustaa uusia keskusteluryhmiä.
 • Blogilinkkien jakamisen, teematreffien tai tapahtumien luomisen.
 • Matalan kynnys luoda videotapaamisia erilaisten aiheiden ja teemojen ympärille teematreffien avulla.
 • Ruokaviraston rahoittamien hankkeiden tuonti verkkoalustalle. Hankkeiden ylläpitäjien mahdollisuus päivittää ja kertoa hankkeen etenemisestä. (Tulossa kesäkuussa 2022.)

Projektin eteneminen

Verkkopalveluprojekti aloitettiin kolmella konseptointityöpajalla marraskuun alussa 2021. Ensimmäinen versio julkaistiin jo helmikuun lopussa 2022, joten projekti eteni vauhdilla suunnittelusta tekniseen toteutukseen. Nyt on käynnissä projektin toinen vaihe, jossa integroidaan Ruokaviraston Hyrrä-järjestelmästä hankkeet verkkopalveluun. Näin hankkeiden etenemistä ja viestintää voi jatkossa päivittää uudelle verkkopalvelualustalle.

 • Konseptointi ja määrittely
 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Käyttäjätestaus
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Tekninen toteutus
 • Testaus
 • Sisältöjen syöttö ja käännöstyöt
 • Julkaisu

“Yhteistyö kumppaneiden, maaseutuverkoston ja Redandbluen kanssa sujui jämäkän projektinhallinnan ansiosta hyvin. Kehitystyö  jatkuu ja tiedämme AgriHubin olevan myös  kansainvälisesti kiinnostava edelläkävijä tällaisen maatalouden kohtaamispaikan luomisessa. Sille on näinä aikoina kova kysyntä, jotta saadaan koottua alan olemassa olevat resurssit yhteen kestävän ja kannattavan maa- ja puutarhatalouden tueksi.” Susanna Lahnamäki-Kivelä kommentoi.

Palvelun käyttöönotto

Verkkopalvelu lanseerattiin 28.2.2022, jonka jälkeen sekä Ruokavirasto että Luonnonvarakeskus on järjestänyt omia ja yhteisiä alustatapaamisia, esittelytilaisuuksia ja viestinyt uudesta palvelusta ahkerasti verkostoissaan. Toukokuun alussa 2022 verkkopalveluun on

 • rekisteröitynyt 432 käyttäjää
 • perustettu 30 keskusteluryhmää
 • jaettu 88 tapahtumaa ja 15 blogilinkkiä
 • järjestetty 8 teematreffit.

Verkkopalvelun jatkokehitys ja analytiikka

Verkkopalvelun kehitystä jatketaan yhdessä Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Projektin aikana on noussut useita ideoita ja hankkeita, joita lähdetään toteuttamaan projektin toisen vaiheen jälkeen. Käyttäjien seurantaa palvelussa analysoidaan Matomo-palvelun avulla.

Mikä on Matomo?

Matomo on turvallinen ja yksityisyyttä varjeleva web-analytiikan ohjelmisto. Se on GDPR-vaatimusten mukainen vaihtoehto Google Analyticsille, jonka data voidaan pitää 100% asiakkaan omissa käsissä, omilla servereillä. Helposti käyttöön otettavassa pilviversiossa data tallentuu turvallisesti saksalaisille servereille. Turvallisuus ja muokattavuus tekevätkin Matomosta julkisen hallinnon suosiman järjestelmän, jota maailmalla käyttävät mm. Nasa ja Yhdistyneet kansakunnat.

Ota yhteyttä

Heidi Nora-Klemetti

Account Director, Partner

Puhelin: 040 575 2448