• Konseptisuunnittelu
  • UI/UX
  • Verkkosivut ja -palvelut
  • Visuaalinen suunnittelu

Y-Säätiön uusi verkkopalvelu

Y-Säätiö on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja ja merkittävä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä, joka edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa, jotta jokaisella on koti. Y-Säätiö vuokraa kohtuuhintaisia asuntoja niitä tarvitseville ja työskentelee asunnottomuuden poistamiseksi.

Y-Säätiön verkkopalvelun lanseerauksen yhteydessä julkistettiin Y-Säätiön uusi ilme. Verkkopalvelu-uudistuksessa asuntoensin.fi-sivusto tuotiin osaksi Y-Säätiön sivustoa. Sivuston rakennetta selkiytettiin aikaisemmasta, ja tavoitteena oli myös saavutettavuuden varmistaminen sivustolla.

Tutustu Y-Säätiön uuteen sivustoon

www.ysaatio.fi

Lähtökohta

Y-Säätiön edellinen sivusto ei täyttänyt toivottuja saavutettavuusvaatimuksia ja sivusto oli vuosien varrella kasvanut monipolviseksi kokonaisuudeksi, josta tiedon löydettävyys ei ollut enää käyttäjälle helppoa. Kokonaisuutta selkiytettiin ja sivuhierarkiaa yksinkertaistettiin. Samalla asuntoensin.fi-sivustolle löydettiin uusi kotipaikka Y-Säätiön sivuston alta.

Verkkopalvelun suunnittelu ja käytettävyystestaus

Projekti aloitettiin konseptointityöpajoilla, jossa määritettiin yhdessä muun muassa verkkopalvelun tavoitteet, kohderyhmät ja niiden tärkeimmät tehtävät. Sivukartan suunnittelun jälkeen aloitimme käyttöliittymäsuunnittelun. Taustalla oli käynnissä myös Y-Säätiön ilmeen uudistus, ja saimmekin aloittaa visuaalisen suunnittelun Y-Säätiön uudella, raikkaalla ilmeellä.

Verkkopalvelun käytettävyyttä testattiin käytettävyystestauksella. Käytettävyystestaus toteutettiin prototyypin ja Useberry-ohjelmiston avulla. Testauksessa valitut testaajat tekivät suunnitellut tehtävät prototyypillä ja arvioivat sivuston käytettävyyttä, yleisilmettä ja uudistusta ylipäätään. Testauksen tuloksena prototyyppi viimeisteltiin teknistä kehitystä varten.

Verkkopalvelun tekninen toteutus

Teknisen toteutuksen osalta verkkopalvelu toteutettiin WordPressillä, kuten redandbluella aina. Koska verkkopalvelu on laaja kokonaisuus, varattiin tekniseen kehitykseen useampi kuukausi. Erityyppisiä sisältöjä varten luotiin omia sisältötyyppejä, ja hallinta toteutettiin käyttäjää ohjaavaksi. Verkkopalveluun toteutettiin muun muassa erilaiset sisältöjen filtteröintejä sekä muun muassa hakutulosten filtteröinti eri tyyppisten sisältöjen perusteella.

Tutustu verkkopalveluun osoitteessa

 ysaatio.fi

Ota yhteyttä

Petri Siltala

Director, Sales & Finance

Puhelin: 041 506 2462